جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۲۹۹۸۶ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۴۹۸ نتیجه پیدا شد.
مریم ابراهیمی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۴۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: اسفرورین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۳۱۱۱۱۶۱۳
آدرس موسسه:
حمید ابراهیمی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۵۶۳۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آبیک
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۲۸۲۷۵۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۳۲۶۳۲
آدرس موسسه: ابیک-بلوار طالقانی-روبروی بانک مسکن-ساختمان مهدی-ط۲
محمدرضا ابراهیمی توانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۲۹۸
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۶۷۵۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۲۳۲۹۹
آدرس موسسه: قزوین چهارراه خیام ساختمان ابن سینا ط۳واحد۱۰
ایدین ابراهیمی خانقاه وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۸۴۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۲۲۲۳۴۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۰۴۵۹۶۹
آدرس موسسه: قزوین چهار راه دادگستری خیابان نصر پلاک ۱۴
محمود ابوذری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۱۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۵۸۸۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۱۰۰۸۰
آدرس موسسه: بلوارمدرس بالاترازسه راه عدل ک فصیلت ۳۷پ۶
علی رضا ابوذری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۷۳۸۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۸۱۲۰۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۱۲۰۴۵
آدرس موسسه: قزوین-بلوار مدرس شمالی ک ۳۷فظیلت پ۶ط ۲
محسن اتش افرازه وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۶۸۱۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۳۰۹۷۱۰
آدرس موسسه:
هانیه احتشام نیا وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۸۳۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۸۳۰۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۲۶۲۲۶۱
آدرس موسسه: قزوین-خ دانشگاه -کوچه ۳۵جدید-روبروی درب اصلی دادگستری
علی احسانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۸۸۹۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آبیک
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۲۸۹۴۱۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۴۷۱۱۳
آدرس موسسه: آبیک خ طالقانی پاساژ مهدی ط ۲
مهناز احمدزاده قرانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۹۷۳۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۲۴۷۷۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۰۴۳۸۴
آدرس موسسه: استان قزوین خیابان نادری کوچه امیر امجد پ ۴۰
مسعود احمدی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۴۱۹۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: ضیاءآباد
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۷۸۲۳۴۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۲۳۴۷۸
آدرس موسسه: ضیاء آباد-خ امام-کوچه آزادگان-پ۳
سمیه احمدی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۵۴۵۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۴۹۹۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۹۰۴۵۵۱۱۰
آدرس موسسه: قزوین-خ نادری شمالی نبش کوچه ۳۳ ّآرمان پ ۲۱۲ ط ۳
رضا احمدی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۱۶۲
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: بویین زهرا
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۴۴۲۸۴۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۲۷۰۹۳
آدرس موسسه: قزوین بوئین زهرا-روبروی دادگستری
ایمان احمدی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۲۹۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۳۲۱۲۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۲۶۸۲۷
آدرس موسسه: خ دانشگاه روبروی دانشکده فنی بین کوچه ۲۶و ۲۴ پلاک ۲۱۹ واحد۲
فرزین آذر دل وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۵۴۴۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۴۴۶۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۵۱۶۹۸
آدرس موسسه: قزوین ضلع شرقی میدان جانبازان ساختمان صتسا ط اول واحد ۳
جواد آذرشین وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۱۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آوج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۶۵۴۰۲۹
آدرس موسسه:
فهیمه اردی خانی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۵۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۸۴۷۸۸۰۳
آدرس موسسه:
زهرا ارکیان وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۳۱۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۹۵۸۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۱۷۰۳۱
آدرس موسسه: قزوین خ ملاصدرا اندیشه ۳۲قطعه ۷ ط همکف
سیما دخت آزادفلاح وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۹۲۹۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۵۲۴۰۵۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۸۸۳۹۰
آدرس موسسه: تاکستان خ امام خمینی ره چهارراه غفاری ساختمان صدف ط ۳
مرتضی اسدی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۸۸۳۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۳۲۵۵۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۱۵۴۱۹
آدرس موسسه: قزوین خ خیام شمالی ساختمان مروارید ط سوم واحد دهم
مجید اسدی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۴۹۰۷۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۵۵۰۳۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۲۷۸۱۰
آدرس موسسه: قزوین-قزوین- خیابان راه اهن کوچه شهید نیکجو پلاک۸۴
ساناز اسدی پور وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۹۰۶۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۴۵۰۳۳۵
آدرس موسسه: قزوین -خیابان شهید بابایی- ساختمان البرز
علیرضا اسعدی پور وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۸۸۵۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۷۷۳۶۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۱۴۳۸۰
آدرس موسسه: قزوین -کوثر کوچه دوم آزادگاه پلاک ۹
عاطفه اسکندری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۳۵۵۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۸۷۷۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۲۳۴۳۱۸
آدرس موسسه: قزوین-سه راه خیام بن بست یاس جنب آژانس هواپیمایی معراج ط ۲
