جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۵۰۰۲ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۷۳ نتیجه پیدا شد.
علیرضا ارده شیری کارشناس برق ، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۱۲۰۱۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه: ۰۸۴۳۳۳۴۳۴۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۴۱۶۹۶۰
آدرس موسسه: ایلام-خ آزدی-آزادی۴-مجتمع نیایش۲-طبقه۴ واحد۷
کامبیز آزادنیا کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۳۹۳۶۶۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۸۳۴۲۲۴۴۶ _ ۰۸۴۳۴۴۲۳۶۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۴۲۲۴۴۶
آدرس موسسه: ایلام خیابان عبدالهی پور گوچه علی اصغرمردانی نبش بن بست پژمایه طبقه سوم
کامبیز اسفندیاری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۹۶۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: دهلران
تلفن موسسه: ۰۸۴۳۳۷۲۶۵۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۴۱۲۲۲۸
آدرس موسسه: ایلام دهلران خ عطار جنوبی کوچه شهید موسوی
جمال اسماعیلی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۱۷۱۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۸۳۴۴۳۷۹۰
آدرس موسسه: ایلام-ایوان-کوی فرهنگیان فاز۱-خیابان شهید جلیل رستمی
سعید اسماعیلی کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۸۴۲۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه: ۰۸۴۱۲۲۲۱۶۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۴۲۳۵۳۳
آدرس موسسه: ایلام بلوار صنایع خ وحدت خ قدس کوچه دوم
زهرا اله داد کارشناس مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
شماره پروانه: ۱۰۸۸۵
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۲۷۱۹۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۸۱۴۱۳۵۱۳
آدرس موسسه: تهران بلوار مرزداران انتهای خ ناهید نبش گلستان ۶ساختمان مهدی واحد ۶
لطیف امامی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۱۶۲۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه: ۰۸۴۳۲۲۲۱۲۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۸۱۴۱۱۱۸۵
آدرس موسسه: ایلام -بلوارمدرس-خیابان حر-کوچه حر۱
ابوذر امرائی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۸۴۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه: ۰۶۶۳۲۶۶۴۳۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۸۷۴۲۷۷۸۶
آدرس موسسه: ایلام چهار راه پیام نور ضلع شرقی بلوار صیاد شیرازی روبروی ساتر سبز سپاه
بهروز امیدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۳۲۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: شیروان و چرداول
تلفن موسسه: ۰۸۴۱۲۲۲۷۷۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۴۰۸۴۰۲
آدرس موسسه: ایلام شهرستان شیرروان چرداول دهستان کازرون روستای چشمه پهن و چشمه رشید
سعید امیدی کارشناس حفاظت محیط زیست
شماره پروانه: ۶۲۸۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه: ۰۸۴۱۲۲۲۹۵۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۴۲۱۷۴۰
آدرس موسسه: ایلام چهاراه پیام نور بلوار صیاد شیرازی انتهای کوچه تابان
محمد امیدی کارشناس کامپیوتر و فناوری اطلاعات
شماره پروانه: ۲۹۹۱۶۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۸۱۴۱۱۹۹۱ _ ۰۸۴۳۲۲۲۱۷۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۸۱۴۱۱۹۹۱
آدرس موسسه: ایلام-ایلام- زمین شهری- خ پیرو
ضیاالدین ایدی کارشناس امور آب
شماره پروانه: ۱۲۱۶۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: ایلام
شهر: ایلام
تلفن موسسه: ۰۸۴۳۳۳۳۵۰۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۰۱۱۵۶۶
آدرس موسسه: ایلام بلوار شهید بهشتی خ شهروند