کارشناسان رسمی
استان کهگیلویه و بویراحمد

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کهگیلویه و بویر احمد در سال 1393 تشکیل شده و در حال حاضر دومین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 5 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کهگیلویه و بویر احمد دارای 85 عضور فعال در 23 رشته کارشناسی رسمی است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کهگیلویه و بویر احمد به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره نام و نام خانوادگی سمت در هیأت مدیره
 

 

 

 

اول

سید عزت اله محمدی چشمه گل رئیس
فرهاد هادی پور نائب رئیس
عبدالخالق آروین مسئول مالی
محمودعلی حریم کیش عضو اصلی
خیراله عزیزی صدر عضو اصلی
حمزه خرسند بازرس
علی زمان زمانی بازرس
 

 

 

 

دوم

محمدهادی یزدان پناه رئیس
صالح دانشفر نائب رئیس و دبیر
مهرداد التیام مقدم مسئول امور مالی
عبدالخالق آروین عضو اصلی
اسماعیل کاظمی عضو اصلی
علی زمان زمانی بازرس
نوربخش خضوعی پور بازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان ـ عضو کمیسیون سیاست گذاری، وحدت رویه و صلاحیت ها ـ عضو کمیسیون نظارت بر مراکز استانی و رسیدگی به اختلافات ـ عضو کمیسیون حمایت و صیانت از کارشناسان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان کهگیلویه و بویر احمد در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در  حوزه پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در ادامه بیان شده است.

 

تعداد پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

نمودار پرونده های انتظامی به تفکیک شکایت های واصله، صلح و سازش و اختلافات

 

 

تعداد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

نمودار تعداد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی

 

 

تعداد کار کارشناسی جذب شده به تفکیک دستگاه متقاضی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

نمودار تعداد کار کارشناسی جذب شده به تفکیک دستگاه متقاضی

 

جستجو