جستجوی کارشناس رسمی

جستجو در میان ۱۱۹۰۲ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۵۳ نتیجه پیدا شد.
رامین احسانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۵۳۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: سمنان
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۳۴۶۶۴۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۱۶۳۷۹
آدرس موسسه: سمنان-گلشهر-خیابان نور-پلاک ۳۴۶ کد پستی: ۳۵۱۹۶۱۶۵۹۳
سید محمد احمدپناه کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۷۷۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: سمنان
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۳۳۳۴۱۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۱۶۱۷۶
آدرس موسسه: سمنان-باغ فیض-کوی سلامت-پلاک۱۲ کد پستی: ۳۵۱۳۶۵۴۳۴۴
سعیدرضا احمدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۶۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: شاهرود
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۲۵۲۴۲۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۷۴۰۰۸۴
آدرس موسسه: شاهرود بسطام خ مهدیه حسینیه فردوسی پلاک ۴۶
علی آذرپور کارشناس حفاظت محیط زیست
شماره پروانه: ۱۰۷۶۱
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: سمنان
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۵۲۳۰۳۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۳۱۳۵۲۱
آدرس موسسه: سمنان-دامغان-خیابان شهید بهشتی خیابان تعاون تعاون شش پ۴۷
آرزو آزاده کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۱۶۴۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: سمنان
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۳۴۳۳۹۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۱۷۱۰۷
آدرس موسسه: سمنان-شهرک مدیران-بلوار۴فصلنبش اسفند۵ساختمان بادبر
محمود اسکندری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۳۱۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: سمنان
تلفن موسسه: ۰۲۳۲۳۳۳۹۶۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۱۹۲۹۰
آدرس موسسه: سمنان باغ فردوس خ شهید صباغیان ساختمان پردیس ۵ ط ۲ واحد ۶
حسن اعوانی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۲۷۱۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: سمنان
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۳۳۳۸۸۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۳۱۶۵۵۲
آدرس موسسه: سمنان-م ۷تیر-ک اوقاف-انتهای ک شهید پهلوان
منصور اکبری فر کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۱۲۴۳
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: دامغان
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۵۲۴۳۰۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۲۵۴۶۲
آدرس موسسه: دامغان انتهای خیابان امامزاده علی کوچه شهید عبیری پ ۱۷
فرج اله آلبویه کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۰۸۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: سمنان
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۳۳۳۹۹۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۱۷۲۱۵
آدرس موسسه: سمنان بلوار قائم ساختمان آفتاب طبقه دوم واحد شماره ۴
حمید رضا امامی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۱۱۲۰۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: سمنان
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۳۳۵۲۲۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۳۱۵۴۶۷
آدرس موسسه: سمنان-کوی تعاون-بلوارمدرس-خیابان دهم غربی-پلاک۷۰
علی امیرفخریان کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۱۳۳۱۴
اعتبار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: دامغان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۳۲۶۱۲۰
آدرس موسسه:
ابوالفضل امینیان کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۳۶۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: سمنان
تلفن موسسه: ۰۲۱۶۵۵۴۰۳۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۳۱۸۴۸۱
آدرس موسسه: تهران-اندیشه -فازدوم-شهرک کوثر-خیابان نصر-کوچه زمزم-پلاک۱۰۷طبقه۳