جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۵۰۰۳ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۲۰۴ نتیجه پیدا شد.
محمدرضا عباسیان نقنه کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۶۵۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۶۷۱۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۱۰۵۳
آدرس موسسه: بروجن نقنه خیابان امام خمینی جنب عکاسی وحدت منزل عباسیان
مجتبی عبدالهیان دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۱۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۴۷۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۳۸۳
آدرس موسسه: شهرکرد خ مولوی ک ۶۶ پ۴
سیمین دخت عرفانی جعفرابادی کارشناس نفقه
شماره پروانه: ۵۹۴۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۶۸۳۰۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۷۱۸۲۹۰
آدرس موسسه: شهرستان کیار-جعفراباد - خیابان اصلی -کوچه ۴
عبدالرضا عزیزبان فارسانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۳۸۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۲۷۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۰۹۹۸
آدرس موسسه: چهارمحا ل بختیاری شهرستان فارسان خ شهید داوری کوچه رسالت شماره ۵۳
نوربخش عسکری کارشناس زراعت و اصلاح نباتات
شماره پروانه: ۳۸۸۷
اعتبار:
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۳۳۴۲۵۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۱۶۵۸
آدرس موسسه: چهار مهال بختیاری شهر کرد خ فلسطین کوچه ۱۷پلاک ۱۵
لاله عکاشه قلعه مزعلی کارشناس روابط کار و کارگری
شماره پروانه: ۲۳۹۶
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۱۱۴۴۲۶۷۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۹۲۱۶
آدرس موسسه: شهرکرد خ کاشانی روبروی دانشگاه علوم پزشکی جنب رستوران قصر پلاک ۷۴
سوسن علائی فرادبنه کارشناس امور پزشکی و پیراپزشکی و دندانپزشکی
شماره پروانه: ۲۷۲۸
اعتبار: ۱۳۸۹/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: -۰۳۸۲۴۵۲۳۷۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۱۵۰۶۴-۰۹۳۷۰۷۲۵۹۱۹
آدرس موسسه: فرادنبه-بلوار آزادی-ک آزادی-۴راه آخر سمت چپ فرعی
مهدی علی پور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۹۵۱
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۷۷۰۲۰
تلفن همراه: ۰۹۳۶۵۰۳۴۳۳۰
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری شهر کرد خ فردوسی جنوبی حد فاصل میدان فردوسی ودروارزه فارسان خواربار فروشی علی پور
آیت اله علیدوستی شهرکی کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۷۵۵۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۳۶۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۳۶۵۹
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری شهر کرد گودال چشمه ۲۰متری اول کوچه شماره ۱۰پلاک ۸
مجید علیدوستی شهرکی کارشناس اسلحه شناسی و مهمات
شماره پروانه: ۱۳۰۷۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۲۵۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۴۰۲۱۹۳۲۴
آدرس موسسه: چهارمحال و بختیاری - شهر کرد - میر آبان نمره ی خیابان هاتف کوچه۱۸ پلاک ۷
ایرج علی یاری کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۲۹۵۵
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۲۰۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۴۱۳۹
آدرس موسسه: ا شهرکرد خ شریعی کوچه ۸ پلاک ۲۱
ابوالقاسم علی یاری دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۲۹۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۱۰۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۰۵۲۲
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری-شهرکرد-خیابان شریعتی-کوچه۴۹-پلاک۱۷طبقه۲