جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۲۹۹۸۶ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۴۹۸ نتیجه پیدا شد.
مریم ابراهیمی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۴۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: اسفرورین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۳۱۱۱۱۶۱۳
آدرس موسسه:
حمید ابراهیمی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۵۶۳۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آبیک
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۲۸۲۷۵۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۳۲۶۳۲
آدرس موسسه: ابیک-بلوار طالقانی-روبروی بانک مسکن-ساختمان مهدی-ط۲
محمدرضا ابراهیمی توانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۲۹۸
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۶۷۵۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۲۳۲۹۹
آدرس موسسه: قزوین چهارراه خیام ساختمان ابن سینا ط۳واحد۱۰
ایدین ابراهیمی خانقاه وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۸۴۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۲۲۲۳۴۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۰۴۵۹۶۹
آدرس موسسه: قزوین چهار راه دادگستری خیابان نصر پلاک ۱۴
محمود ابوذری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۱۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۵۸۸۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۱۰۰۸۰
آدرس موسسه: بلوارمدرس بالاترازسه راه عدل ک فصیلت ۳۷پ۶
علی رضا ابوذری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۷۳۸۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۸۱۲۰۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۱۲۰۴۵
آدرس موسسه: قزوین-بلوار مدرس شمالی ک ۳۷فظیلت پ۶ط ۲
محسن اتش افرازه وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۶۸۱۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۳۰۹۷۱۰
آدرس موسسه:
هانیه احتشام نیا وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۸۳۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۸۳۰۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۲۶۲۲۶۱
آدرس موسسه: قزوین-خ دانشگاه -کوچه ۳۵جدید-روبروی درب اصلی دادگستری
علی احسانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۸۸۹۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آبیک
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۲۸۹۴۱۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۴۷۱۱۳
آدرس موسسه: آبیک خ طالقانی پاساژ مهدی ط ۲
مهناز احمدزاده قرانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۹۷۳۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۲۴۷۷۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۰۴۳۸۴
آدرس موسسه: استان قزوین خیابان نادری کوچه امیر امجد پ ۴۰
مسعود احمدی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۴۱۹۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: ضیاءآباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۷۸۲۳۴۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۲۳۴۷۸
آدرس موسسه: ضیاء آباد-خ امام-کوچه آزادگان-پ۳
سمیه احمدی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۵۴۵۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۴۹۹۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۹۰۴۵۵۱۱۰
آدرس موسسه: قزوین-خ نادری شمالی نبش کوچه ۳۳ ّآرمان پ ۲۱۲ ط ۳
رضا احمدی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۱۶۲
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: بویین زهرا
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۴۴۲۸۴۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۲۷۰۹۳
آدرس موسسه: قزوین بوئین زهرا-روبروی دادگستری
ایمان احمدی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۲۹۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۳۲۱۲۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۲۶۸۲۷
آدرس موسسه: خ دانشگاه روبروی دانشکده فنی بین کوچه ۲۶و ۲۴ پلاک ۲۱۹ واحد۲
فرزین آذر دل وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۵۴۴۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۴۴۶۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۵۱۶۹۸
آدرس موسسه: قزوین ضلع شرقی میدان جانبازان ساختمان صتسا ط اول واحد ۳
جواد آذرشین وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۱۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آوج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۶۵۴۰۲۹
آدرس موسسه:
فهیمه اردی خانی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۵۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۸۴۷۸۸۰۳
آدرس موسسه:
زهرا ارکیان وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۳۱۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۹۵۸۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۱۷۰۳۱
آدرس موسسه: قزوین خ ملاصدرا اندیشه ۳۲قطعه ۷ ط همکف
سیما دخت آزادفلاح وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۹۲۹۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۵۲۴۰۵۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۸۸۳۹۰
