کارشناسان رسمی
استان کرمانشاه

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه در سال 1389 تشکیل شده و در حال حاضر سومین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 5 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه دارای 258 عضو فعال در 41 رشته کارشناسی رسمی است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره نام و نام خانوادگی سمت در هیأت مدیره
 

 

 

اول

مختار عباسی رئیس
خلیل خسروی نائب رئیس
محسن کردی خزانه دار
مجتبی حسینی پور دبیر
بهرام دامکادیو عضو
محمدرضا محبت بازرس
 

 

 

دوم

بهرام دامکادیو رئیس
حاجیعلی کریمی زندی نائب رئیس
راحله محمدی خزانه دار
حسین رضا لطفی دبیر
مسعود شریفی عضو
خلیل خسروی بازرس
 

 

 

 

سوم

احد جلیلیان رئیس
رامین شیرزادی نائب رئیس
راحله محمدی مسئول امور مالی
علیرضا عباسی دبیر
مصطفی نجفی عضو
آرش ابراهیمی بازرس
فرزاد حبیبی بازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

جستجو