جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۲۷۶۱ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۴۴۷ نتیجه پیدا شد.
محمدرضا ابراهیمی صدرآبادی وکیل پايه دو
شماره پروانه: ۲۰۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: میبد
تلفن موسسه:
تلفن همراه:
آدرس موسسه: NULL
مهدی ابوئی مهریزی وکیل پايه دو
شماره پروانه: ۲۳۳۸۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: مهریز
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۵۲۱۴۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۲۳۹۶۰۱
آدرس موسسه: خ مصطفی خمینی-بعد از مسجد جامع-ط زیرزمین
روح اله ابوئی مهریزی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۴۰۸۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۴۳۰۹۵
آدرس موسسه:
مرضیه احسان فر وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۲۷۰۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: ابرکوه
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۸۲۱۸۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۲۰۱۲۰
آدرس موسسه: ابرکوه- نظامیه
عباس احمدی بفروئی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۶۵۷۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: میبد
تلفن موسسه: ۰۳۵۲۷۷۴۳۴۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۷۴۳۱۴
آدرس موسسه: میبد-بفروئیه خ امام ک گلستان ۸ روبروی دبستان فیض
زهرا احمدی بیداخویدی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۷۰۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۸۵۷۹۸۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۵۷۹۸۵۲
آدرس موسسه: خ فرخی ک بانک ملت طبقه زیرزمین
علی احمدی هامانه وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۹۱۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: اشکذر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۰۷۵۱۱
آدرس موسسه:
زهرا آخوند زردینی وکیل پايه دو
شماره پروانه: ۱۳۳۸۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۲۹۲۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۶۴۰۴۶
آدرس موسسه: یزد- بلوار شهید دشتی - کوچه ۶۵ طبقه فوقانی داروخانه دکتر کفیری
الهام آراسته وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۹۱۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: اشکذر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۳۶۴۴۳
آدرس موسسه:
فرزانه ارجمندی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۶۶۶۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۶۵۶۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۶۸۳۱۲
آدرس موسسه: یزد- ابتدای بلوار طالقانی- کوچه حاج مهدی پ ۲۷
محمدابراهیم اسایش زارچی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۲۷۱۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۲۸۶۱۱
آدرس موسسه: یزد بلوار طالقانی ابتدای کوچه اورژانس فرخی(۱۱شهیددایی) مجتمع ۳۳۳
محمدهادی استاد حلوائی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۲۰۶۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۶۷۹۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۸۴۷۸۷
آدرس موسسه: یزد. خیابان طالقانی. مجتمع موقوفه باغ شهاب. طبقه دوم واحد یک