جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۲۹۹۸۶ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۴۹۸ نتیجه پیدا شد.
فاطمه صلواتی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۲۹۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۳۶۳۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۸۲۴۱۹۵
آدرس موسسه: قزوین خ شهید بابائی بین کوچه ۲۵و۲۷ ساختمان دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲ ط ۲
علی صمدزاده احدی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۸۱۱۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: رامند
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۱۱۸۱۰۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۱۸۱۰۴۳
آدرس موسسه: بوئین زهرا دانسفهان خ شهدا بلوار ایت اله خامنه ای کوچه اسماعیل قمشی پ ۱۳
نامدار طاهرخانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۱۷۶
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۵۲۳۳۰۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۱۹۷۳۲
آدرس موسسه: تاکستان خ امام کوچه بانک ملت ساختمان پزشکان امین ط همکف سمت راست درب ۲
محسن طاهرخانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۰۳۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۹۲۳۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۲۲۰۵۴
آدرس موسسه: قزوین - خیابان نوروزیان - نبش حکمت ۵۰ - ساختمان رشد - طبقه سوم - واحد ۵
فرشید طاهرخانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۳۸۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه: ۰۲۸۲۵۲۴۰۵۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۱۹۵۵۴
آدرس موسسه: خ امام خمینی چهارراه غفاری مقابل بانک کشاورزی ساختمان صدف ط۱
فاطمه طاهرخانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۴۱۹۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۵۲۴۱۲۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۹۰۳۴۷
آدرس موسسه: تاکستان-ابتدای خیابان غفاری-جنب بانک کشاورزی-ساختمان پگاه -طبقه دوم واحد ۶
سهیلا طاهرخانی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۲۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۸۷۳۹۵۹۲۹
آدرس موسسه:
سمیرا طاهرخانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۵۴۹۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۵۲۲۰۰۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۲۶۲۱۷
آدرس موسسه: تاکستان-چهارراه غفاری-ساختمان پگاه-طبقه اول واحد۲
سعید طاهرخانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۵۹۶۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۴۷۳۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۲۵۴۹۸
آدرس موسسه: قزوین-مینودر مالکانه خ سردار پ ۲۲۱ ط ۴
سعید طاهرخانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۵۴۳۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه: ۰۲۸۲۵۲۲۱۶۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۹۵۵۲۹
آدرس موسسه: تاکستان-چهاراه غفاری-مجتمع تجاری صدف-ط۲
پریسا طاهرخانی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۴۹۰۸۶
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۹۲۶۵۳۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۲۶۵۳۶۸
آدرس موسسه: قزوین-تاکستان- خ ولیعصر- روبروی کانون امام علی ع -کوچه قائم۳۶-درب اول
پروین طاهرخانی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۲۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۳۸۷۵۰۵۸
آدرس موسسه: