جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۱۳۴۱ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۱۸۴ نتیجه پیدا شد.
فائزه ابراهیمی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۰۹۴۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۲۶۴۲۹
آدرس موسسه:
حمیدرضا احمدی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۸۶۹۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۰۲۱۹۷
تلفن همراه: ۰۹۹۰۱۵۲۰۲۶۴
آدرس موسسه: بیرجند-خیابان طالقانی ۲-ساختمان آلما-ط۴-واحد۴۰۴
علی احمدی پور وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۰۹۴۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۷۴۱۰۸۹۰
آدرس موسسه:
نجیمه آخوندی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۴۸۷۰۰
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: نهبندان
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۶۳۱۲۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۶۵۷۹۲۵
آدرس موسسه: خراسان جنوبی-نهبندان- روستای چهارفرسخ
ربابه ادیبان وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۵۳۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: طبس
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۸۳۵۳۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۷۷۹۹۷۹
آدرس موسسه: طبس خ نواب صفوی ۷جنب تحریرات وعریضیه نویسی محسنی
مریم آرین پور وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۹۳۳۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۲۳۶۲۲۰۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۶۴۱۰۶۰
آدرس موسسه: فلکه طالقانی روبروی دادگستری س اسما ط ۱ و ۲۰۲
سیدمهدی اصغری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۹۶۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۱۳۲۳۴۵۶۷
تلفن همراه: ۰۹۳۶۴۱۸۸۵۹۲
آدرس موسسه: ندارد
مهناز اطمینان درمیان وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۰۳۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: درمیان
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۱۲۴۷۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۶۲۰۴۱۰
آدرس موسسه: خراسان جنوبی شهرستان درمیان اسدیه - خ وحدت ۱۳ روبه رو شهرداری اسدیه
حجت اعراب شیبانی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۵۳۲۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: طبس
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۲۸۱۷
آدرس موسسه:
خلیل الله افغانی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۵۰۴۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۶۳۳۱۱۶
آدرس موسسه:
مطهره اکبری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۰۴۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۰۹۰۴۳۴۹
آدرس موسسه:
زهرا اکبری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۱۸۹۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: خوسف
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۱۹۰۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۶۰۱۳۵۰
آدرس موسسه: خراسان جنوبی- بیرجند-شهر خوسف-بلوار امام خمینی-جنب فرمانداری خوسف