جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۱۳۴۱ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۴۱۷ نتیجه پیدا شد.
فریبا ابراهیمی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۳۱۲۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: کامیاران
تلفن موسسه: ۰۹۱۸۱۷۳۸۲۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۸۱۷۳۸۲۷۳
آدرس موسسه: کامیاران-شهرک الهیه خ مدرس -روبروی دادگستری
شهلا ابراهیمی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۴۳۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: مریوان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۷۰۳۸۸۰
آدرس موسسه:
شهاب ابراهیمی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۵۰۹۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: کامیاران
تلفن موسسه: ۰۸۷۲۳۵۳۳۳۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۷۰۱۴۹۸
آدرس موسسه: کامیاران-شهرک الهیه خ مدرس روبروی دادگستری
احسان ابهریان وکیل پايه دو
شماره پروانه: ۲۲۴۳۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: بیجار
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۷۰۲۸۳۲
آدرس موسسه: بیجار - چهارراه پست - مجتمه تجاری مهدوی واحد ۱
محمد تقی احدی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۹۱۲۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: بیجار
تلفن موسسه: ۰۸۷۳۸۴۲۳۴۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۹۱۶۱۰۰۲۰
آدرس موسسه: کردستان-بیجار- حسن آباد روبروی دادگستری
محمود احمدوند وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۵۲۴۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: مریوان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۲۸۳۳۰
آدرس موسسه:
هانا احمدی وکیل پايه دو
شماره پروانه: ۱۳۹۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: سنندج
تلفن موسسه: ۰۸۷۳۳۲۸۵۳۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۷۱۹۷۷۵
آدرس موسسه: سنندج -سه راه جهاد روبروی جهاد کشاورزی
مصلح الدین احمدی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۵۶۷۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: سنندج
تلفن موسسه: ۰۸۷۱۳۲۸۵۳۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۷۱۷۵۳۲
آدرس موسسه: سنندج-خ نمکی-سه راه جهاد-روبروی جهاد کشاورزی-ساختمان۷۸-طبقه فوقانی دفترخانه۷۸
محمدرضا احمدی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۴۷۹۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: قروه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۱۷۴۵۷۴
آدرس موسسه:
محمد احمدی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۷۰۴۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: دیواندره
تلفن موسسه: ۰۹۱۸۳۷۸۷۰۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۸۶۴۵۴۰۹۲
آدرس موسسه: دیواندره -خ امام روبروی دادگستری
خبات احمدی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۴۹۱۱۳
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: کردستان
شهر: سنندج
تلفن موسسه: ۰۸۷۳۳۲۳۲۴۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۸۷۸۱۷۵۴۷
آدرس موسسه: کردستان-سنندج- شهرک آساوله - کوچه شقایق ۳ - منزل رضا احمدی
اسماء احمدی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۴۱۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: سنندج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۸۷۷۷۳۱۵۰
آدرس موسسه: