جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۲۰۴۴۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۱۳۸ نتیجه پیدا شد.
اسفندیار ابراهیمی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۰۶۸
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: هشترود
تلفن موسسه: ۰۴۱۵۲۶۲۵۸۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۲۳۱۵۲۰
قادر ابراهیمی کارآموز ‫اشیاء عتیقه و موزه‌ای
شماره پروانه:
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۶۴۳۱۸۱۴
قاسم ابراهیمی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۶۳۵۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مرند
تلفن موسسه: ۰۴۱۴۲۲۳۱۷۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۹۱۳۱۱۷
سیاوش ابراهیمی ترکمانی کارآموز راه و ساختمان
شماره پروانه:
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: ترکمنچای
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۲۳۷۰۲۹
ابوالفضل ابراهیمی دیزج کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۱۴۴۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مرند
تلفن موسسه: ۰۴۱۴۲۲۶۰۸۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۹۱۲۲۷۱
ناصر ابراهیمی صدر کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۴۰۶۶
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۳۸۱۵۳۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۱۴۱۲۳۲
علی ابراهیمی علمداری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۵۵۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: جلفا
تلفن موسسه: ۰۴۱۴۲۰۵۳۸۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۹۲۲۳۹۴
حبیب آبراهه کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۸۲۳۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۵۴۱۱۶۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۱۲۵۵۹۳
حمید ابشلو کارآموز برق‌، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه:
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: جلفا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۷۵۶۰۴۰۶
منیره ابوطالب زاده کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۸۲۶۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مرند
تلفن موسسه: ۰۴۱۴۲۲۵۶۳۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۴۹۹۴۳۱۵۸
سید علیرضا آیت اللهی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۷۰
اعتبار: ۱۳۸۴/۰۶/۰۳
وضعیت: عدم تمدید
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۱۹۱۴۱۰-۴۴۸۰۲۳۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۱۹۱۴۱۰
فرج آجری کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۴۷۰۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۲۸۱۳۱۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۰۱۸۷۹۷