جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۱۳۴۱ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۲۳۰۰ نتیجه پیدا شد.
عصمت ابارشی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۶۶۷۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: سبزوار
تلفن موسسه: ۰۵۱۴۴۲۳۴۲۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۷۴۳۴۶۶
آدرس موسسه: سبزوار میدان ۲۲ بهمن اول کاشفی جنوبی طبقه فوقانی فرش کسری یزد
عارف آبخیزفر وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۷۲۷۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: انفصال
استان: خراسان رضوی
شهر: تربت جام
تلفن موسسه: ۰۵۱۵۲۵۴۷۰۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۲۹۰۰۲۱
آدرس موسسه: تربت جام خیابان المهدی جنب داروخانه دکتر جامی
نیره ابراهیم زاده وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۸۸۰۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۳۶۵۱۷۸۶
تلفن همراه: ۰۹۳۸۵۷۹۱۰۶۵
آدرس موسسه: خراسان رضوی-مشهد- بلوار سجاد-بهارستان۲-مجتمع آرین طبقه ۵ واحد۵۰۲
ملیحه ابراهیم زاده وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۵۱۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۱۰۹۸۶۰
آدرس موسسه:
رحمان ابراهیم زاده وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۰۰۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۸۹۰۳۸۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۵۱۸۳۲
آدرس موسسه: مشهد بلواردانش آموز نبش دانش آموز ۸ طبقه فوقانی بانک ملت پ۶۶
حامد ابراهیم زاده وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۲۰۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۱۵۷۰۰۹
آدرس موسسه:
مریم ابراهیم زاده فخار وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۶۳۴۴
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۷۶۵۶۸۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۰۱۵۲۵
آدرس موسسه: بلوار وکیل آباد بین ۱۳ ۱۵ ساختمان سروش
مریم ابراهیم زاده مطلق وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۳۳۴۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: قوچان
تلفن موسسه: ۰۵۱۴۷۲۳۶۸۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۰۳۰۴۴
آدرس موسسه: قوچان- فلکه شهرداری -شهید باهنر- پلاک ۵۰
مهدی ابراهیمی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۸۴۴۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: کاشمر
تلفن موسسه: ۰۵۱۵۵۲۴۳۵۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۳۳۷۱۰۵
آدرس موسسه: کاشمر-خ امام خمینی -امام ۱۹ط فوقانی پاساژ اصلانی واحد۲
محمدحسین ابراهیمی وکیل پايه دو
شماره پروانه: ۱۶۰۲۹
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
وضعیت: عدم تمديد
استان: خراسان رضوی
شهر: قوچان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۸۹۸۹۵۲۶۹
آدرس موسسه: قوچان خ شهید بهشتی شهید بهشتی ۲۸ روبه روی مدرسه اربابیان پ ۲۱۴
محمد ابراهیمی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۰۷۸۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: بردسکن
تلفن موسسه: ۰۵۱۵۵۴۲۱۵۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۳۱۳۶۳۹
آدرس موسسه: خ رضوی-بردسکن-خ قائم نبش قائم ۱۵
سمیه ابراهیمی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۶۹۴۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: کاشمر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۵۵۴۰۷۶۷۳
آدرس موسسه: