جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۲۹۹۸۶ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۴۹۸ نتیجه پیدا شد.
فاطمه شکارچی آزاد وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۲۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۷۹۸۶۲۰
آدرس موسسه:
سیدعلی شهروزی وکیل پايه دو
شماره پروانه: ۱۹۷۵۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۲۲۲۳۱۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۱۸۶۰۷
آدرس موسسه: قزوین - میدان ولیعصر - کمربندی شهید بهشتی - انتهای پارک - جنب تاکسی تلفنی خانواده
محمدعلی شهسواری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۵۳۲۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۵۶۲۲۸۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۰۲۶۱۰
آدرس موسسه: قزوین خ شهید بابایی روبروی پارک الغدیر جنب بانک ملت پ ۴۵۸
لیلا شهسواری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۸۸۴۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: ضیاءآباد
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۵۶۲۳۰۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۳۸۰۲۹
آدرس موسسه: ضیا آباد ابتدای بلوار امام جنب دادگاه عمومی کوچه عدالت
کاظم شهسواری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۳۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۰۴۵۶۰۴۰
آدرس موسسه:
فاطمه شهسواری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۴۹۰۵۹
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۵۰۶۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۹۶۶۱۱۹۵۹
آدرس موسسه: قزوین-قزوین- شهرک ملاصدرا اندیشه ۱۲ پ ۹
ابوالفضل شهسواری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۰۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: رازمیان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۰۴۶۹۳۹۷۳
آدرس موسسه:
امیر شهیدی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۶۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۸۴۰۱۸۶۰۱
آدرس موسسه:
سحر شوشتری صحنه وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۷۱۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۹۷۱۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۱۹۹۶۹
آدرس موسسه: قزوین-خیابان پادگان-نرسیده به میدان
رضا شیخ ها وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۸۸۴۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه: ۰۲۸۲۵۲۴۱۱۱۶-۰۹۱۲۶۷۱۴۹۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۷۱۴۹۳۲
آدرس موسسه: شهرستان تاکستان خ امام خمینی روبه روی شهرداری ساختمان آراد ط اول
علی شیرخانلو وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۱۹۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه: ۰۲۸۵۲۳۳۷۱۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۸۷۰۸۱۱
آدرس موسسه: تاکستان روبروی اداره میراث فرهنگ ساختمان پژشکان پاستور طبقه اول
محمدرضا شیرزاده وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۱۲۴۸
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۵۵۸۸۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۰۶۱۰۰۴
آدرس موسسه: قزوین چهارراه ولیعصر بلوار خرمشهر خ شهید دمساز پ ۴۱