جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۲۰۴۴۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۳۶۱ نتیجه پیدا شد.
بهرام ابراهیمی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۳۲۶۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۵۰۴۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۸۰۲۴۴۷
اکبر ابراهیم نتاج جلودار کارآموز امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه:
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: اینچه برون
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۱۱۱۷۴۰
مسلم ابراهیمی کارآموز کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه:
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۴۵۹۶۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۶۶۳۴۸
عبدالجلال ابروزن کارآموز ‫(محصولات دامی ( پوست ، چرم ، سالامبور و روده
شماره پروانه:
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۶۴۹۹۰
ملیحه آب شاهی کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۱۱۶۱۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۳۲۲۳۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۳۵۰۹۲
غلامرضا آذری بیدسکان کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن
شماره پروانه: ۸۰۲۸
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۱۲۲۲۶۳۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۳۶۳۲۸۹
محمد یاری کارشناس ‫برق‌، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۲۶۶۶
اعتبار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۳۱۵۴۰۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۴۷۱۵۲۶
بهمن آریائی فر کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۰۷۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: علی آباد کتول
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
جواد اربابی رشید کارشناس گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۵۲۱۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۵۴۰۷۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۱۷۳۵۳
هاشم ارباب مجنی کارآموز کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
شماره پروانه: ۱۰۲۰۷۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۹۱۱۲۷۵۰۸۲۵ _ ۰۱۷۳۲۳۲۱۷۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۵۰۸۲۵
جواد یازرلو کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۰۳۸
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: رامیان
تلفن موسسه: ۰۱۷۴۶۲۳۱۵۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۲۴۴۸۴
جعفر آسیائی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۹۹۸۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۴۱۲۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۰۲۰۴۱