جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۱۳۴۱ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۴۷۷ نتیجه پیدا شد.
اعظم ابراهیمی وکیل پايه دو
شماره پروانه: ۲۴۰۴۷
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
وضعیت: عدم تمديد
استان: یزد
شهر: بافق
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۵۷۸۳۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۷۸۳۱۳
آدرس موسسه: شهرستان بافق خ عدالت روبروی دادگستری
محمدرضا ابراهیمی صدرآبادی وکیل پايه دو
شماره پروانه: ۲۰۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: میبد
تلفن موسسه:
تلفن همراه:
آدرس موسسه: NULL
مهدی ابوئی مهریزی وکیل پايه دو
شماره پروانه: ۲۳۳۸۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: مهریز
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۵۲۱۴۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۲۳۹۶۰۱
آدرس موسسه: خ مصطفی خمینی-بعد از مسجد جامع-ط زیرزمین
روح اله ابوئی مهریزی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۴۰۸۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۴۳۰۹۵
آدرس موسسه:
مرضیه احسان فر وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۲۷۰۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: ابرکوه
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۸۲۱۸۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۲۰۱۲۰
آدرس موسسه: ابرکوه- نظامیه
عباس احمدی بفروئی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۶۵۷۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: میبد
تلفن موسسه: ۰۳۵۲۷۷۴۳۴۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۷۴۳۱۴
آدرس موسسه: میبد-بفروئیه خ امام ک گلستان ۸ روبروی دبستان فیض
زهرا احمدی بیداخویدی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۷۰۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۸۵۷۹۸۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۵۷۹۸۵۲
آدرس موسسه: خ فرخی ک بانک ملت طبقه زیرزمین
علی احمدی هامانه وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۹۱۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: اشکذر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۰۷۵۱۱
آدرس موسسه:
زهرا آخوند زردینی وکیل پايه دو
شماره پروانه: ۱۳۳۸۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۲۹۲۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۶۴۰۴۶
آدرس موسسه: یزد- بلوار شهید دشتی - کوچه ۶۵ طبقه فوقانی داروخانه دکتر کفیری
اصغر اذر نوش وکیل پايه دو
شماره پروانه: ۸۴۹۱
اعتبار:
وضعیت: توديع
استان: یزد
شهر: طبس
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۵۷۶۷۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۷۶۷۴۶
آدرس موسسه: NULL
الهام آراسته وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۹۱۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: اشکذر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۳۶۴۴۳
آدرس موسسه:
فرزانه ارجمندی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۶۶۶۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۶۵۶۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۶۸۳۱۲
آدرس موسسه: یزد- ابتدای بلوار طالقانی- کوچه حاج مهدی پ ۲۷