جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۱۳۴۱ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۷۳۹ نتیجه پیدا شد.
آذر ابراهیمی نصر وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۸۱۶۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۶۲۴۲۵۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۷۵۰۳۱۱
آدرس موسسه: لرستان - کوهدشت- خ بوعلی روبروی دادگستری
سارا ابلاغیان وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۱۰۸۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۵۰۸۹۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۰۹۲۱۰۳
آدرس موسسه: بروجرد-خ تختی-روبروی بانک تجارت-ک شهید گیوه کش سمت چپ-درب ۲-پ۴
محمدسعید ابول پورمفرد وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۶۹۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: ازنا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۷۷۹۶۷۷۰۷
آدرس موسسه:
محمد آجرلو وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۵۵۳۲
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
وضعیت: ابطال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۳۲۳۸۸۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۸۵۰۴۳
آدرس موسسه: بروجرد- نبش جهار راه باغ میری - اول کاشانی شمالی- طبقه فوقانی پاساژ ملت
ناهید احتشام وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۳۵۳۴
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: الشتر
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۶۱۷۴۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۷۴۰۷
آدرس موسسه: الشتر -خ دانش آموز- روبه رو کانون شهید مطهری
اشکان احمدوند وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۶۵۱۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: ازنا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۶۸۹۲۱۴
آدرس موسسه:
نرگس احمدی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۰۳۳۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: پلدختر(ملاوی)
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۲۲۷۶۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۷۴۳۸۹
آدرس موسسه: پلدختر میدان بسیج جنب دادگستری
مهرنوش احمدی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۵۹۸۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: دورود
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۲۳۳۴۵
آدرس موسسه:
معصومه احمدی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۰۸۰۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: پلدختر(ملاوی)
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۳۲۲۷۴۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۹۷۶۴۰۵
آدرس موسسه: پلدختر میدان بسیج جنب دادگستری
دوستعلی احمدیان زردآلو وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۲۷۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: نورآباد (دلفان)
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۷۳۰۲۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۳۴۰۴۴
آدرس موسسه: نورآباد - چهار راه مطهری ( ظلع غربی ) تقاتع خ شهید رجایی
افروز احمدی پارسا وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۶۴۹۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: کوهدشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۷۱۲۴۸۶۶
آدرس موسسه:
عباس احمدی تاری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۷۰۵۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: لرستان
شهر: بروجرد
تلفن موسسه: ۰۶۶۴۲۳۰۰۴۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۶۲۷۳۶۴
آدرس موسسه: بروجرد - خ تختی جنب شیرینی فروشی سهیل کوچه نایب زاده