جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۵۰۰۳ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۷۸ نتیجه پیدا شد.
عباس احمدی کارشناس جنگل و مرتع
شماره پروانه: ۶۸۷۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: صومعه سرا
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۸۷۹۲۶-۰۹۱۲۴۵۲۲۳۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۵۲۲۳۹۴
آدرس موسسه: قم، بلوار ۱۵ خرداد، شهرک جهاد، کوچه شهید پورمیدانی، پلاک ۳۹.
محمدرضا احمدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۲۳۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۷۰۶۶۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۴۱۲۸۷۰
آدرس موسسه: قم خ خاک فرج (بلوار امام موسی صدر )بین کوچه ۴۳و ۴۵ پلاک ۵۷۰
وجیهه احمدی پزوه کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۸۲۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۷۰۶۶۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۵۱۷۴۴
آدرس موسسه: قم خیابان خاکفرج (امام موسی صدر) بین کوچه۴۳ و۴۵ پلاک ۵۷۰
عباسعلی ارژنگ کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۴۲۵
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: خلجستان
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۷۰۶۶۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۰۰۳۶۹۶
آدرس موسسه: قم خ خاکفرج بین کوی ۴۳و۴۵پلا ک۵۷۰
احمد اسکندری کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۷۰۰۴۸۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۸۵۱۸۲۸۶ _ ۰۲۵۳۸۸۳۱۰۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۱۸۲۸۶
آدرس موسسه: بنیاد خ پاییزان مجتمع الهیه ۱ بلوک A۱ واحد ۳۱
محمد اسماعیل بیگی کارشناس نفقه
شماره پروانه: ۵۹۹۸
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: توديع
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۷۰۶۶۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۰۷۹۸
آدرس موسسه: قم- خیابان خاکفرج(بلوارامام موسی صدر)بین کوچه ۴۳و۴۵ پلاک ۵۷۰
روح الله اسماعیلی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۳۶۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۷۰۶۶۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۳۶۳۲۳
آدرس موسسه: قم خ خاکفرج بین کوچه ۴۳ و۴۵ پ۵۷۰
غلامرضا آصفی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۷۶۰
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۲۰۷۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۳۱۴۵۴
آدرس موسسه: قم بلوار امین سالاریه ۲۰متری امام سجاد شرقی پ۱۲۸
رضا الهیاری کارشناس فلزات
شماره پروانه: ۱۰۳۱۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۷۰۶۶۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۲۶۷۹۷
آدرس موسسه: قم-خیابان خاکفرج (بلوارامام موسی صدر)بین کوچه ۴۳ و۴۵ پلاک ۵۷۰
ابوالفضل الوند کارشناس مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
شماره پروانه: ۶۰۴۱
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: جعفریه
تلفن موسسه: ۰۲۵۲۶۲۲۰۲۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۳۰۹۵۰
آدرس موسسه: قم جعفریه بلوار مطهری روبروی بانک ملی پلاک ۱
سید محمد حسین امامی کارشناس امور تعاونی ها
شماره پروانه: ۳۵۳۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
آدرس موسسه: ندارد
رسول امیدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۸۳۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۷۰۶۶۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۳۶۱۱۹
آدرس موسسه: قم-خیابان خاکفرج (امام موسی صدر) بین کوچه ۴۳و۴۵ پلاک ۵۷۰