جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۵۰۰۳ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۱۸ نتیجه پیدا شد.
صمد ابراهیم زاده کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۸۳۴۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۸۵۶۲۴۰۰۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۷۲۰۴۳
آدرس موسسه: خ شمالی شهرستان شیروان اداره ثبت اسناد واملاک
فرشید آزاددوین کارشناس برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۲۲۴۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۶۲۲۷۷۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۸۰۲۷۶
آدرس موسسه: خراسان شمالی شیروان خ شفا خ بهارستان شرقی پ۱۰۱
رحمان اسپیدکار کارشناس وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات
شماره پروانه: ۱۰۹۵۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۲۲۲۱۰۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۳۵۷۸۸
آدرس موسسه: خراسان شمالی-بجنورد-خیابان فردوسی-کوچه شهیدعلیرضا بیدکی-بن بست آخرسمت چپ-پلاک۹۲
سمیرا اسعدی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۹۳۵۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۶۲۶۱۰۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۹۷۳۹۲
آدرس موسسه: خ شمالی شهرستان شیروان خ شفا شفا ۱۸ پلاک ۳۴۸
احمد اصغری شیروان کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۹۹۲
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: انفصال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۳۶۲۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۶۷۵۱۰
آدرس موسسه: بجنورد-خیابان شهید حسینی- حسینی معصوم ۱۵- اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ بجنورد
فرشید اعلمی فریمان کارشناس معماری داخلی و تزئینات
شماره پروانه: ۶۸۲۷
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۵۶۲۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۹۱۶۴
آدرس موسسه: بجنورد خ طالقانی شرقی ک شهید صفدری چهارراه اول سمت چپ پ ۹۶
منصور آل نبی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۸۵۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۵۲۴۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۴۱۹۹۲
آدرس موسسه: خراسان شمالی بجنورد خ ۱۷ شهریور جنوبی خ میرزا کوچک خان کوچه (حریر) کوچک خان ۷ پلاک ۱۲۷ط۲
نورا امانی ملکش کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۲۴۸۳۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۵۷۱۵۶۸۶۴ _ ۰۵۸۳۲۲۵۹۹۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۵۷۱۵۶۸۶۴
آدرس موسسه:
ولی انصاری کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۲۹۷۲۷۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر:
تلفن موسسه: ۰۵۸-۳۶۲۲۶۴۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۵۴۱۳۵
آدرس موسسه: شیروان-خیابان وحدت -پلاک ۷۴
مسعود آئینه بیگی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۸۳۱
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۲۵۳۰۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۸۷۳۰۸۸
آدرس موسسه: بجنورد خ طالقانی شرقی طالقانی ۱۴ کوچه حکیم شفائی پلاک ۸۴
پرویز ایرجی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۲۷۴۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: بجنورد
تلفن موسسه: ۰۵۸۳۲۷۲۰۵۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۸۷۰۰۸۵
آدرس موسسه: بجنورد خ بسیج میرزا رضای ۲۱ مجتمع کمالی
ثریا ایزانلو کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۱۳۳۶۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۷۱۷۰۰۹۵
آدرس موسسه: