جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۵۰۰۳ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۲۵۵ نتیجه پیدا شد.
ادهم ابراهیمی کارشناس زراعت و اصلاح نباتات
شماره پروانه: ۴۹۳۹
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: مریوان
تلفن موسسه: ۰۸۷۳۴۵۳۰۱۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۷۴۷۱۸۴
آدرس موسسه: مریوان محله بیمارستان خ شهید صدوقی کوچه پوریا پ ۹
محمدصدیق آجیلی کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۶۵۹۲
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: توديع
استان: کردستان
شهر: سنندج
تلفن موسسه: ۳۳۶۲۳۵۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۸۱۷۱۹۴۰۰
آدرس موسسه: سنندج شالمان خ ایثارگران کوی کشاورزی
احمد احمدی کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۱۱۰۹۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: سقز
تلفن موسسه: ۰۸۷۳۶۲۲۳۱۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۷۶۱۱۶۱
آدرس موسسه: کردستان-سقز-اداره ثبت اسنادواملاک
بهمن احمدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۱۹۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: سنندج
تلفن موسسه: ۰۸۷۳۵۲۵۸۷۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۸۹۷۷۳۱۲۳
آدرس موسسه: قروه خ خامنه ای شمالی بن بست شعبان پ۸۱
جهانگیر احمدی کارشناس امور آب
شماره پروانه: ۶۳۵۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: سنندج
تلفن موسسه: ۰۸۷۳۳۶۶۶۸۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۷۲۴۷۵۴
آدرس موسسه: کردستان-سنندج-تکیه وچمن-خیابان شهسواری-نبش کوچه سعادت-مجتمع ژیوان-طبقه۲
حمید احمدی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۹۵۳۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: سنندج
تلفن موسسه: ۰۸۷۳۳۷۲۱۱۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۷۱۶۹۷۳
آدرس موسسه: سنندج بهاران بلوار بوعلی سینا کوچه۸
سلمان احمدی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۰۳۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: سنندج
تلفن موسسه: ۰۸۷۳۳۶۲۴۷۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۸۴۱۳۲۱۷۴
آدرس موسسه: سنندج-خ دانشگاه -کوچه آزمایشگاه مکانیک پلاک۲۱
محمدآزاد احمدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۴۶۸
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: سنندج
تلفن موسسه: ۰۸۷۳۳۷۳۰۲۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۷۱۱۹۸۸
آدرس موسسه: سنندج خیابان پاسداران بلوار نظام مهندسی شهرک پست انتهای کوچه ساحل ۳
فرهاد احمدیان کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۹۹۸۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: دیواندره
تلفن موسسه: ۰۸۷۳۸۷۲۸۴۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۷۱۸۷۷۰
آدرس موسسه: کردستان دیواندره خ امام روبروی دادگستری دفتر کارشناسان رسمی دادگستری
هیوا احمدیان کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۱۲۰۷۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: سنندج
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۷۴۱۴۸۹
آدرس موسسه: کردستان-سنندج-میدان قبا آپارتمانهای آگاهی بلوکa۴طبقه اول واحد۵
فرزاد اخوان کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۴۹۲۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: سنندج
تلفن موسسه: ۰۸۷۳۳۲۴۸۲۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۷۵۳۲۷۴
آدرس موسسه: سنندج مجتمع تجاری کردستان واحد ۲۴۸
وریا اساسی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۹۰۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کردستان
شهر: سنندج
تلفن موسسه: ۰۸۷۳۳۶۲۰۸۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۷۱۷۴۸۴
آدرس موسسه: کردستان-سنندج-خیابان سالمان خیابان پژوهش نبش کوچه کیان و ژیان آپارتمان تندیس