آدرس موسسه: تاکستان خ امام خمینی ره چهارراه غفاری ساختمان صدف ط ۳
مرتضی اسدی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۸۸۳۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۳۲۵۵۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۱۵۴۱۹
آدرس موسسه: قزوین خ خیام شمالی ساختمان مروارید ط سوم واحد دهم
مجید اسدی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۴۹۰۷۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۵۵۰۳۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۲۷۸۱۰
آدرس موسسه: قزوین-قزوین- خیابان راه اهن کوچه شهید نیکجو پلاک۸۴
ساناز اسدی پور وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۹۰۶۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۴۵۰۳۳۵
آدرس موسسه: قزوین -خیابان شهید بابایی- ساختمان البرز
علیرضا اسعدی پور وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۸۸۵۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۷۷۳۶۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۱۴۳۸۰
آدرس موسسه: قزوین -کوثر کوچه دوم آزادگاه پلاک ۹
عاطفه اسکندری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۳۵۵۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۸۷۷۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۲۳۴۳۱۸
آدرس موسسه: قزوین-سه راه خیام بن بست یاس جنب آژانس هواپیمایی معراج ط ۲
مونا اسکندری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۷۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۸۲۵۶۲۱
آدرس موسسه:
رسول اسماعیلی حسن کندی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۵۸۹۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۰۹۲۳۵
آدرس موسسه:
روح اله اسمعیلی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۱۲۳۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۳۶۹۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۱۱۹۷۹
آدرس موسسه: قزوین-خ دانشگاه-نبش ک ۵-شکوفه پ۵۸
پرویز آسوپا وکیل پايه دو
شماره پروانه: ۱۸۷۲
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۵/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۱۵۲۹۳۰
آدرس موسسه: قزوین سه راه خیام بن بست یاس ساختمان فرشته واحد ۱۸
جواد اصفهانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۱۷۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۲۱۳۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۲۲۹۴۶
آدرس موسسه: قزوین-خ بو علی-مقابل بیمه آسیا پلاک ۵
محمد حسین اعتقادی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۵۴۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۵۴۳۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۱۷۷۶۹۵
آدرس موسسه: قزوین خ شهید بابائی- نبش ساختمان سپهر ساختمان صدرا ط ۲ واحد ۷
مسعود اعلمی‌ وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۸۸۵۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۷۱۶۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۲۳۲۴۱۳
آدرس موسسه: خ امام خمینی(نوروزیان)-نبش حکمت۳۵-پ۹-ط۳-واحد۵
یوسف آفتابی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۵۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۷۳۹۰۰۹۸۲
آدرس موسسه:
مرضیه افتخاری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۵۴۳۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آوج
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۴۶۲۳۹۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۸۲۱۱۷۸
آدرس موسسه: آوج خیابان آزادی جنب کافی نت دانشجو
فاطمه افرنگ وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۸۸۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۱۹۸۸۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۱۹۸۸۳۸
آدرس موسسه: شهرستان آبیک بلوار امام خمینی پاساژامیر ط فوقانی
علیرضا افسری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۸۳۴۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۲۴۷۷۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۳۸۸۵۱
آدرس موسسه: قزوین خ فردوسی کوچه امیرامجد پ ۴۰ ط ۱
لیلا افشار وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۲۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۱۶۷۳۱
آدرس موسسه:
زهرا افشار وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۸۴۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۶۸۷۷۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۹۷۹۳۳
آدرس موسسه: قزوین-نوروزیان نبش حکمت ۲۳ ساختمان افتاب ط ۱
غلامرضا افشاری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۳۲۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۷۷۲۴۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۲۵۶۲۷
آدرس موسسه: خ طالقانی مقابل اموزش پرورش ناحیه ۲ مجتمع میلادواحد۷
ابوالحسن افشاری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۵۵۴۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۹۳۸۲۴۶۵۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۱۵۱۰۰
آدرس موسسه: قزوین-خ دانشگاه-روبروی مسجدولایت-ساختمان سپهر-ط۱
مجید افلاطونی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۴۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۰۰۴۷۴۴۰۸
آدرس موسسه:
