جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۵۰۰۲ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۲۰۴ نتیجه پیدا شد.
قاسم قاسمی ده چشمه کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۰۹۱
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۷۴۲۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۶۰۶۶
آدرس موسسه: شهرکرد خ کاشانی جنب استانداری سازمان مسکن و شهر سازی
حبیب الله قائدامینی هارونی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۱۹۹۶۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۸۲۴۹۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۴۹۵۲
آدرس موسسه: شهرکرد-میدان قدس-شرکت اب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری
مسعود قایدامینی اسدابادی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۹۷۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کوهرنگ
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۳۳۸۱۱۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۶۰۵۹
آدرس موسسه: شهرکرد-میر آباد شرقی خ بزرگمهر کوچه ۲۷ پلاک ۴
سعید قطره سامانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۱۱۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۵۳۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۲۸۳۶
آدرس موسسه: شهرکردسامان-خیابان شهید جعفرزاده-روبروی بانک مهر ایرانیان
علی قلی زاده کارشناس اسلحه شناسی و مهمات
شماره پروانه: ۱۰۸۲۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۴۰۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۱۷۵۸
آدرس موسسه: بروجن - فاطمه خیابان کمال شهداء ۴۸ پلاک ۵۹
امین قنبری کهیانی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۲۲۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۵۰۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۶۲۳۱
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری شهرستان لردگان خ گلزار نبش کوچه مسجد
نرجس سادات کاظمی قهفرخی کارشناس مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
شماره پروانه: ۴۵۲۵
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۴۳۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۵۰۹۹
آدرس موسسه: فرخ شهر خ ۱۷ شهریور پ ۱۹۷
رجبعلی کاظمی نافچی کارشناس اسلحه شناسی و مهمات
شماره پروانه: ۱۰۷۷۷
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۱۸۱۱
آدرس موسسه: شهرکرد-کوی فرهنگیان-خیابان پیروزی-کوچه ۱۰متری دوم-پلاک۶۵
ثریا کرمی زاده کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۳۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۱۵۳۵۱۰۴۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۱۲۹۳۱
آدرس موسسه: اصفهان شهرضا-شهرک اسلام آباد-خیابن امام خمینی-کوچه شهید صدر-پلاک ۹
ناهید کریمی کارشناس روابط کار و کارگری
شماره پروانه: ۲۲۹۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۸۳۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۶۲۹۰
آدرس موسسه: بروجن -بلوارمدرس-کوچه شهید تیموری -کوچه غدیر ۵
محمد امین کریمی جو کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۷۷۳۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۵۴۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۲۲۰۲۰۳۹
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری شهرکرد بلوار کاشانی
حجت الله کریمی دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۹۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۶۰۵۵
آدرس موسسه: