جستجوی کارشناس رسمی

جستجو در میان ۱۲۷۸۷ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۹۲ نتیجه پیدا شد.
ثریا کرمی زاده کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۳۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۱۵۳۵۱۰۴۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۱۲۹۳۱
آدرس موسسه: اصفهان شهرضا-شهرک اسلام آباد-خیابن امام خمینی-کوچه شهید صدر-پلاک ۹
ناهید کریمی کارشناس روابط کار و کارگری
شماره پروانه: ۲۲۹۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۸۳۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۶۲۹۰
آدرس موسسه: بروجن -بلوارمدرس-کوچه شهید تیموری -کوچه غدیر ۵
محمد امین کریمی جو کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۷۷۳۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۵۴۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۲۲۰۲۰۳۹
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری شهرکرد بلوار کاشانی
حجت الله کریمی دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۹۴
اعتبار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۶۰۵۵
آدرس موسسه:
ذبیح الله کریمی وردنجانی کارشناس وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات
شماره پروانه: ۱۲۹۷۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۷۴۲۸۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۱۲۳۶
آدرس موسسه: شهرکرد وردنجانخیابان امام حسین پلاک ۱
سعید کنعانی کارشناس وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات
شماره پروانه: ۵۹۳۴
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۳۳۳۰۸۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۳۸۱۸
آدرس موسسه: شهرکرد خ آزادی خ قیام پلاک ۱۳
شفیع کهیانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۷۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۳۹۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۲۰۳۸
آدرس موسسه: شهرکرد طالقانی بین م مادر و فهمیده جنب مدرسه غیر انتفاعی بوستان خرداد
مهران کوهی کمالی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۹۵۰
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۲۵۳۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۹۰۶۵
آدرس موسسه: چهار محا ل وبختیاری شهر کرد خ سعدی کوچه شهاب پلاک ۴
پویان کیانپورقهفرخی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۹۸۰
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۲۴۲۴۲۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۲۶۰۷
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری فرخ شهر خ شهید مطهری کوچه ۵۰ پلاک ۲۴
اشرف کیانی هرچکانی کارشناس مامایی
شماره پروانه: ۳۹۳۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۷۰۲۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۰۶۸۴
آدرس موسسه: شهرکرد خ ولی عصر شمالی پ ۲۲۹
اسماعیل لشکرنژاد کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۶۹۹۱۴۴
اعتبار:
وضعیت:
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۸۸۲۶۰۲۴ _ ۰۳۸۳۴۴۴۵۰۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۲۶۰۲۴
آدرس موسسه: لردگان- خیابان رسالت- کوچه ۱۵ رسالت
اردشیر لطفی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۲۷۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۹۹۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۶۰۳۵۱
آدرس موسسه: شهرکرد -دروازه سامان-مجتمع ادارات-خیابان پیروزی-شرکت شهرکهای صنعتی استان