مونا اسکندری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۷۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۸۲۵۶۲۱
آدرس موسسه:
رسول اسماعیلی حسن کندی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۵۸۹۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۰۹۲۳۵
آدرس موسسه:
روح اله اسمعیلی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۱۲۳۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۳۶۹۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۱۱۹۷۹
آدرس موسسه: قزوین-خ دانشگاه-نبش ک ۵-شکوفه پ۵۸
پرویز آسوپا وکیل پايه دو
شماره پروانه: ۱۸۷۲
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۵/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۱۵۲۹۳۰
آدرس موسسه: قزوین سه راه خیام بن بست یاس ساختمان فرشته واحد ۱۸
جواد اصفهانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۱۷۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۲۱۳۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۲۲۹۴۶
آدرس موسسه: قزوین-خ بو علی-مقابل بیمه آسیا پلاک ۵
محمد حسین اعتقادی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۵۴۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۵۴۳۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۱۷۷۶۹۵
آدرس موسسه: قزوین خ شهید بابائی- نبش ساختمان سپهر ساختمان صدرا ط ۲ واحد ۷
مسعود اعلمی‌ وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۸۸۵۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۷۱۶۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۲۳۲۴۱۳
آدرس موسسه: خ امام خمینی(نوروزیان)-نبش حکمت۳۵-پ۹-ط۳-واحد۵
یوسف آفتابی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۵۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۷۳۹۰۰۹۸۲
آدرس موسسه:
مرضیه افتخاری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۵۴۳۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آوج
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۴۶۲۳۹۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۸۲۱۱۷۸
آدرس موسسه: آوج خیابان آزادی جنب کافی نت دانشجو
فاطمه افرنگ وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۸۸۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۱۹۸۸۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۱۹۸۸۳۸
آدرس موسسه: شهرستان آبیک بلوار امام خمینی پاساژامیر ط فوقانی
علیرضا افسری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۸۳۴۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۲۴۷۷۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۳۸۸۵۱
آدرس موسسه: قزوین خ فردوسی کوچه امیرامجد پ ۴۰ ط ۱
لیلا افشار وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۲۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۱۶۷۳۱
آدرس موسسه:
زهرا افشار وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۸۴۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۶۸۷۷۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۹۷۹۳۳
آدرس موسسه: قزوین-نوروزیان نبش حکمت ۲۳ ساختمان افتاب ط ۱
غلامرضا افشاری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۳۲۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۷۷۲۴۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۲۵۶۲۷
آدرس موسسه: خ طالقانی مقابل اموزش پرورش ناحیه ۲ مجتمع میلادواحد۷
ابوالحسن افشاری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۵۵۴۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۹۳۸۲۴۶۵۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۱۵۱۰۰
آدرس موسسه: قزوین-خ دانشگاه-روبروی مسجدولایت-ساختمان سپهر-ط۱
مجید افلاطونی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۴۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۰۰۴۷۴۴۰۸
آدرس موسسه:
فاطمه افلاطونی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۸۳۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۱۸۲۵۱۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۲۵۱۱۴
آدرس موسسه: قزوین سه راه خیام ساختمان فرشته ط ۱ واحد ۴
کبری آقابابایی پور وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۶۸۵۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۴۹۷۰۹
آدرس موسسه:
مائده آقاجانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۵۴۵۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۶۲۹۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۰۰۴۷۵
آدرس موسسه: نوروزیان-نبش حکمت۳۶-جنب پل مطهری-پ۱۵۱-ط۲-واحد۴
سعید آقاعلیخانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۰۸۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۷۳۸۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۸۲۵۸۵۲
آدرس موسسه: خ دانشگاه خ شهید ثالث ک معاد پ۲۹ ط ۳
محمد آقاعلی خانی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۵۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۱۲۰۷۱
آدرس موسسه:
فاطمه آقا علی خانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۵۴۵۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: بویین زهرا
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۴۵۳۴۰۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۹۴۰۳۴۱۲۴
آدرس موسسه: شهرستان بوئین زهراخ ولیعصرغربی روبروی دادگستری
مصطفی آقایی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۷۰۶۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۵۲۴۱۱۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۸۱۱۲۴۵
آدرس موسسه: تاکستان خ امام خمینی روبروی درب شهرداری ساختمان اراد ط ۳
سعیده اکبری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۳۰۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۶۱۰۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۷۷۷۹۱
آدرس موسسه: قزوین-خ شهید بابائی کوچه ۳۵ دادگستری روبروی پارک الغدیرپ ۴۲ ط همکف
رسول اکبری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۵۳۳۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۲۲۴۶۳۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۸۲۴۹۷۴
آدرس موسسه: قزوین خ طالقانی روبروی آموزش پرورش ط ۲ واحد ۷
راضیه اکبری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۵۴۲۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آبگرم
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۴۷۶۳۳۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۸۱۰۶۱۹
آدرس موسسه: آبگرم بلوارامام روبروی پاساژکاویانی جنب دفترامام جمعه پ۴۸۸
