جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۵۰۰۵ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۲۰۷ نتیجه پیدا شد.
ایرج علی یاری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۲۹۵۵
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۲۰۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۴۱۳۹
ابوالقاسم علی یاری دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۲۹۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۱۰۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۰۵۲۲
سوسن علائی فرادبنه کارشناس ‫پزشکی و پیراپزشکی/قدیم
شماره پروانه: ۲۷۲۸
اعتبار: ۱۳۸۹/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: -۰۳۸۲۴۵۲۳۷۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۱۵۰۶۴-۰۹۳۷۰۷۲۵۹۱۹
مهدی علی پور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۹۵۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۷۷۰۲۰
تلفن همراه: ۰۹۳۶۵۰۳۴۳۳۰
آیت اله علیدوستی شهرکی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۵۵۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۳۶۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۳۶۵۹
مجید علیدوستی شهرکی کارشناس ‫امور اسلحه و مهمات
شماره پروانه: ۱۳۰۷۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۲۵۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۴۰۲۱۹۳۲۴
پرویز غلامی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۹۲۹۹۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۱۴۸۷۴۱۵۱ _ ۰۳۸۳۳۳۴۵۳۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۱۴۸۷۴۱۵۱
آرش فاضلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۷۶۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۳۷۱۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۹۴۵۹
هومان فاضلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۰۶۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۸۳۷۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۶۳۶۰۳
همایون فتاحی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۳۶۵۴
اعتبار:
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۲۲۱۱۱۷۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۱۸۲۱۸۹
محراب فرجی نافچی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۴۰۶۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۰۲۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۳۸۴۰
سید صادق فرقانی دهنوی کارشناس ‫برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۱۵۵۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۳۷۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۰۵۹۸۸۷