فاطمه افلاطونی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۸۳۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۱۸۲۵۱۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۲۵۱۱۴
آدرس موسسه: قزوین سه راه خیام ساختمان فرشته ط ۱ واحد ۴
کبری آقابابایی پور وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۶۸۵۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۴۹۷۰۹
آدرس موسسه:
مائده آقاجانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۵۴۵۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۶۲۹۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۰۰۴۷۵
آدرس موسسه: نوروزیان-نبش حکمت۳۶-جنب پل مطهری-پ۱۵۱-ط۲-واحد۴
سعید آقاعلیخانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۰۸۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۷۳۸۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۸۲۵۸۵۲
آدرس موسسه: خ دانشگاه خ شهید ثالث ک معاد پ۲۹ ط ۳
محمد آقاعلی خانی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۵۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۱۲۰۷۱
آدرس موسسه:
فاطمه آقا علی خانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۵۴۵۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: بویین زهرا
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۴۵۳۴۰۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۹۴۰۳۴۱۲۴
آدرس موسسه: شهرستان بوئین زهراخ ولیعصرغربی روبروی دادگستری
مصطفی آقایی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۷۰۶۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۵۲۴۱۱۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۸۱۱۲۴۵
آدرس موسسه: تاکستان خ امام خمینی روبروی درب شهرداری ساختمان اراد ط ۳
سعیده اکبری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۳۰۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۶۱۰۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۷۷۷۹۱
آدرس موسسه: قزوین-خ شهید بابائی کوچه ۳۵ دادگستری روبروی پارک الغدیرپ ۴۲ ط همکف
رسول اکبری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۵۳۳۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۲۲۴۶۳۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۸۲۴۹۷۴
آدرس موسسه: قزوین خ طالقانی روبروی آموزش پرورش ط ۲ واحد ۷
راضیه اکبری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۵۴۲۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آبگرم
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۴۷۶۳۳۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۸۱۰۶۱۹
آدرس موسسه: آبگرم بلوارامام روبروی پاساژکاویانی جنب دفترامام جمعه پ۴۸۸
کاظم اکبری کسجین وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۵۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۶۷۲۷۶۹
آدرس موسسه:
مسعود البرزی ورکی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۹۱
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۹۶۴۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۲۶۳۷۷
آدرس موسسه: قزوین پونک بلوار امیر کبیر ۱۳ شاهد ۱ پلاک ۳۷
سیدسینا الموتی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۱۲۳۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۲۴۸۴۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۸۲۳۲۲۶
آدرس موسسه: قزوین-خ نادری جنوبی روبروی آزمایشگاه فرزام پ۷۵نبش ک نیکنژادط۲
فرنگ اله بخشی غیاثوند وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۶۵۷۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۷۹۷۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۱۷۱۱۴
آدرس موسسه: قزوین چهارراه بنیاد شهید طبقه فوقانی بانک ملت
بهنام الهیاری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۶۲۱۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۸۰۱۴۰۷
آدرس موسسه:
مریم اله یاری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۴۴۳
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۵۱۲۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۰۲۰۸۱۹۱۶
آدرس موسسه: خ شهیدبابایی جنب بازار روز س البرز ط ۳ و ۱۱
نگار اماره وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۰۷۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: البرز
تلفن موسسه: ۰۲۸۲۲۲۳۱۷۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۱۹۳۶۷
آدرس موسسه: شهر صنعتی البرز خ سهروردی روبروی بانک انصار ط ۲
حدیث امیری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۶۴۶۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۳۵۶۳۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۹۱۸۵۱۴۴۶
آدرس موسسه: قزوین میدان میر عمادنبش بن بست چلیپا ساختمان سروش طبقه ۲ واحد ۴
نیکی امینی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۷۲۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۰۹۴۰۶
آدرس موسسه:
گل زار امینی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۹۰۶۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۴
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: دشتابی
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۴۴۳۳۲۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۹۲۸۷۸۳۶۳