کاظم اکبری کسجین وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۵۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۶۷۲۷۶۹
آدرس موسسه:
مسعود البرزی ورکی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۹۱
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۹۶۴۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۲۶۳۷۷
آدرس موسسه: قزوین پونک بلوار امیر کبیر ۱۳ شاهد ۱ پلاک ۳۷
سیدسینا الموتی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۱۲۳۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۲۴۸۴۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۸۲۳۲۲۶
آدرس موسسه: قزوین-خ نادری جنوبی روبروی آزمایشگاه فرزام پ۷۵نبش ک نیکنژادط۲
فرنگ اله بخشی غیاثوند وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۶۵۷۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۷۹۷۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۱۷۱۱۴
آدرس موسسه: قزوین چهارراه بنیاد شهید طبقه فوقانی بانک ملت
بهنام الهیاری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۶۲۱۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۸۰۱۴۰۷
آدرس موسسه:
مریم اله یاری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۴۴۳
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۵۱۲۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۰۲۰۸۱۹۱۶
آدرس موسسه: خ شهیدبابایی جنب بازار روز س البرز ط ۳ و ۱۱
نگار اماره وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۰۷۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: البرز
تلفن موسسه: ۰۲۸۲۲۲۳۱۷۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۱۹۳۶۷
آدرس موسسه: شهر صنعتی البرز خ سهروردی روبروی بانک انصار ط ۲
حدیث امیری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۶۴۶۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۳۵۶۳۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۹۱۸۵۱۴۴۶
آدرس موسسه: قزوین میدان میر عمادنبش بن بست چلیپا ساختمان سروش طبقه ۲ واحد ۴
نیکی امینی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۷۲۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۰۹۴۰۶
آدرس موسسه:
گل زار امینی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۹۰۶۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۴
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: دشتابی
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۴۴۳۳۲۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۹۲۸۷۸۳۶۳
آدرس موسسه: قزوین-بوئین زهرا- شهر ارداق بلوار شهدا -روبروی فروشگاه سروش
بهاره امینی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۰۶۳۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۹۹۷۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۲۳۱۷۷
آدرس موسسه: قزوین شهرک کوثربلوار الغدیرنبش بلوار والفجرساختمان تجاری گلشیدط۴ واحد ۱۲
عباسقلی انصاری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۶۲۰۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۳۶۷۷۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۲۴۶۷۱۵
آدرس موسسه: خ پادگان جنب اورژانس شهید رجایی ساختمان سینوهه واحد۱ پ ۴
آزاده انصاریون وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۵۳۳۱
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آبیک
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۴۰۲۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۱۱۲۳۹
آدرس موسسه: قزوین خ بوعلی غربی کوچه یاسین کوچه رضا سرورپ ۴۵ ط همکف
فرشته آهنی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۳۷۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۳۳۳۲۰۶۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۸۲۱۸۷۰
آدرس موسسه: قزوین-فلسطین غربی-بین چهارراه بنیادشهید-دفتروکالت آهنی
زهرا آوازی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۱۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آوج
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۱۴۸۸۴۹
آدرس موسسه:
مهتاب اودار باشی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۴۳۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۲۳۱۷۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۰۲۸۳۳
آدرس موسسه: قزوین-سه راه خیام-بن بست یاس-ساختمان فرشته-ط۳-واحد۱۶
رضا ایران مهر وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۵۹۷۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۲۵۸۱۶۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۸۱۶۰۹
آدرس موسسه: تاکستان خ غفاری بلوار آیت اله خامنه ای به طرف فکوری ساختمان ۶ جنوبی
مهدی باباشاوردی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۳۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۷۸۳۵۴۹۷۳
آدرس موسسه:
فرزانه بابایی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۲۷۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: بویین زهرا
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۴۲۲۲۸۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۱۰۵۶۱۸
آدرس موسسه: بوئین زهرا روبروی دادگستری خ ولیعصر
نسیم بادپر وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۰۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۵۹۳۲۹۷۲۶
آدرس موسسه:
عفت باقری کلیشمی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۴۴۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۷۹۲۴۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۹۷۸۳۱
آدرس موسسه: قزوین-خیابان دانشگاه فلکه شهید بابایی ساختمان البرز طبقه ۳ واحد ۱۱
داود بخشی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۷۱۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۲۳۷۳۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۴۴۹۶۱
آدرس موسسه: قزوین سه راه خیام جنب کوچه تعهدی ساختمان رضوی واحد ۷
مرجان بربست وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۶۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۳۸۷۷۵۸
آدرس موسسه:
نرگس برخورداری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۸۴۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۷۷۳۵۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۹۶۲۰۵
آدرس موسسه: قزوین خ نوروزیان نبش حکمت ۳۵ پ ۱۰ ط سوم واحد ۷
محمدعلی برزگر وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۷۰۶۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: بویین زهرا
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۴۲۲۰۰۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۸۵۰۳۹
