کارشناسان رسمی
استان یزد

آدرس

تلفن تماس

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد در سال 1389 تشکیل شده و در حال حاضر سومین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. هیئت مدیره این مرکز متشکل از 5 عضو اصلی و دو بازرس است. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد دارای 108 عضو فعال در 30 رشته کارشناسی رسمی است.

تعداد اعضای مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد به تفکیک رشته کارشناسی رسمی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

 

اول

محمدرضا جعفری نجف آبادیرئیس
حمید ضیاعی منشادینائب رئیس
محمود علی مندگاریمسئول مالی
محمدحسن یاوریعضو
کاظم حاجی حسینیعضو
علی زعیم حسینیبازرس
مهدی فرهنگ نژادبازرس
 

 

 

 

دوم

محمدرضا جعفری نجف آبادیرئیس
حمید ضیاعی منشادینائب رئیس
محمد حسین شیخیانمسئول مالی
علی زعیم حسینیعضو
محمدرضا کریمی زارچعضو
اکبر کامرانیبازرس
سعید حاجی قاسمیبازرس
 

 

 

 

سوم

محمدرضا جعفری نجف آبادیرئیس
محمدرضا کریمی زارچنائب رئیس
سعید حاجی قاسمیمسئول امور مالی
حمید ضیاعی منشادیعضو
علی اصغر دهقانی فیروزآبادیعضو
اکبر کامرانیبازرس
علیرضا خوانین زادهبازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز کارشناسان رسمی استان یزد در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در  حوزه پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در ادامه بیان شده است.

تعداد پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجر به صلح و سازش در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مطابق ذیل است:

نمودار پرونده های انتظامی به تفکیک شکایت های واصله، صلح و سازش و اختلافات