آدرس موسسه: قزوین-بوئین زهرا- شهر ارداق بلوار شهدا -روبروی فروشگاه سروش
بهاره امینی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۰۶۳۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۹۹۷۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۲۳۱۷۷
آدرس موسسه: قزوین شهرک کوثربلوار الغدیرنبش بلوار والفجرساختمان تجاری گلشیدط۴ واحد ۱۲
عباسقلی انصاری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۶۲۰۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۳۶۷۷۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۲۴۶۷۱۵
آدرس موسسه: خ پادگان جنب اورژانس شهید رجایی ساختمان سینوهه واحد۱ پ ۴
آزاده انصاریون وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۵۳۳۱
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آبیک
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۴۰۲۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۱۱۲۳۹
آدرس موسسه: قزوین خ بوعلی غربی کوچه یاسین کوچه رضا سرورپ ۴۵ ط همکف
فرشته آهنی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۳۷۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۳۳۳۲۰۶۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۸۲۱۸۷۰
آدرس موسسه: قزوین-فلسطین غربی-بین چهارراه بنیادشهید-دفتروکالت آهنی
زهرا آوازی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۱۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آوج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۱۴۸۸۴۹
آدرس موسسه:
مهتاب اودار باشی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۴۳۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۲۳۱۷۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۰۲۸۳۳
آدرس موسسه: قزوین-سه راه خیام-بن بست یاس-ساختمان فرشته-ط۳-واحد۱۶
رضا ایران مهر وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۵۹۷۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۲۵۸۱۶۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۸۱۶۰۹
آدرس موسسه: تاکستان خ غفاری بلوار آیت اله خامنه ای به طرف فکوری ساختمان ۶ جنوبی
مهدی باباشاوردی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۳۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۷۸۳۵۴۹۷۳
آدرس موسسه:
فرزانه بابایی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۲۷۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: بویین زهرا
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۴۲۲۲۸۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۱۰۵۶۱۸
آدرس موسسه: بوئین زهرا روبروی دادگستری خ ولیعصر
نسیم بادپر وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۰۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۵۹۳۲۹۷۲۶
آدرس موسسه:
عفت باقری کلیشمی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۴۴۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۷۹۲۴۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۹۷۸۳۱
آدرس موسسه: قزوین-خیابان دانشگاه فلکه شهید بابایی ساختمان البرز طبقه ۳ واحد ۱۱
داود بخشی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۷۱۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۲۳۷۳۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۴۴۹۶۱
آدرس موسسه: قزوین سه راه خیام جنب کوچه تعهدی ساختمان رضوی واحد ۷
مرجان بربست وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۶۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۳۸۷۷۵۸
آدرس موسسه:
نرگس برخورداری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۸۴۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۷۷۳۵۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۹۶۲۰۵
آدرس موسسه: قزوین خ نوروزیان نبش حکمت ۳۵ پ ۱۰ ط سوم واحد ۷
محمدعلی برزگر وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۷۰۶۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: بویین زهرا
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۴۲۲۰۰۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۸۵۰۳۹
آدرس موسسه: بویین زهرا خ ولی عصر نبش مطهری جنب دفتر اسناد رسمی ط فوقانی بیمه سلامت
معصومه برزگر اینانلو وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۲۹۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آبیک
تلفن موسسه: ۰۲۸۲۲۸۹۶۳۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۲۷۳۱۲
آدرس موسسه: خ بلوار امام خمینی - کوچه شهید حسین نظافتی - سمت چپ درب دوم
امید برزگرپور وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۷۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۳۸۹۱۴۱۱
آدرس موسسه:
سها برهانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۴۴۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۳۶۳۸۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۶۴۵۸۳
آدرس موسسه: قزوین خ شهید بابایی روبروی دانشکده فنی شهید بابایی پ ۲۱۹
سارا برهانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۱۲۳۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۳۶۳۸۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۹۴۴۵۰
آدرس موسسه: خ شهید بابایی روبروی دانشکده فنی شهید بابایی پ۲۱۹ ط همکف واحد ۱