آدرس موسسه: بویین زهرا خ ولی عصر نبش مطهری جنب دفتر اسناد رسمی ط فوقانی بیمه سلامت
معصومه برزگر اینانلو وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۲۹۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آبیک
تلفن موسسه: ۰۲۸۲۲۸۹۶۳۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۲۷۳۱۲
آدرس موسسه: خ بلوار امام خمینی - کوچه شهید حسین نظافتی - سمت چپ درب دوم
امید برزگرپور وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۷۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۳۸۹۱۴۱۱
آدرس موسسه:
سها برهانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۴۴۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۳۶۳۸۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۶۴۵۸۳
آدرس موسسه: قزوین خ شهید بابایی روبروی دانشکده فنی شهید بابایی پ ۲۱۹
سارا برهانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۱۲۳۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۳۶۳۸۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۹۴۴۵۰
آدرس موسسه: خ شهید بابایی روبروی دانشکده فنی شهید بابایی پ۲۱۹ ط همکف واحد ۱
ابوالفضل بغدادی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۷۶۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۳۶۰۵۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۱۰۰۹۸
آدرس موسسه: خ خیام شمالی تقاطع خیابان فلسطین پ ۵۶۳ط ۲
سجاد بهبودی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۷۰۶۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: ضیاءآباد
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۵۶۲۴۶۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۱۹۶۲۶
آدرس موسسه: تاکستان_ضیاءآباد_ ابتدای بلوار امام خمینی (ره)
رضا بوکانیان وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۷۴۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: رازمیان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۰۰۴۵۸۷۲۱
آدرس موسسه:
فرنگیس بیات وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۳۲۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۶۷۳۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۱۸۸۸۳۹
آدرس موسسه: قزوین-خ غیاث آباد روبروی مرکز خرید تندیس نبش کوچه ۲۷هدایت ط ۲ واح ۳
میلاد بیگدلی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۲۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۹۸۵۱۳
آدرس موسسه:
سمیه پارسا کیا وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۴۸۶۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۰۱۸۱۴۹۶۶
آدرس موسسه:
فریبا پروینی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۵۹۶۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۶۱۰۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۸۰۵۲۱۱
آدرس موسسه: قزوین خ شهید بابائی کوچه ۳۵ دادگستری پ ۴۲
راضیه پریسار وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۶۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۶۸۲۰۶۶۳
آدرس موسسه:
غلامرضا پوراحمدکسیمی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۹۵۳۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۵۷۴۸۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۱۱۲۷۷
آدرس موسسه: ضیاء آباد خ امام خمینی کوچه آزادگان پ ۱
شهریار پورسلیمان زهرائی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۵۷۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۱۵۷۹۳
آدرس موسسه:
الهام پیرا وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۶۶۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۳۴۴۷۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۲۱۰۲۸
آدرس موسسه: قزوین - خ فردوسی - شمالی - نبش کوچه معصومی - ساختمان خاتم - طبقه سوم واحد۶
ناهید پیرمون وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۴۴۱
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۴۴۶۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۱۴۸۶۲
آدرس موسسه: قزوین-فلسطین غربی-روبروی مخابرات قدس ساختمان ثریا طبقه چهارم واحد ۹
علی پیله چی ها وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۷۲۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۸۶۲۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۲۷۱۱۹
آدرس موسسه: ابتدای بلوار غیاث آباد روبروی مخابرات س میرداماد ط ۱ واحد ۲
حسین تاجیک وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۱۲۲۹
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: البرز
تلفن موسسه: ۰۲۸۲۲۲۳۱۹۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۷۱۳۶۹
آدرس موسسه: شهر صنعتی البرز -بلوار سهروردی ساختمان نیما ۳ طبقه ۲ واحد ۵
احمد تاری قلی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۴۳۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: بویین زهرا
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۶۶۰۵۸۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۶۰۵۸۹۱
آدرس موسسه: بوئین زهرا خیابان ولیعصر غربی روبروی دادگستری پلاک ۴۳۵
فاطمه ترابی وناشی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۵۵۲۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آبیک
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۲۸۲۷۵۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۲۵۸۷۰۳
آدرس موسسه: آبیک خ طالقانی روبروی بانک مسکن ساختمان مهدی ط ۲
مژگان تقدسی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۴۹۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۶۰۶۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۰۵۳۱۹
آدرس موسسه: قزوین نادری شمالی روبروی چاپ سوره ساختمان درناط اول
پریسا تقیا وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۵۳۸۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۵۷۴۸۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۰۱۳۰۵
آدرس موسسه: قزوین -ولیعصر-بلوار خرمشهر-کوچه سوم-پلاک ۳ واحد اول
علی توسلی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۳۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۱۸۳۶۵۸۳
آدرس موسسه:
زهرا توکل وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۳۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۷۵۴۲۱۹۰۳
آدرس موسسه:
محمدرسول تیزرواطاقوری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۴۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۸۳۴۸۰۴
آدرس موسسه:
سحر جانی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۶۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۹۳۰۱۳۶۷
آدرس موسسه:
