جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۲۰۴۴۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۲۰۲ نتیجه پیدا شد.
ضیاالدین ایدی کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۱۲۱۶۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه: ۰۸۴۳۳۳۳۵۰۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۰۱۱۵۶۶
حجت اله اذرپیوند کارآموز کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه:
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۸۱۴۳۲۲۵۸
علیرضا ارده شیری کارشناس برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۱۲۰۱۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه: ۰۸۴۳۳۳۴۳۴۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۴۱۶۹۶۰
کامبیز آزادنیا کارآموز حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۳۹۳۶۶۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه: ۰۹۱۸۳۴۲۲۴۴۶ _ ۰۸۴۳۴۴۲۳۶۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۴۲۲۴۴۶
کامبیز اسفندیاری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۹۶۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: دهلران
تلفن موسسه: ۰۸۴۳۳۷۲۶۵۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۴۱۲۲۲۸
جمال اسماعیلی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۱۷۱۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۴۴۳۷۹۰
سعید اسماعیلی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۸۴۲۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه: ۰۸۴۱۲۲۲۱۶۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۴۲۳۵۳۳
احمد الفتی کارآموز حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه:
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۹۸۱۵۴۷
زهرا اله داد کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۱۰۸۸۵
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۲۷۱۹۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۸۱۴۱۳۵۱۳
لطیف امامی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۱۶۲۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه: ۰۸۴۳۲۲۲۱۲۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۸۱۴۱۱۱۸۵
بهروز امیدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۳۲۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: شیروان و چرداول
تلفن موسسه: ۰۸۴۱۲۲۲۷۷۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۴۰۸۴۰۲
سعید امیدی کارشناس حفاظت محیط زیست
شماره پروانه: ۶۲۸۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه: ۰۸۴۱۲۲۲۹۵۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۴۲۱۷۴۰