جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۲۰۴۴۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۱۲ نتیجه پیدا شد.
اکبر ابراهیمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۷۲۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
تلفن موسسه: ۰۴۵۳۳۷۳۲۲۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۵۲۷۶۷۱
رسول ابراهیمی اونبربکلو کارآموز ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه:
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۹۴۲۳۲۸
مریم ابراهیمی حاجلو کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۹۲۶۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اردبیل
شهر: مشکین شهر
تلفن موسسه: ۰۴۵۳۲۵۲۸۳۳۲
تلفن همراه: ۰۹۳۵۵۹۵۸۲۸۸
حسین آب روان کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۶۶۱
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
تلفن موسسه: ۰۴۵۳۳۲۴۱۷۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۵۲۰۱۸۳
نسرین ابن علی کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۳۵۴۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اردبیل
شهر: مشکین شهر
تلفن موسسه: ۰۴۵۳۲۵۲۴۸۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۵۳۵۸۷۲
مهدی اجارودی کارآموز ‫حوادث ناشی از کار و بهداشت حرفه‌ای
شماره پروانه:
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: اردبیل
شهر: گرمی
تلفن موسسه: ۰۴۵۳۳۷۱۷۱۰۱
تلفن همراه: ۰۹۳۸۳۷۴۷۳۹۷
داود احدی مهره کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۳۳۴۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
تلفن موسسه: ۰۴۵۳۳۷۴۱۷۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۵۸۳۳۲۰
رامین احمدی کارآموز کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
شماره پروانه:
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: اردبیل
شهر: پارس آباد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۵۷۰۶۱۷
عمران احمدی کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۱۱۹۱۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
تلفن موسسه: ۰۴۵۳۳۷۴۹۶۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۵۲۰۲۹۶
رضا احمدیان کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۶۱۷۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اردبیل
شهر: پارس آباد
تلفن موسسه: ۰۴۵۳۳۷۴۴۳۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۵۴۰۷۳۹
وکیل احمدیان شاعرلر کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۳۵۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: اردبیل
شهر: بیله سوار
تلفن موسسه: ۰۴۵۶۲۸۲۸۱۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۵۱۶۳۵۳
امین احمدی خیاوی کارآموز امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه:
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۵۹۷۸۰۸۴