رضا جاویدآزاد وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۶۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۱۸۴۲۳۶
آدرس موسسه:
محسن جباری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۵۰۱۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۱۴۵۵۹
آدرس موسسه:
عباس جباری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۹۴۰۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۹۲۲۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۱۷۴۷۹
آدرس موسسه: بلوار امام خمینی حکمت ۳۰ ط دوم پ ۱۸۵
مجتبی جعفری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۴۹۰۸۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۴۲۳۶۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۹۱۸۵۴۵۱۶
آدرس موسسه: قزوین-قزوین- ناصرآباد امیدیه ، خیابان رودخانه، کوچه نواب صفوی ، سمت راست ، درب پنجم
اسکندر جعفری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۹۰۶۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: رامند
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۴۵۳۸۲۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۹۷۴۲۷۰۳۰
آدرس موسسه: استان قزوین - شهرستان بوئین زهرا - بویین زهرا - خیابان ولیعصر غربی - روبروی دادگستری شهرستان بوئین زهرا
غلامرضا جلیله وند زلیخائی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۷۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۲۶۲۳۳
آدرس موسسه:
سمیه جلیله وند زلیخائی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۳۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۲۳۱۲۴
آدرس موسسه:
خدایار جلیل وند وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۰۱۰۷
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۷۹۷۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۰۰۰۶۴۷
آدرس موسسه: استان قزوین بلوار سعادت کوچه زهتاب خسروی پ ۵۷ط ۱
مهدی جمالی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۶۳۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: اسفرورین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۵۵۷۶۳
آدرس موسسه:
علی اکبر جهان تیغی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۲۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۹۷۲۶۵۱۲
آدرس موسسه:
هادی جوادی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۹۲۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۵۵۹۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۱۱۴۳۲
آدرس موسسه: قزوین ظلع شرقی میدان جانبازان ساختمان صتسا ط ۳ واحد ۴
اسماعیل جیلانی الشفتی وکیل پايه دو
شماره پروانه: ۱۲۵۴۰
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: الموت شرقی
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۲۱۰۰۹۷
آدرس موسسه: الموت معلم کلایه نرسیده به ک معلم ۵
محمد چگینی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۵۰۱۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۱۶۵۸۲۴۸۶
آدرس موسسه:
سمیه چگینی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۴۱۷۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۶۱۰۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۹۶۹۴۵۴۹۷
آدرس موسسه: قزوین خ شهید بابائی کوچه ۳۵ دادگستری روبروی پارک الغدیر پ ۴۲ ط همکف
سعید چگینی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۵۹۶۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۶۶۵۶۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۲۴۵۹۷
آدرس موسسه: قزوین خ شهید بابایی نبش ک ۳۸ پ ۴۰۷
طاهره چناقچی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۳۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۶۴۷۰۲۴۹۸
آدرس موسسه:
جواد چیتگر وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۴۴۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۲۴۵۳۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۱۳۹۷۶
آدرس موسسه: قزوین خ نادری جنوبی نبش چهارراه نادری ضلع جنوب شرقی پ۲۴۹ط ۲
سمیه حاجی آقایی یزدی پور وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۵۳۳۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۵۵۵۳۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۱۰۸۳۰
آدرس موسسه: قزوین-چهرراه ولیعصر بلوار خرمشهر ک ۱۶
مهدی حاجی محمدی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۱۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۸۴۹۳۷۸۶
آدرس موسسه:
سکینه حسام باجه باج وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۳۴۴۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۲۲۴۶۹۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۴۹۱۳۳۱۵۰
آدرس موسسه: قزوین-خ بوعلی شرقی-نرسیده به چهارراه خیام-ساختمان صدرا-ط اول
اکبر حسامی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۵۴۳۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۹۱۹۶۱۶۸۷۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۹۶۱۶۸۷۶۲
آدرس موسسه: نوروزیان-پایین ترازحکمت۳۶-نبش بلوار مطهری-پ۱۵۱-ط۲-واحد۴
ابراهیم حسن وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۱۹۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه: ۰۲۸۲۵۲۳۷۱۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۶۶۸۶۶
آدرس موسسه: تاکستان خ اما خمینی روبروی اداره میراث فرهنگی ساختمان پژشکان پاستور طبقه ا
حسنعلی حسین لو وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۸۲۶۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۲۵۶۴۰۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۸۲۲۹۹۱
آدرس موسسه: قزوین سه راه خیام بن بست یاس ساختمان فرشته ط ۲ واحد ۱۳
مصطفی حسینی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۶۲۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۶۵۵۴۷۱۴۸
آدرس موسسه:
سیده منیره حسینی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۰۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: الوند
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۰۰۹۲۷۱۱۹
آدرس موسسه:
سیده سمیرا حسینی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۵۹۶۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: بویین زهرا
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۴۲۲۶۱۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۸۰۵۰۷۶
آدرس موسسه: بوئین زهرا خ ولی عصر غربی روبه روی دادگستری
سید میثم حسینی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۰۷۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۸۱۹۱۵۲
آدرس موسسه:
