جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۵۰۰۳ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۹۶ نتیجه پیدا شد.
محمدرضا ابراهیمی کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۱۳۱۲۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۱۱۹۱۰۷۳۲
آدرس موسسه:
حمیده احراری خلف کارشناس برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۱۶۶۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۹۰۱۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۶۴۶۳۲۸
آدرس موسسه: خراسان جنوبی-قاین -معرفت ۱۲ پلاک۱۵
جعفر احمدپور کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۶۲۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۰۵۰۰۳۳۲۴ _ ۰۵۱۳۸۴۳۵۰۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۰۵۰۰۳۳۲۴
آدرس موسسه: مشهد- قاسم اباد - حجاب شرقی ۱ - پلاک ۱۶
محمد اکبری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۵۹۲
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۴۶۴۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۶۱۶۶۹۶
آدرس موسسه: بیرجند توحید ۸ پ۱۰
محمدرضا اکبری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۵۲۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۳۰۱۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۰۴۴۶
آدرس موسسه: بیرجندخ توحید توحید ۲ پلاک ۶
سید محمد رضا امیری هاشمی کارشناس نفقه
شماره پروانه: ۵۹۸۷۴۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۵۶۶۴۵۵۰۵ _ ۰۵۶۳۲۵۰۳۱۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۶۶۴۵۵۰۵
آدرس موسسه: خراسان جنوبی-زیرکوه- جهاد ۶
علیرضا امینی کارشناس وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات
شماره پروانه: ۱۱۶۲۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۳۲۳۲۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۷۳۴۷
آدرس موسسه: خراسان جنوبی-بیرجند-خیابان توحید-توحید۴۶-پلاک۶
علیرضا امینی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۶۳۶
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۱۲۶۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۰۳۴۴
آدرس موسسه: بیرجند خ مدرس مدرس ۸ پلاک ۴۰ ط دوم
محمدرضا امینی کارشناس وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات
شماره پروانه: ۱۲۲۱۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۲۰۰۳۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۶۵۷۸
آدرس موسسه: بیرجند خ ظفر پیروزی یک پلاک۳۲
رضا باقری کارشناس جنگل و مرتع
شماره پروانه: ۱۲۳۸۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۳۲۹۰۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۶۲۹۶۷۰
آدرس موسسه: خراسان جنوبی بیرجند سه راه معلم اداره کل منابع طبیعی
حسینعلی بخشی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۵۲۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه: ۰۵۶۳۲۴۳۷۷۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۲۳۷۶۲۷
آدرس موسسه: بیرجند خ پاسداران بین پاسداران ۵و۲۰متری سوم -دفتر مهندسی اتود
یاسر بذری کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۲۶۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۶۳۳۸۰۳
آدرس موسسه: