کارشناسان رسمی
استان گیلان

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان در سال 1389 تشکیل شده و در حال حاضر سومین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 7 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان دارای 299 عضو فعال در 47 رشته کارشناسی رسمی دادگستری است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

 

اول

خوشدل ادریسی

رییس

مجید پیشرفت ثابت

نایب رییس

عسگر نگهبان ساحلی

مسئول مالی

لیلا فلاح کهن

عضو اصلی

سیروس سعیدی مهرورز

عضو اصلی

اکبر نصرتیان ثابت قدم

بازرس

الیاس پیلوا

بازرس

 

 

 

 

 

 

دوم

لیلا فلاح کهن

رییس

سیروس سعیدی مهرورز

نایب رییس

محمد صفری

مسئول مالی

فرزاد بابایی

عضو اصلی

خوشدل ادریسی

عضو اصلی

زهرا رسولی فشتمی

بازرس

الیاس پیلوا

بازرس

 

 

 

 

 

 

 

 

سوم

علی روحی شالمائی

رییس

مقداد رستگار قصاب محله

نایب رییس

پرویز حیدری جوبیجارکلی

مسئول امور مالی

حمیدرضا فلاح دوست

دبیر

محمد صفری

عضو اصلی

علیرضا مطیع دوست کومله

عضو اصلی

محمد باقری هره دشت

عضو اصلی

علیرضا خدیویان

بازرس

کمیل هدایتی فرد

بازرس

رئیس هیئت مدیره استان گیلان، عضو (سخنگو) شورای عالی کارشناسان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

جستجو