جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۲۰۴۴۹ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۷۷۷ نتیجه پیدا شد.
علی ایامی بدرلو کارآموز کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه:
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: تکاب
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۶۰۴۹۲۷۲
ابراهیم خلیل اباذری کارشناس زراعت و اصلاح نباتات
شماره پروانه: ۵۴۶۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: خوی
تلفن موسسه: ۰۴۴۳۶۴۳۱۳۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۶۲۳۷۵۸
غلامعلی ابراهیمی کارشناس ‫امور بیمه
شماره پروانه: ۳۱۸۶
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: میاندوآب
تلفن موسسه: ۲۲۴۴۲۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۸۴۱۰۰۵
صمد ابراهیمیان کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۱۰۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه
تلفن موسسه: ۰۴۴۳۳۴۳۲۴۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۴۶۷۲۸۰۲۵
سمیرا ابراهیمی فر کارآموز گاز و گازرسانی
شماره پروانه:
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۴۴۱۱۸۲۸
کمال ابراهیمی گول کارآموز امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه:
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: میاندوآب
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۸۵۲۰۵۳
اسماعیل ابراهیمی نیا کارشناس ‫امور بیمه
شماره پروانه: ۱۰۰۷۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه
تلفن موسسه: ۰۴۴۳۳۶۷۲۶۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۴۹۴۹۲۵۷۸
نعمت آبرون کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی (تصادفات)
شماره پروانه: ۲۰۵۵
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: عدم تمدید
استان: آذربایجان غربی
شهر: میاندوآب
تلفن موسسه: ۰۴۸۲۳۲۲۳۲۲۲-۰۴۱۱۳۸۱۵۲۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۰۷۵۸۳۱
محمد جواد اتابک اذر کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۷۱۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: کشاورز
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۲۰۹۰۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۸۵۱۴۲۶
هیوا آتشبار کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۳۲۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه
تلفن موسسه: ۰۴۴۴۲۳۵۱۲۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۴۹۴۴۷۷۵۱
فیروز احسانی فر کارآموز کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه:
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: پلدشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۹۳۶۶۳۸۶
حسن احمدی کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۱۲۱۵۰
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان غربی
شهر: ارومیه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۴۴۸۷۵۷