سید کریم حسینی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۵۴۴۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۲۴۲۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۸۱۵۹۴۵
آدرس موسسه: قزوین-چهارراه خیام روبروی بانک ملی ساختمان خیام ط ۳ پ ۱۸۱
سیدتقی حسینی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۴۹۹۵۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: ضیاءآباد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۷۲۵۸۴۹۰۶
آدرس موسسه: قزوین ضیاآباد
سیدضیاء حسینی صدیقی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۲۶۷۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: بویین زهرا
تلفن موسسه: ۰۲۸۲۴۲۲۶۱۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۷۲۸۴۱۵
آدرس موسسه: بوئین زهرا-خ ولیعصر غربی-روبروی دادگستری
سید زمان حسینی میر محمدی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۵۷۵۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: الموت شرقی
تلفن موسسه: ۰۲۸۲۳۶۲۲۳۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۲۵۸۸۲
آدرس موسسه: الموت شرقی معلم کلایه خ فاطمه الزهرا خ مصلی جنب بانک صادرات کوچه معلم ۱۸
پروین حق شناس وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۶۲۴۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آبیک
تلفن موسسه: ۰۲۸۲۲۸۹۶۶۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۷۹۸۶۴۰
آدرس موسسه: آبیک خیابان طالقانی روبروی کلانتری ۱۱ طبقه فوقانی صندوق قرض الحسنه صادق (ع)
سیدمجتبی حکاک قزوینی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۶۵۴۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۳۶۲۴۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۱۲۵۹۷
آدرس موسسه: قزوین-شهیدبابائی-ساختمان البرز-واحد۱۱
فرشته حمزهء وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۳۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۰۹۹۳۱۳۸۹
آدرس موسسه:
مژان حوروش وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۸۰۶۹
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آبگرم
تلفن موسسه: ۰۲۸۲۳۳۵۰۸۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۸۱۱۰۳۳
آدرس موسسه: آبگرم بلوار امام خمینی مقابل شهرداری جنب شعب نفت
مریم حیاتی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۵۹۹۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۷۷۴۳۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۹۲۹۵۶۶۴۸
آدرس موسسه: قزوین -خ نوروزیان نبش پل مطهری نرسیده به حکمت ۳۶ پ۱۵۱ ط ۲ واحد ۴
سید حسین حیاتی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۸۸۵۳
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۸۵۳۵۵
تلفن همراه: ۰۹۰۲۲۸۴۴۴۵۴
آدرس موسسه: قزوین چهارراه خیام ساختمان ابن سینا طبقه سوم واحد ۱۰
محمدجواد حیدری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۵۳۱۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۲۹۲۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۶۹۵۷۵
آدرس موسسه: قزوین- نادری شمالی روبروی چاپ سوره ۱پل روگذرط فوقانی آزمایشگاه درناط ۲واحد۳
محسن حیدری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۷۰۶۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: الوند
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۲۲۳۴۴۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۹۲۳۷۰۳۲۴
آدرس موسسه: الوند-فلکه لاله-خ امام-مجتمع پارسیان-واحد۱۴
زهرا حیدری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۵۹۵۸
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۹۹۰۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۲۳۰۰۴
آدرس موسسه: قزوین ضلع شرقی میدان جانبازان ساختمان صتسا واحد ۳
زهرا حیدری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۷۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۳۸۲۸۱۳۳
آدرس موسسه:
رقیه حیدری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۴۹۰۵۵
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۷۷۰۱۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۸۳۸۴۰۹
آدرس موسسه: قزوین-قزوین- شهرک کوثر خیابان میلاد کوچه ی سعادت ۱۱ پلاک ۲۰
رسول حیدری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۴۴۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۰۴۷۴۶۲۳
آدرس موسسه:
محمدعلی خادم الشریعه ناصری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۱۳۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۵۹۹۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۲۵۲۳۰
آدرس موسسه: خ شهید بابایی جنب بازار روز ساختمان البرز ط ۳ واحد ۱۲
هادی خادمی خوبانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۸۸۴۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: الموت شرقی
تلفن موسسه: ۰۲۸۲۳۷۹۲۱۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۷۳۸۶۰
آدرس موسسه: رودبار الموت روستای خوبان
امیرحسن خاقانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۱۵۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۳۲۹۵۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۱۳۶۳۸
آدرس موسسه: خ عدل - ساختمان آریا- ط ۲- واحد ۴
محمد خان محمدی فلاح وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۷۱۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۶۶۳۳۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۳۲۳۹۷
آدرس موسسه: قزوین - انتهای خ غیاث آباد - روبروی بازار علاءالدین - نبش کوچه ۲۷ هدایت طبقه دوم واحد ۳
یحیی خانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۷۰۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۶۶۵۳۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۱۹۱۵۰
آدرس موسسه: قزوین - خ دانشگاه -نبش کوچه ۲۵ پ ۲۴۸
پروین خانی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۳۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۱۸۹۰۱۶۲
آدرس موسسه:
فاطمه خبره وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۶۶۶۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۴۹۲۰۲
آدرس موسسه:
کتایون خدابخش وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۷۰۶۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آبیک
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۶۳۳۸۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۰۶۵۵۶۹
آدرس موسسه: آبیک خ طالقانی روبروی دادسرای عمومی وانقلاب مجتمع وکلاط ۲ا واحد ۳
نسترن خدادادی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۲۴۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۱۹۶۳۴۵۴۳
آدرس موسسه:
زهره خراسانی وکیل پايه دو
شماره پروانه: ۱۹۴۴۳
