جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۲۰۴۴۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۳۳۹ نتیجه پیدا شد.
علیرضا ابراهیمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۵۸۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۵۸۱۰۷۳۰ _ ۰۲۸۳۲۹۳۸۲۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۱۰۷۳۰
حسن ابهریان کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۱۳۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۲۲۸۸۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۱۰۷۶۵
سیدمرتضی ابوترابی کارشناس ‫روابط کار و کارگری‫ و حوادث ناشی از کار
شماره پروانه: ۵۸۲۴
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۵۵۴۷۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۱۹۲۶۷
سعیده آتش پا کارشناس فرش
شماره پروانه: ۵۸۸۵
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۶۹۹۶۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۳۹۸۹۷۰
احمد احمدی کارشناس برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۵۴۱۱
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۳۳۵۷۶۵۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۱۰۶۱۲
رسول احمدی کارآموز ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۹۹۸۸۸۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۴۴۲۸۴۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۹۲۸۲۸۴۸۶
عبدالله احمدی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۷۴۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۹۱۹۸۴۸۷۴۷۸ _ ۰۲۸۳۲۵۲۰۷۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۹۸۴۸۷۴۷۸
محسن احمدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۱۵۷
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آبیک
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
مهدی احمدی کارآموز ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه:
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: تاکستان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۸۵۸۱۷
اعظم اختری کارشناس پرستاری
شماره پروانه: ۳۳۱۱
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: قزوین
تلفن موسسه: ۰۲۸۳۳۵۵۲۳۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۸۱۴۴۷۴
علی ادیبی کارشناس امور اداری و استخدامی
شماره پروانه: ۱۴۱۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: بوئین زهرا
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۱۷۱۴۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۴۰۲۸۰
حمیدرضا اذربایجانی کارآموز گاز و گازرسانی
شماره پروانه:
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قزوین
شهر: آبیک
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۲۶۶۱۹