باسمه تعالی

 

 معاضدت قضائی چیست؟

قانونگذار ما در اصل 35 قانون اساسی حقی را برای همه شهروندان به رسمیت شناخته که بدون هرگونه قید و شرطی باید بتوانند از حق بر دفاع و استفاده از وکیل در مراجع قضایی بهره ببرند.

«در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

این اصل قانون اساسی به این معناست که حتی اگر هر یک از شهروندان توانایی مالی لازم جهت برخورداری از وکیل را نداشته باشد، نظام حقوقی ما باید برای آنها این امکان را فراهم آورد. ظرفیتی که به آن وکالت معاضدتی یا تسخیری گفته می شود.

معاضدت در لغت به معنای یکدیگر را یاری کردن ،کمک کردن و بازوی یکدیگر بودن است. أما مقصود از معاضدت قضایی مساعدت و یاری به کسانی است که بواسطه عدم توانایی مالی، قدرت پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله را ندارند و درنتیجه نمی توانند به مراجع قضایی رفته و حق خود را بگیرند.

 

شرایط درخواست معاضدت قضائی

برای درخواست معاضدت قضایی باید شرایط ذیل وجود داشته باشد:

1_فرد متقاضی توان مالی برای پرداخت هزینه ی وکیل را نداشته باشد.

2_فردی که تقاضای وکیل معاضدتی را دارد باید در دعوای مطرح شده یکی از طرفین دعوا(خواهان_خوانده) یا اینکه در دعوا دارای سمت(وکیل انجام معاملات، قیم و وصی) باشد.

3_دعوا باید در امور حقوقی (اختلاف ناشی از روابط مالی مانند معاملات و... و غیر مالی مانند نکاح، طلاق و...) باشد.

 

مدارک لازم جهت ارائه درخواست معاضدت قضائی

1- معرفی نامه عدم توانایی مالی از سازمانهای دولتی ( بهزیستی، کمیته امداد، دادگستری، بنیاد شهید ......) در صورت داشتن معرفی نامه

2- ارائه مدارک و مستندات در خصوص موضوع پرونده ( دادنامه-ابلاغیه- مستندات در خصوص ادعای متقاضی )

3- دریافت برگه ثنا از سامانه ی ثنا ( پرینت استعلام سامانه ثنا به عنوان گواهی ثبت نام افراد در این سامانه عمل کرده و شامل اطلاعات مربوط به ثبت نام آن ها جهت ارائه به بانک ها و سایر موسساتی که برای ارائه خدمات خود شرط ثبت نام در سامانه ابلاغ ثنا جهت انجام عملیات های مختلف به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه افراد استفاده می شود ) و مدارک هویتی متقاضی

4- ارائه مدارک و مستندات مالی ( پرینت 2 ماهه گردش حسابهای متقاضی، اسناد محل سکونت از قبیل سند مالکیت، اجاره نامه و..... ) مدارک شغلی و فیش حقوقی

5- استشهادیه محلی ( از افراد فاقد معرفی نامه )

6- تکمیل فرم دو برگی توسط متقاضی

7- تکمیل فرم تعهد نامه

 

 

 

 

 

فرایند درخواست معاضدت قضایی

  1. شما برای درخواست معاضدت قضایی باید به کمیسیون معاضدت استانی (جهت دریافت آدرس و شماره تلفن کمیسیون های معاضدت استانی کلیک نمایید) مراجعه نمایید.
  2. مدارک لازم جهت درخواست معاضدت را جهت بررسی به کمیسیون معاضدت استانی ارائه نمایید. 

3- بعد از ارائه ی مدارک، پرونده ی شما برای بررسی مستندات حقوقی و اساس دعوا(حقوقی یا غیر حقوقی بودن) به کمیته ی بررسی حقوقی إرجاع داده می­شود.

الف : در صورت موافقت کمیته حقوقی در خصوص استفاده از خدمات وکیل معاضدتی، پرونده جهت تکمیل مراحل بعدی به کمیته مالی إرجاع می گردد .

ب : در صورت عدم موافقت کمیته ی بررسی حقوقی نسبت به درخواست متقاضی به وی اطلاع داده شده و سپس پرونده با تایید رییس کمیسیون استانی مختومه می گردد .

ج : عدم بررسی به علت نقص در مدارک پرونده که در اینصورت با متقاضی تماس گرفته شده و راهنمایی لازم جهت رفع نقص و تکمیل و یا ارائه مدارک جدید به ایشان داده می شود .

