جستجوی کارشناس رسمی

جستجو در میان ۱۱۹۰۲ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۳۱ نتیجه پیدا شد.
افشین آردیان کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۷۸۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۸۵۵۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۱۷۸۶۷
آدرس موسسه: یزد صفائیه بلوار شهید قندی بلوار شهید سامعی مجتمع مسکونی باران ۲ واحد ۳۱۶ -ک پ ۸۹۴۹۱۹۱۸۱۹
احمد آزادمرد کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۱۷۹۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۵۹۵۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۳۳۴۷۷
آدرس موسسه: یزد-صفائیه-خ ارشاد اسلامی-پلاک ۲۰۲
سیدمحمد اعرابی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۷۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: تفت
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۴۴۰۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۱۰۷۵۱
آدرس موسسه: یزد-صفائیه-خ عدالت-روبروی تالار فرهنگیان-پلاک۴۰
حامد اقبال یخدانی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۷۵۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: میبد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۸۲۴۵۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۱۵۹۲۲
آدرس موسسه: یزد- میدان امام حسین ع -خیابان آذر یزدی-کوچه۶-انتهای بن بست
محمدجواد امیریان کارشناس امور پزشکی
شماره پروانه: ۹۷۱۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۱۷۷۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۴۱۸۷۳
آدرس موسسه: یزد -صفاییه -بلوار دانشگاه- نرسیده به میدان عالم- کوی استادان-روبروی دانشکده پزشکی علی بن ابیطالب-ک پ ۸۹۱۵۸۱۳۳۵۵
محمدرضا امیریان کارشناس برق ، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۳۵۳۰
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: توديع
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۵۲۵۱۰۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۹۱۵۵۶
آدرس موسسه: یزد بلوار جمهوری اسلامی کوچه ارکیده کوچه لاله پلاک۲۰
محمدعلی امینی حاجی آبادی کارشناس فلزات
شماره پروانه: ۳۶۷۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۲۰۳۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۵۶۴۰۰
آدرس موسسه: یزد- صفائیه-بلوار پاسداران-کوچه شماره ۷-پلاک۲۰-ک پ ۸۹۱۶۸۸۴۴۳۱
اعظم بابائی زاده اشکذری کارشناس امور پزشکی
شماره پروانه: ۱۱۴۴۵
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۰۴۵۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۱۷۷۸۱
آدرس موسسه: یزد-بلواردانشگاه-خیابان ادب-کوچه شناء۹-منزل دوم سمت چپ
کمال باقی زارچی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۴۳۲
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: توديع
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۵۳۰۲۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۳۰۲۸۹
آدرس موسسه: یزد-زارچ-خیابان امام-کوچه صداقت-پلاک ۳۹-ک پ ۸۹۴۱۹۵۷۴۱۵
علیرضا بامدادی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۱۱۱۶۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۳۴۵۰۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۳۰۶۶۷۸
آدرس موسسه: یزد-میبد-خیابان امام -کوچه نسترن۳۷-پلاک۳۱
وحید بردباری کارشناس برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۲۷۳۴
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۲۱۶۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۵۵۵۶۴
آدرس موسسه: یزد آزاد شهر بلوار بهارستان کوچه ۱۲ پ۱۴
ابوالفضل برزگر بفروئی کارشناس برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۱۷۴۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۳۴۳۵۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۶۹۹۲۱
آدرس موسسه: یزد-میبد-بفروئیه-بلواررسالت-خیابان امیراردوئی-کوچه سلمان۷