جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۵۰۰۳ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۱۹ نتیجه پیدا شد.
قباد احمدی گنجه کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۰۳۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۳۳۹۱۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۳۱۳۹۳
آدرس موسسه: یاسوج-خیابان هجرت ۳- کانون کارشناسان رسمی دادگستری
عبدالخالق آروین پیلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۵۰۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۳۴۱۱۴۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۹۳۱۱۳۶۵۶
آدرس موسسه: یاسوج سالم اباد فرعی هفتم پ۲۴
عبدالرحمان آروین پیلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۰۲۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۶۰۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۱۲۱۷۸
آدرس موسسه: یاسوج ابوذر خ سی متری شهدار سادات پ ۱۵
غلامرضا اژدر کارشناس نفقه
شماره پروانه: ۳۶۱۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۱۲۲۲۶۹۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۲۴۰۱۸
آدرس موسسه: یاسوج خ فردوسی اداره کل بیمه سلامت
رضا افراشته مهر کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۵۰۰۳۰۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۳۴۱۱۶۱۰ _ ۰۷۴۳۳۳۴۵۶۱۵
تلفن همراه:
آدرس موسسه: کهکیلویه و بویراحمد-بویر احمد
سید طه اقبالی نسب کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۵۱۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۲۲۶۶۳۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۹۰۹۱۹۲۶۵
آدرس موسسه: اهواز - کیان پارس - فاز۲ - خیایان چهارم غربی- پلاک۹۸- سازمان حسابرسی
سید محمد مهدی اکبری جدول قدم کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۹۹۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۳۲۲۶۳۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۱۵۴۰۲
آدرس موسسه: کهکیلویه وبویراحمد-یاسوج-خیابان هجرت ۳-ساختمان معراج
مهرداد التیام مقدم کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۳۹۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: بویراحمد
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۰۹۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۴۱۷۳۸۰
آدرس موسسه: یاسوج-خیابان هجرت ۳-کانون کارشناسان رسمی دادگستری
محمد علی امیدوارفر کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۵۴۸
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: بهمئی
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۳۴۱۲۴۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۵۱۸۰۲۹
آدرس موسسه: یاسوج ۷ تیر خ هجرت روبروی پزشکی قانونی مرکز اور کارشناسان قوه قضائیه
خدابخش انصاری فر کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۹۷۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: بویراحمد
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۵۱۸۵۳۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۶۲۳۱۶
آدرس موسسه: کهکیلویه وبویراحمد-یاسوج-خیابان ابن سینا-فرعی۶پلاک۲۹
جمشید بابایی کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۷۰۸۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر: یاسوج
تلفن موسسه: ۰۷۴۳۳۲۲۳۰۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۱۲۶۳۲
آدرس موسسه: یاسوج- خیابان هجرت ۳-مرکز کارشناسان دادگستری
صادق بازیار کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۳۱۶۵۱۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: کهگیلویه و بویراحمد
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۲۷۹۲۲۰۴ _ ۰۷۴۳۳۴۴۴۷۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۷۲۷۹۲۲۰۴
آدرس موسسه: کهکیلویه و بویراحمد-دنا - دروه