*موافقت یا عدم موافقت کمیته حقوقی برای رییس کمیسیون استانی جهت تایید ارسال می گردد.

4- بعد از تأیید کمیته­ی حقوقی، پرونده ی شما به کمیته ی بررسی شرایط مالی فرستاده می­شود.

در این قسمت مدارک مالی شما از جهت توانایی مالی یا عدم توانایی مالی در خصوص پرداخت هزینه ی وکالت مورد بررسی قرار می­گیرد.

الف : در صورت عدم توانایی مالی:

      نسبت به ارسال درخواست جهت معرفی وکیل اقدام می گردد .

ب : در صورت توانایی مالی:

      به متقاضی اطلاع و سپس پرونده مختومه می گردد .

*تصمیم کمیته مالی جهت تایید برای رییس کمیسیون استانی ارسال می گردد.

5-بعد از تأیید مستندات حقوقی و مالی،کمیسیون معاضدت استانی وکیل متناسب با موضوع دعوای شما تعیین مینماید و معرفی نامه ی وکیل معاضدتی برای شروع کار در پرونده ی قضایی شما را تنظیم میکند.

6-بعد از تنظیم معرفی نامه،شما را به وکیل معاضدتی برای ارائه­ی مشاوره معرفی و کمیسیون معاضدت بر عملکرد وکیل معاضدتی در خصوص روند پرونده ی قضایی شما نظارت و پیگیری مینماید.و ماهانه گزارشی در این خصوص از وکیل معاضدتی أخذ می نماید.

7-درصورتی که قانون به نفع شما، فرد یا افرادی را در پرونده ی معاضدتی محکوم نماید،پرونده به کمیته وصول حق الوکاله از شما با توجه به (ماده 23 قانون وکالت و ماده 8 ایین نامه حق الوکاله مصوب ریاست محترم قوه قضاییه) أرجاع می­گردد و 20 درصد از حق الوکاله نیز سهم مرکز می­باشد.

 

 

ساختار اداره کل معاضدت مرکز

۱.مدیر کل معاضدت و وکالت تسخیری مرکز وکلا

۲.معاون مدیرکل معاضدت و وکالت تسخیری مرکز وکلا

۳.کارشناس دبیرخانه و اموراستانها

۴.کارشناس وکالت های معاضدتی واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی

۵.کارشناس وکالت های تسخیری

*زیرمجموعه اداره معاضدت مرکز وکلا، ۳۱ کمیسیون استانی می باشد که هر کمیسیون استانی دارای رئیس و همچنین دبیر می باشد و 4 کمیته زیرمجموعه دارد

*در هر مجتمع قضایی و یا دادگستری شهرستان یک نماینده از طرف کمیسیون استانی انتخاب شده است که اداره واحد ارشاد و معاضدت قضایی در مجتمع قضایی ویا دادگستری شهرستان مربوطه را با نظارت کمیسیون استانی برعهده دارد.

*برنامه ریزی حضور و غیاب وکلا،ارتباط کمیسیون استانی و مرجع قضایی ،ارائه گزارش دقیق آماری و.. از جمله وظایف نماینده کمیسیون معاضدت می باشد.

*تعیین وکیل معاضدتی، تسخیری،اتفاقی توسط کمیسیون معاضدت استانی انجام می­گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط با اداره کل معاضدت مرکز

شما میتوانید جهت درخواست وکیل معاضدتی در أیام هفته به جز پنج شنبه و جمعه به اداره کل معاضدت مرکز مراجعه نمایید.

نشانی:تهران_خیابان کریم خان زند_خیابان ایرانشهر_خیابان آذرشهر_پلاک 36

شماره تماس: 88813913_021

 

 

 

 

 

خدمات معاضدتی مرکز

 

 

 

 

قوانین و مقررات مرتبط با معاضدت

آیین نامه اجرایی مواد ٣١ و ٣٢ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ١٣٥٦ مصوب 05/03/1384

 ماده ١

(اصلاحی18/04/1384) - به حکم ماده ٣٢ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ١٣٥٦ اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.

تبصره١- اشخاص حقیقی موارد زیر را شخصأ نیز می توانند حسب مورد در خواست دادرسی و اقامه دعوی نمایند:

الف- تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاته.

ب-دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی واعساراز محکوم به.

ج- اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراد املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غیر افراز.

د- کلیه درخواست های امور حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال ،حکم رشد، نصب قیم و ضم امین و عزل آنها ودرخواست سرپرستی طفل بی سرپرست مصادیق قانون حمایت از اطفال بی سرپرست مصوب ١٣٥٤ .

