جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۲۹۹۸۹ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۲۰۹۵ نتیجه پیدا شد.
عصمت ابارشی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۶۶۷۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: سبزوار
تلفن موسسه: ۰۵۱۴۴۲۳۴۲۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۷۴۳۴۶۶
آدرس موسسه: سبزوار میدان ۲۲ بهمن اول کاشفی جنوبی طبقه فوقانی فرش کسری یزد
نیره ابراهیم زاده وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۸۸۰۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۳۶۵۱۷۸۶
تلفن همراه: ۰۹۳۸۵۷۹۱۰۶۵
آدرس موسسه: خراسان رضوی-مشهد- بلوار سجاد-بهارستان۲-مجتمع آرین طبقه ۵ واحد۵۰۲
ملیحه ابراهیم زاده وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۵۱۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۱۰۹۸۶۰
آدرس موسسه:
رحمان ابراهیم زاده وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۰۰۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۸۹۰۳۸۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۵۱۸۳۲
آدرس موسسه: مشهد بلواردانش آموز نبش دانش آموز ۸ طبقه فوقانی بانک ملت پ۶۶
حامد ابراهیم زاده وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۲۰۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۸۱۵۷۰۰۹
آدرس موسسه:
مریم ابراهیم زاده فخار وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۶۳۴۴
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۷۶۵۶۸۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۰۱۵۲۵
آدرس موسسه: بلوار وکیل آباد بین ۱۳ ۱۵ ساختمان سروش
مریم ابراهیم زاده مطلق وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۳۳۴۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: قوچان
تلفن موسسه: ۰۵۱۴۷۲۳۶۸۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۰۳۰۴۴
آدرس موسسه: قوچان- فلکه شهرداری -شهید باهنر- پلاک ۵۰
مهدی ابراهیمی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۸۴۴۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: کاشمر
تلفن موسسه: ۰۵۱۵۵۲۴۳۵۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۳۳۷۱۰۵
آدرس موسسه: کاشمر-خ امام خمینی -امام ۱۹ط فوقانی پاساژ اصلانی واحد۲
محمد ابراهیمی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۰۷۸۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: بردسکن
تلفن موسسه: ۰۵۱۵۵۴۲۱۵۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۳۱۳۶۳۹
آدرس موسسه: خ رضوی-بردسکن-خ قائم نبش قائم ۱۵
سمیه ابراهیمی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۶۹۴۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: کاشمر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۵۵۴۰۷۶۷۳
آدرس موسسه:
مریم ابراهیمیان زاده وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۵۰۰۲۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: بردسکن
تلفن موسسه: ۵۵۴۲۵۴۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۶۱۷۰۴۴۵
آدرس موسسه: برداسکن خ قائم بین قائم ۲و۴ پ۱ط۱
مهری ابراهیمی باداشیان وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۹۳۱۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: سبزوار
تلفن موسسه: ۰۵۱۴۴۴۱۰۴۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۵۲۰۲۰۶
آدرس موسسه: سبزوار - پایین تر از سه راه امداد روبه روی سیلو