جستجوی کارشناس رسمی

جستجو در میان ۱۲۷۸۷ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۹۲ نتیجه پیدا شد.
سوسن علائی فرادبنه کارشناس امور پزشکی و پیراپزشکی و دندانپزشکی
شماره پروانه: ۲۷۲۸
اعتبار: ۱۳۸۹/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: -۰۳۸۲۴۵۲۳۷۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۱۵۰۶۴-۰۹۳۷۰۷۲۵۹۱۹
آدرس موسسه: فرادنبه-بلوار آزادی-ک آزادی-۴راه آخر سمت چپ فرعی
مهدی علی پور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۹۵۱
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۷۷۰۲۰
تلفن همراه: ۰۹۳۶۵۰۳۴۳۳۰
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری شهر کرد خ فردوسی جنوبی حد فاصل میدان فردوسی ودروارزه فارسان خواربار فروشی علی پور
آیت اله علیدوستی شهرکی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۷۵۵۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۳۶۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۳۶۵۹
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری شهر کرد گودال چشمه ۲۰متری اول کوچه شماره ۱۰پلاک ۸
مجید علیدوستی شهرکی کارشناس اسلحه شناسی و مهمات
شماره پروانه: ۱۳۰۷۷
اعتبار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۲۵۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۴۰۲۱۹۳۲۴
آدرس موسسه: چهارمحال و بختیاری - شهر کرد - میر آبان نمره ی خیابان هاتف کوچه۱۸ پلاک ۷
ایرج علی یاری کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۲۹۵۵
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۲۰۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۴۱۳۹
آدرس موسسه: ا شهرکرد خ شریعی کوچه ۸ پلاک ۲۱
ابوالقاسم علی یاری دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۲۹۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۱۰۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۰۵۲۲
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری-شهرکرد-خیابان شریعتی-کوچه۴۹-پلاک۱۷طبقه۲
پرویز غلامی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۹۲۹۹۱
اعتبار:
وضعیت:
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۱۴۸۷۴۱۵۱ _ ۰۳۸۳۳۳۴۵۳۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۱۴۸۷۴۱۵۱
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-شهرکرد- شهرکر
آرش فاضلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۷۶۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۳۷۱۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۹۴۵۹
آدرس موسسه: فارسان-خ ابوذر غفاری-ک معلم-پ۲۲
هومان فاضلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۰۶۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۸۳۷۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۶۳۶۰۳
آدرس موسسه: شهرکرد میرآبادی شرقی میدان جهاد دانشگاهی ابتدای خیابان رودکی پلاک ۳
محراب فرجی نافچی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۴۰۶۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۰۲۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۳۸۴۰
آدرس موسسه: شهرکرد خ کاشانی کوچه ۷۲ پلاک ۱۷ طبقه اول واحد ۱
سید صادق فرقانی دهنوی کارشناس برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۱۵۵۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۳۷۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۰۵۹۸۸۷
آدرس موسسه: شهرکرد-میرآباد غربی -خیابان الوند-کوچه ۳- پلاک ۳
فرج الله فروزندهفشجانی کارشناس زبان انگلیسی
شماره پروانه: ۸۰۵۴
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: توديع
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۴۲۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۷۷۸۰
آدرس موسسه: شهر کرد کوی فرهنگیان خ بوستان کوچه ۲۰ پلاک ۳