هـ - طلاق توافقی و درخواست اخذ اجازه و درخواست اجراز غیر ممکن بودن استیذان از پدر یا جد پدری از دادگاه مصادیق مواد ١٠٤٣و ١٠٤٤ قانون مدنی .

و- کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ريال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون ريال که خواسته صرفا مطالبه وجه باشد .

ج- تقاضای تخلیه مصداق ماده ٣ ناظر بر ماده ٢ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ١٣٧٦ .

چ- درخواست تامین دلیل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصادیق مواد ١٧٨ لغایت ١٩٣ قانون آیین دادرسی مدنی و مراجعه به دادگاه حسب مورد برای تعیین داور مصادیق باب هفتم داوری مواد ٤٥٤ لغایت ٥٠١ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) مصوب ١٣٧٩ و اعتراض شخص ثالث مصادیق مواد ١٤٦ و ١٤٧ قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه سال ١٣٥٦ با اصلاحیه های بعدی و مطالبه حق به وسیله اظهار نامه مصادیق مواد ١٥٦ و ١٥٧ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ١٣٧٩.

تبصره ٢- اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یامشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نمی باشد.

تبصره ٣- دولت ودارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی می باشند.

ماده ٢

 به حکم ماده ٣١ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ١٣٦٥ وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید در دعاوی حقوقی ویا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی ، تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.

قضات دادسراها و دادگاهها نیز با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی قابل گذشت تکلیف به سازش و سعی درانجام آن نمایند، سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود .

تبصره ١- قضات کشور و کانونها وکلای دادگستری وهیات ماده ٢ آیین نامه اجرایی ماده ١٨٧ برنامه سوم توسعه باید وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی که مساعی فوق العاده در ختم دعاوی به طریق سازش دارند را به مراجع ذی ربط قوه قضاییه جهت تقدیر معرفی نمایند.

ماده ٣

با توجه به مواد ٢٤،٢٥،٣١ قانون وکالت مصوب ١٣٥١/١١/٢٥ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مقررات فصل دوم از نظامنامه قانون وکالت مصوب ١٣١٦/٠٣/١٩ و آیین نامه اجرایی ماده ١٠ صندوق حمایت از وکلا مصوب ١٣٧٤/٠٤/١١ ریاست قوه قضاییه و سایر مقررات مربوط به معاضدت قضایی و ماده ٣٢ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ١٣٥٦ کانون های وکلای دادگستری و هیات اجرایی ماده ٢ آیین نامه اجرایی ماده ١٨٧ برنامه سوم توسعه مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی می باشند که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند.

ماده ٤

 تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشدکه رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است بدین منظور رئیس کل دادگاهها در حوزه های قضایی در جهت سهولت امر با همکاری موسسات معاضدتی قضایی در کانونهای وکلا در استانها و هیات ماده ٢ آیین نامه اجرایی ماده ١٨٧ برنامه سوم توسعه وفق قوانین و آیین نامه های مربوطه عمل می نماید.

 

ماده ٥

 وکلای دادگستری وفق ماده ٢٣ قانون وکالت مصوب ٢٥ بهمن ١٣١٥ و مشاورین حقوقی برابر ملاک تبصره ٢ ماده ٢١ آیین نامه اجرایی ماده ١٨٧ مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی و مدنی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایندو چنانچه موکل ، محکوم له واقع شود ، حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج یک آن متعلق به کانون یا هیات اجرایی ماده ٢ آیین نامه اجرایی ماده ١٨٧ قانون برنامه توسعه سوم می باشد .

ماده ٦

کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند و نمی توانند از کانون وکلا یا هیات اجرایی ماده ٢ آیین نامه اجرایی ماده ١٨٧ قانون برنامه توسعه سوم ویا از روسای حوزه های قضایی تقاضای معاضدت نمایند مشوط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد .

ماده ٧

کانون وکلای دادگستری در استانها و هیات ماده ٢ آیین نامه اجرایی ماده ١٨٧ برنامه سوم توسعه با توجه به ماده ٢٦ قانون وکالت مصوب ١٣١٥ و ماده ٣٤ لغایت ٤٩ آیین نامه قانون وکالت مصوب ١٩ خرداد ١٣١٦ نسبت به ایجاد و فعال نمودن موسسه معاضدت قضایی اقدام نمایند.