ابوالفضل بغدادی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۷۶۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۳۶۰۵۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۱۰۰۹۸
آدرس موسسه: خ خیام شمالی تقاطع خیابان فلسطین پ ۵۶۳ط ۲
سجاد بهبودی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۷۰۶۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: ضیاءآباد
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۵۶۲۴۶۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۱۹۶۲۶
آدرس موسسه: تاکستان_ضیاءآباد_ ابتدای بلوار امام خمینی (ره)
رضا بوکانیان وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۷۴۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: رازمیان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۰۰۴۵۸۷۲۱
آدرس موسسه:
فرنگیس بیات وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۳۲۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۶۷۳۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۱۸۸۸۳۹
آدرس موسسه: قزوین-خ غیاث آباد روبروی مرکز خرید تندیس نبش کوچه ۲۷هدایت ط ۲ واح ۳
میلاد بیگدلی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۲۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۹۸۵۱۳
آدرس موسسه:
سمیه پارسا کیا وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۴۸۶۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۰۱۸۱۴۹۶۶
آدرس موسسه:
فریبا پروینی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۵۹۶۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۶۱۰۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۸۰۵۲۱۱
آدرس موسسه: قزوین خ شهید بابائی کوچه ۳۵ دادگستری پ ۴۲
راضیه پریسار وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۶۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۶۸۲۰۶۶۳
آدرس موسسه:
غلامرضا پوراحمدکسیمی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۹۵۳۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۵۷۴۸۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۱۱۲۷۷
آدرس موسسه: ضیاء آباد خ امام خمینی کوچه آزادگان پ ۱
شهریار پورسلیمان زهرائی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۵۷۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۱۵۷۹۳
آدرس موسسه:
الهام پیرا وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۶۶۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۳۴۴۷۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۲۱۰۲۸
آدرس موسسه: قزوین - خ فردوسی - شمالی - نبش کوچه معصومی - ساختمان خاتم - طبقه سوم واحد۶
ناهید پیرمون وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۴۴۱
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۴۴۶۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۱۴۸۶۲
آدرس موسسه: قزوین-فلسطین غربی-روبروی مخابرات قدس ساختمان ثریا طبقه چهارم واحد ۹
علی پیله چی ها وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۷۲۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۸۶۲۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۲۷۱۱۹
آدرس موسسه: ابتدای بلوار غیاث آباد روبروی مخابرات س میرداماد ط ۱ واحد ۲
حسین تاجیک وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۱۲۲۹
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: البرز
تلفن موسسه: ۰۲۸۲۲۲۳۱۹۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۷۱۳۶۹
آدرس موسسه: شهر صنعتی البرز -بلوار سهروردی ساختمان نیما ۳ طبقه ۲ واحد ۵
احمد تاری قلی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۴۳۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: بویین زهرا
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۶۶۰۵۸۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۶۰۵۸۹۱
آدرس موسسه: بوئین زهرا خیابان ولیعصر غربی روبروی دادگستری پلاک ۴۳۵
فاطمه ترابی وناشی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۵۵۲۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آبیک
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۲۸۲۷۵۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۲۵۸۷۰۳
آدرس موسسه: آبیک خ طالقانی روبروی بانک مسکن ساختمان مهدی ط ۲
مژگان تقدسی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۴۹۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۶۰۶۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۰۵۳۱۹
آدرس موسسه: قزوین نادری شمالی روبروی چاپ سوره ساختمان درناط اول
پریسا تقیا وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۵۳۸۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۵۷۴۸۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۰۱۳۰۵
آدرس موسسه: قزوین -ولیعصر-بلوار خرمشهر-کوچه سوم-پلاک ۳ واحد اول
علی توسلی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۳۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۱۸۳۶۵۸۳
آدرس موسسه:
زهرا توکل وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۳۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۷۵۴۲۱۹۰۳
آدرس موسسه:
محمدرسول تیزرواطاقوری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۴۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۸۳۴۸۰۴
آدرس موسسه: