جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۵۰۰۳ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۸۰ نتیجه پیدا شد.
رامین احسانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۵۳۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: سمنان
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۳۴۶۶۴۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۱۶۳۷۹
آدرس موسسه: سمنان-گلشهر-خیابان نور-پلاک ۳۴۶ کد پستی: ۳۵۱۹۶۱۶۵۹۳
سید محمد احمدپناه کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۷۷۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: سمنان
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۳۳۳۴۱۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۱۶۱۷۶
آدرس موسسه: سمنان-باغ فیض-کوی سلامت-پلاک۱۲ کد پستی: ۳۵۱۳۶۵۴۳۴۴
احمد احمدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۷۶۷
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: سمنان
شهر: شاهرود
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۳۰۳۸۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۷۳۰۱۳۴
آدرس موسسه: تهران خ شهید عراقی کوچه زنبق خ ملکی نسب پ۹ و۷
سعیدرضا احمدی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۶۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: شاهرود
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۲۵۲۴۲۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۷۴۰۰۸۴
آدرس موسسه: شاهرود بسطام خ مهدیه حسینیه فردوسی پلاک ۴۶
علی آذرپور کارشناس حفاظت محیط زیست
شماره پروانه: ۱۰۷۶۱
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: سمنان
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۵۲۳۰۳۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۳۱۳۵۲۱
آدرس موسسه: سمنان-دامغان-خیابان شهید بهشتی خیابان تعاون تعاون شش پ۴۷
آرزو آزاده کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۱۶۴۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: سمنان
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۳۴۳۳۹۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۱۷۱۰۷
آدرس موسسه: سمنان-شهرک مدیران-بلوار۴فصلنبش اسفند۵ساختمان بادبر
محمود اسکندری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۳۱۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: سمنان
تلفن موسسه: ۰۲۳۲۳۳۳۹۶۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۱۹۲۹۰
آدرس موسسه: سمنان باغ فردوس خ شهید صباغیان ساختمان پردیس ۵ ط ۲ واحد ۶
آرزو اسماعیلی کارشناس نفقه
شماره پروانه: ۹۱۳۲۸۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۴۷۳۰۸۷۰ _ ۰۲۳۳۲۲۳۱۹۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۷۳۰۸۷۰
آدرس موسسه: شاهرود خیابان نادر ابتدای فیض مجتمع زریوان واحد ۱۱
ابوالفضل اشتهاردی کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۲۷۴۴
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: سمنان
شهر: گرمسار
تلفن موسسه: ۲۲۵۷۶۱۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۰۹۷۳۰
آدرس موسسه: تهران خ دولت خ شهید مطهری خ اخلاقی خ جهانتاب خ هنگامه غربی پلاک۲۰واحد۱۰
حسن اعوانی کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۲۷۱۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: سمنان
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۳۳۳۸۸۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۳۱۶۵۵۲
آدرس موسسه: سمنان-م ۷تیر-ک اوقاف-انتهای ک شهید پهلوان
پوریا افضلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۷۲۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر:
تلفن موسسه: ۰۲۳-۳۲۳۴۵۲۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۷۳۸۸۳۵
آدرس موسسه: شاهرود-خیابان شهید مطهری-کوچه ۳-فرعی دوم سمت راست- درب انتهای کوچه بن بست-طبقه دوم
منصور اکبری فر کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۱۲۴۳
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: سمنان
شهر: دامغان
تلفن موسسه: ۰۲۳۳۵۲۴۳۰۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۲۵۴۶۲
آدرس موسسه: دامغان انتهای خیابان امامزاده علی کوچه شهید عبیری پ ۱۷