ماده ٨

وزارتخانه ها، موسسات دولتی وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای ا نقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر دعوا یا دفاع و یاتعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

١- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوطه.

٢- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت .

٣- تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود . ( ارائه معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است )

ماده ٩

 تمام وزارتخانه ها ، شرکت ها ، موسسات و سازمانهای دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است ، همچنین نیروهای مسلح ( نظامی ، انتظامی ) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وارث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است ، با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل ، به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند.

تبصره ١- مقررات ماده صدرالذکر شامل کارکنانی که ( آن دستگاه) از آنان شاکی باشد نخواهد شد.

تبصره ٢- کارشناسان حقوقی موضوع ماده ٨ این آیین نامه باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی و در موارد یاد شده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص شود با درخواست ا شخاص مذکور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت کنند.

تبصره ٣- آیین نامه اجرایی حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب جلسه ١٦ شهریور ١٣٧٩ هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی قابل اجرا است .

ماده ١٠

به حکم ماده ٢٠٣ قانون ومقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ١٣٧٣ و قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ١٣٧١ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ١٣٧٢، کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران به عنوان وکیل در کلیه مراحل دادرسی برای افراد تحت حمایت خود ، وفق قوانین اقدام می کنند.

ماده ١١

برابر ماده ٢ قانون وکالت مصوب ١٣١٥ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواند برای اقربای سببی یا نسبی خود تادرجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.

لذا برابر آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب ١٣٧٨ ریاست قوه قضاییه عمل می گردد.

ماده ١٢

در هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و صلح و سازش زیر نظر رئیس حوزه قضایی یادادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی،کارشناس و کارمند و شعب شوراهای حل اختلاف تشکیل می شوند.

ماده ١٣

با توجه به پیگیری مسوولان ذی ربط در قوه قضاییه در جهت احیای فرهنگ وکالت ، شرکت بیمه تعرفه و شرایط و نرخ بیمه حق الوکاله را با گروه بندی بیمه شدگان و با در نظر گرفتن تخفیف گروهی و فرانشیز و جدول تعهدات بیمه گر در پنج وضعیت اعلام کرده که با انعقاد قرارداد بیمه حق الوکاله ، جبران هزینه های دفاع ( منحصرا حق الوکاله) در دعاوی مطروحه علیه افراد بیمه شده جبران می شود لذا روسای دادگستری ها و دادستانها با عملی کردن بیمه وکالت در حوزه های قضایی با همکاری ادارات بیمه دخالت وکیل و مشاوران حقوقی را در اجرای سریع این آیین نامه تسهیل نمایند و بدین منظور در هر حوزه قضایی شهرستان به ریاست رئیس دادگستری شهرستان و عضویت دادستان عمومی و انقلاب و رئیس اداره بیمه مربوطه و نماینده کانون وکلای استان با مساعی لازم به این امر اقدام شود.

ماده ١٤

شوراهای حل اختلاف که در اجرای ماده ١٨٩ قانون پنجساله برنامه سوم تشکیل و در اجرای ماده ١٣٠ برنامه پنجساله چهارم توسعه ، تثبیت و توسعه یافته و رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدید نظر خواهی واجرای آراء در هر مرحله مجانی خواهد بود لذا افرادی که تمایل به اقامه دعوی با وکیل نباشند با لحاظ حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و توافق طرفین به صلح و سازی به آن ارجاع داده شوند.

ماده ١٥

روسای کل دادگستری استانها واعضای هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری استانها و هیات اجرایی ماده ٢ قانون برنامه سوم توسعه ، مسوول اجرای این آیین نامه می باشند.

ماده ١٦

 این آیین نامه در اجرای ماده ٣٢ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ١٣٥٦ در ١٦ماده و ٦ تبصره تهیه شده و در تاریخ 05/03/1384 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

 

 

معاضدت قضائی در طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب 30/07/1384رئیس  قوه قضائیه

ب : وکالت معاضدتی

 ۱- اشخاص بی بضاعت می توانند از واحد ارشاد و معاضدت ، تقاضای تعیین وکیل معاضدتی نمایند.

۲- تقاضای مذکور همراه کلیه مستندات دعوا و تصدیق معتمدان یا شورای اسلامی محل مبنی بر بی بضاعت بودن متقاضی ، به واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضائی محل اقامت متقاضی تسلیم می شود .

تبصره : تقاضای یاد شده باید حاوی مشخصات طرفین ، نوع دعوا ، شغل و درآمد ماهانه متقاضی و استشهادیه محلی باشد .

۳- درصورتی که کارشناس واحد ارشاد ، توضیحاتی را از متقاضی لازم بداند از مشارالیه به هر وسیله ممکن دعوت خواهد کرد .

۴- واحد ارشاد و معاضدت ، پس از دریافت درخواست ، هر گاه آن را ناقص ببیند ، مکلف است مراتب را به متقاضی اعلام تا ظرف مدت ده روز نسبت به رفع نقص آن اقدام نماید ، در صورت عدم رفع نقص پس از انقضای مدت مذکور ، تقاضا بایگانی می شود و در صورت مراجعه ذینفع ، طبق مقررات اقدام خواهد شد .

۵- واحد ارشاد و معاضدت با توجه به مستندات و مدارک ارائه شده و عندالاقتضاء ، اخذ توضیح حضوری از متقاضی ، چنانچه تشخیص دهد که هدف متقاضی ، سوءاستفاده و اذیّت و آزار طرف مقابل است یا دعوا اصولاً بی اساس است یا موضوع قبلاً مسبوق به سابقه بوده و مردود اعلام شده است ، درخواست متقاضی را رد می نماید . بدیهی است رد تقاضا نافی صلاحیت دادگاه در اجرای مقررات مواد ۵۰۵ و ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات جاری نخواهد بود .

۶- قاضی ارشاد معاضدت قضایی ، در صورتی که درخواست متقاضی را موجه بداند ، با رعایت مواد قبل و با عنایت به آیین نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۳ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ١٣٨٤/٠٣/٠٥ و پس از هماهنگی با کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه ، وکیلی را برای متقاضی تعیین می نماید .

تبصره : هر گاه در حوزه قضائی استان به تعداد مورد نیاز وکیل وجود نداشته باشد ، انتخاب وکیل خارج از استان با هماهنگی و معرفی کانون وکلاء و مرکز امور وکلاء و مشاوران قوه قضائیه صورت خواهد گرفت .

۷- هر وکیل یا مشاوره قوه قضائیه مکلف است در صورت ارجاع ، هر ماه حداقل یک پرونده معاضدتی قبول نماید .

۸- از تصمیم قاضی ارشاد و معاضدت در مورد تعیین وکیل چهار نسخه تهیه ، نسخه اول به تقاضا کننده ، نسخه دوم به وکیل منتخب ، نسخه سوم در پرونده مربوط بایگانی و نسخه چهارم به کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران جهت درج در پرونده وکیل ، ارسال خواهد شد .

۹- وکیل منتخب ، ملزم است نسبت به تنظیم قرارداد حق الوکاله اقدام و نسخه دوم آن را به واحد ارشاد و معاضدت ارسال واحد مذکور را از جریان کار ارجاع داده شده مطلع سازد .

تبصره : وکیل انتخابی می تواند در صورت لزوم با کارشناس واحد ارشاد و معاضدت قضائی مشورت نماید .

۱۰- در مواردی که رعایت تشریفات ذکر شده موجب انقضای مواعد قانونی شود ، رئیس حوزه قضائی یا دادستان محل اقامه دعوا ، می توانند به شرط کامل بودن تقاضانامه ، مستقیماً وکیل معاضدتی انتخاب نمایند و نتیجه آن را جهت تشکیل پرونده به واحد ارشاد و معاضدت ارسال نمایند .

۱۱- کلیه اوراق مورد لزوم جهت انتخاب وکیل و مشاور معاضدتی ، توسط کانون وکلاء و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه تهیه و در اختیار واحدهای مشاوره و معاضدت استان ها قرار می گیرد.

۱۲- اگر متقاضی در دعوا ، محکوم له واقع شود ، حق الوکاله جزء خسارات دادرسی از محکوم علیه ، به حکم دادگاه دریافت خواهد شد .

۱۳- در صورتی که در هر مرحله از دادرسی ، واهی بودن ادعای عدم بضاعت متقاضی ثابت شود به درخواست وکیل ، حق الوکاله از وی گرفته می شود .

 

 

قانون حمایت از خانواده مصوب ١٣٩١

ماده ٥

در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه ‌ ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

 

 

اخبار و اطلاعیه های معاضدت

در حال تکمیل.....

 

 

برای دریافت راهنمایی و پشتیبانی سریع درخواست پشتیبانی ثبت کنید فهرست آدرس و اطلاعات تماس مراکز فرم درخواست پشتیبانی