کارشناسان رسمی
استان گلستان

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان در سال 1389 تشکیل شده و در حال حاضر سومین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 5 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان دارای 196 عضو فعال در 42 رشته کارشناسی رسمی دادگستری است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

اول

ابراهیم نوری

رئیس

حمیدرضا نوروزی

نائب رئیس

تیمور فرخ

دبیر

شهرام جرجانی داز

عضواصلی

صفرعلی عجم

عضو اصلی

 

 

 

 

دوم

حیدرقلی نظری

رئیس

احمد جابری

نائب رئیس

مهدی ضیائی

مسئول مالی

میترا رمضانی

دبیر

تیمور فرخ

عضو اصلی

 

 

 

 

 

 

سوم

میترا رمضانی

رئیس

فریدون سمندر

نائب رئیس

سعید جهازی

مسئول امور مالی

مهدی ضیائی

دبیر

مهدی کریمی

عضو اصلی

فاطمه شامانی

بازرس

اکبر امجدی

بازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان گلستان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در  حوزه پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در ادامه بیان شده است.

 

تعداد پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

نمودار پرونده های انتظامی به تفکیک شکایت های واصله، صلح و سازش و اختلافات

جستجو