جستجوی کارشناس رسمی

جستجو در میان ۱۲۷۸۷ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۹۲ نتیجه پیدا شد.
فضل اله خادمی دهکردی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۲۳۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۷۷۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۱۸۲۱
آدرس موسسه: شهر کرد فرخشهر خ شهدا ء روبروی کتابخانه عمومی(پارک کودک) پ۲۱۶
امین خدابنده شهرکی کارشناس امور آب
شماره پروانه: ۱۲۵۷۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۹۲۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۳۶۷۵
آدرس موسسه: شهرکرد میرآباد خ دهقان کوچه ۹ پ۱۳ ط دوم
لیلا خدیوی بروجنی کارشناس نفقه
شماره پروانه: ۵۵۰۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۷۲۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۸۰۷۵
آدرس موسسه: چهارمحال و بختیاری بروجن خ طالقانی کوجه شهیدمصطفی قلی خدیوی پ ۴
رضا خسروی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۲۷۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۷۴۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۲۰۴۹۳
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری-شهرکرد-میرآباد-خیابان بسیج-کوچه۶-مجتمع مروارید
علیرضا خسروی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۶۶۹۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۴۵۵۲۴۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۲۶۳۱
آدرس موسسه: بروجن فلکه مرکزی بن بست بلوار ساحلی ساختمان وکلا طبقه ۲
عباس خسروی بابادی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۰۷۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۷۲۳۷۲۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۱۰۷۹
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری -شهرستان فارسان-خ فردوسی -پلاک ۱۰
محسن خسروی فارسانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۲۹۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۲۵۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۷۵۸۵۹۸
آدرس موسسه: فارسان چهارراه امیرکبیر نرسیده به سالن انقلاب
شیرزاد خسروی هفشجانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۸۱۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۰۴۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۶۳۰۷
آدرس موسسه: شهرکرد - میر آباد غربی -میدان مادر-خیابان قطره پلاک ۴۰
وحید خلیلی فرد بروجنی کارشناس برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۲۱۶۵
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۲۵۲۹
آدرس موسسه: چهارمحال و بختیاری _ شهرکرد -
ابراهیم داوودی فارسانی کارشناس مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
شماره پروانه: ۶۵۲۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۳۳۴۰۰۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۱۵۹۴
آدرس موسسه: شهرکرد بلوار کاشانی کوچه۱۲
امیر دهقان قهفرخی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۰۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۴۶۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۱۷۸۴
آدرس موسسه: چ وب-فرخ شهر-بلوارشهیدمطهری-کوچه۵۸-پلاک۹
مرتضی ذوالفقاری دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۹۲۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۹۹۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۳۱۳۲
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان سید جمال-مجتمع نیایش واحد ۳