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۹۹۵۸۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۹۹۵۸۶۶
آدرس موسسه: تاکستان خ امام روبه روی شهرداری ساختمان توحید ط سوم
امینه خراسانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۵۴۵۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۶۰۳۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۸۱۸۴۱۲
آدرس موسسه: چهارراه نظام وفا-جنب خ سعدی فرعی شمالی-روبروی گل فروشی رز-پ ۳۴۹-واحد۲
سیدکمال خطیبی قمی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۵۹۵۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۲۵۱۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۱۳۷۴۱
آدرس موسسه: قزوین-خ فردوسی شمالی-نبش کوچه ایمان-پ۶۰-ط۲-واحد۳
طاهره خلج وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۹۰۷۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۵۲۳۶۸۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۶۱۱۴۶۶
آدرس موسسه: قزوین-تاکستان- خ امام-چهارراه غفاری-ساختمان صدف-طبقه دوم
معصومه خلیلی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۰۶۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آبیک
تلفن موسسه: ۰۲۸۲۲۸۹۹۶۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۲۶۱۳۳
آدرس موسسه: قزوین شهرک کوثربلوار الغدیرنبش بلوار والفجرساختمان گلشید ط ۴ واحد ۱۲
مژگان خلیلی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۶۷۰۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: البرز
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۴۲۱۷۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۷۲۶۰۳۳
آدرس موسسه: قزوین شهر صنعتی البرز بلوار سهروردی روبروی مسجد رسول اکرم ساختمان پلیس +۱۰ط ۲
مظفر خمسه وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۱۸۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۶۴۱۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۱۱۲۵۶
آدرس موسسه: قخ شهید بابایی روبه وری پارک الغدیر جنب اداره تعزیرات پ ۴۸۵
فاطمه خمسه وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۹۰۵۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: محمدیه
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۲۵۶۳۱۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۹۸۰۵۶
آدرس موسسه: قزوین-البرز- محمدیه -بلوار سهروردی روبروی بانک انصار -طبقه دوم
مهرنوش خواجوند وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۷۲۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۶۵۴۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۹۵۱۵۵۹۷۹
آدرس موسسه: قزوین میدان جانبازان جنب سازمان تامین اجتماعی بالای نمایندگی جیلی
شهره خوشجان وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۵۴۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۰۴۶۹۵۸۳۱
آدرس موسسه:
فرشته خوشخو وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۳۱۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۳۳۲۲۰۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۷۷۰۵۵
آدرس موسسه: خ بوعلی نرسیده به چهارراه خیام جنب موسسه اندیشه نو
سمیه خیرلی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۳۳۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۲۸۴۵۴۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۴۸۵۶۹
آدرس موسسه: قزوین خ خیام بن بست یاس ساختمان فرشته ط ۳ واحد ۱۶
صدیقه داداشی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۴۴۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۸۲۷۵۵۲
آدرس موسسه:
حشمت اله داودی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۶۱۸۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۲۲۲۰۷۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۰۸۴۳۹۹
آدرس موسسه: خ کارگر-منبع اب-کوچه مهدیخانی-کوچه دانشگری -پ۱-ط۲
هادی درزی رامندی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۷۱۷۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: رامند
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۴۵۳۳۹۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۸۲۴۸۸۹
آدرس موسسه: رامند-دانسفهان-بلوار امام-نرسیده به کلانتری
حسین درستکار منجیلی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۴۴۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۱۲۲۳۲۳۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۲۷۶۸۴
آدرس موسسه: قزوین-سه راه خیام-ساختمان۲۳ رضوی جنب کوچه تعهدی واحد ۳
افشین درگاهی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۷۰۵۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۲۲۷۷۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۹۳۹۲۸
آدرس موسسه: خ خیام-روبروی مدرسه شیخ طوسی-پ۲۴۶
احمد درگاهی مللو وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۵۴۴۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۴۹۴۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۸۱۳۸۴۵
آدرس موسسه: قزوین خ نادری شمالی فلکه میرعمادخ فکوری نبش ک ارشادط۲
رضا درگی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۷۰۶۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: الموت غربی
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۲۵۷۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۲۶۸۴۷۰
آدرس موسسه: الموت غربی خ رازمیان جنب بهداری
عصمت دژاکام وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۸۳۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۵۰۸۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۲۶۲۷۰
آدرس موسسه: قزوین میدان جانبازان ساختمان صتسا ط ۱ واحد ۳
علی یار دلاور وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۶۵۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۹۵۸۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۲۶۵۷۷
آدرس موسسه: قزوین-میدان جانبازان بلوار نخبگان خیابن پیروزی نبش خیابان ارکیده جنب مشاور املاک پدیده طبقه اول
مهرنوش دلزنده وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۵۸۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۵۰۷۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۶۷۳۶۱۵
آدرس موسسه: قزوین خ پادگان-نبش ک مهربانی-روبوری ک بابایی-پ ۱۷۴ ط دوم
فاطمه دولتی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۵۳۸۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۲۳۹۲۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۶۱۴۵۶
آدرس موسسه: قزوین- سه راه خیام بن بست یاس ساختمان فرشته واحد ۱۷ ط ۳
لیلا ذوالقدر وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۶۳۸۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۳۴۱۴۸۸۶۵۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۸۱۶۸۰۳
آدرس موسسه: قزوین-نوروزیان حکمت۲۳-مجتمع افرند طبقه اول واحد یک
شهلا ذوالقدر وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۷۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۲۸۵۹۱۱۵
آدرس موسسه:
شهناز راد وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۸۳۰۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آبیک
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۲۶۷۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۴۴۹۴۱
آدرس موسسه: آبیک-خ طالقانی-جنب کلانتری-پاساژمهدی-ط۲
مصطفی رجب زاده وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۹۰۶۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: البرز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۳۱۶۶۳
آدرس موسسه: استان قزوین - شهرستان البرز - الوند - بلوار سهروردی -روبروی مسجد رسول اکرم (ص) - جنب کانون قلم چی
فاطمه رجب زاده وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۷۰۵۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۵۲۳۴۸۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۲۶۷۱۵۱
آدرس موسسه: تاکستان خ امام روبروی اداره پست کوچه شفاعت ساختمان پزشکان امین طبقه دوم ساختمان دادگر
امید رجبی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۱۷۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۷۲۸۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۲۳۰۵۳
آدرس موسسه: قزوین ملاصدرا خ سپهر پ ۱۴ ط ۲
قاسم رجبی سجیرانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۷۷۰۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: البرز
تلفن موسسه: ۰۲۸۲۲۲۴۶۷۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۸۱۶۳۶۶
آدرس موسسه: قزوین شهر صنعتی البرز بلوار سهروردی ساختمان نیمای۳ ط۲ واحد ۳
زهره رجبی فرد وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۰۰۰۳
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۱۱۹۷۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۱۱۹۷۷۰
آدرس موسسه: تاکستان خیابان اام روبروی شهرداری
مژگان رحمانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۷۰۴۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: بویین زهرا
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۵۲۴۵۶۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۵۸۹۷۵
آدرس موسسه: بوئین زهرا -روبروی دادگستری
محسن رحمانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۳۱۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آوج
تلفن موسسه: ۰۲۸۲۴۶۲۲۳۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۲۰۰۱۰۹
آدرس موسسه: شهرآوج قزوین بلوارامام خمینی منزل حاج حمزه
قاسم رحمانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۱۶۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۵۲۴۱۱۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۲۴۵۷۶
آدرس موسسه: خ امام خمینی رویروی درب شهرداری نبش بن بست اول ساختمان آراد طبقه اول
فرشید رحمانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۹۰۷۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: خرمدشت
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۵۲۲۰۶۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۸۱۸۲۶۲
آدرس موسسه: قزوین-تاکستان- خرمدشت خ امام ره کوچه عندلیب طبقه دوم واحد ۴
شهاب رحمانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۷۸۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۵۲۳۰۵۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۱۹۸۲۵
آدرس موسسه: تاکستان خ امام خمینی جنب دادگستری دفتر وکالت
داود رحمانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۴۴۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه: ۰۲۸۲۵۲۳۹۵۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۲۸۴۳۳
آدرس موسسه: میدان ۱۵ خرداد روبروی کلانتری ۱۲المهدی
فاطمه رحیمی اردی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۵۸۷۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۶۲۶۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۱۲۰۶۰
آدرس موسسه: قزوین خ شهید بابایی بالاتر از کوچه ۲۴ بالای املاک حسینی پ۲۱۹ واحد ۵
معصومه رستمی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۴۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۴۰۷۵۱۵
آدرس موسسه:
فهیمه رستمی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۵۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۴۷۶۴۶
آدرس موسسه:
اکبر رستمی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۷۰۹۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۲۳۱۲۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۱۱۴۶۱
آدرس موسسه: قزوین شهرک کوثر بلوک ۸ آزادگان ۲ پلاک ۲۶ ط ۱
بهزاد رستمی پارودباری وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۲۱۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۳۶۵۹۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۱۳۱۲۷
آدرس موسسه: قزوین چهار راه خیام خ بوعلی غربی ساختمان پزشکان ابن سینا ط ۳ واحد۱۰
زهرا رستمی جوکار وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۲۹۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: اسفرورین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۰۴۶۸۸۰۷۶
آدرس موسسه:
محسن رسولی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۴۹۶۸۴
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۵۶۴۷۸۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۴۷۸۴۰
آدرس موسسه: قزوین - خیابان فردوسی - کوچه امیرامجد - پلاک ۳۲
پیمان رشوند وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۵۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۷۷۴۱۷
آدرس موسسه:
محسن رضاسلطانی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۶۷۰۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: البرز
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۷۹۸۹۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۷۹۸۹۶۸
آدرس موسسه: البرز خ سهروردی ساختمان نیما ۳ ط۲ واحد۴
کمال رضائی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۵۴۳۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آبگرم
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۴۷۶۳۱۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۸۰۶۷۸۰
آدرس موسسه: قزوین آبگرم خ امام خمینی روبه روی پاساژ کاویانی جنب دفتر امام جمعه پ ۴۸۸