جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۵۰۰۳ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۲۰۴ نتیجه پیدا شد.
امیر دهقان قهفرخی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۰۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۴۶۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۱۷۸۴
آدرس موسسه: چ وب-فرخ شهر-بلوارشهیدمطهری-کوچه۵۸-پلاک۹
فریدون ذوالفقاری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۸۲۶
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۴۲۲۸۶۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۶۶۷۱
آدرس موسسه: بروجن فلکه شهرداری دفتر پویا
مرتضی ذوالفقاری دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۹۲۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۹۹۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۳۱۳۲
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان سید جمال-مجتمع نیایش واحد ۳
ولی اله رادفر کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۳۳۹۷
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۸۲۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۶۷۴۰
آدرس موسسه: شهرکرد بلوار انقلاب نبش کوچه ۳۶
افتخار راستی کارشناس حفاظت محیط زیست
شماره پروانه: ۱۷۰۳
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۲۴۲۲۶۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۵۶۸۰
آدرس موسسه: شهرکرد-شهر فرخ شهر-خ شهید توسلی-ک۱۵-پ۲۲
مظاهر ربیعی کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۵۰۲۰۵۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۸۴۳۳۸۰ _ ۰۳۸۳۴۵۲۱۶۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۳۳۸۰
آدرس موسسه: چهارمحال و بختیاری ، شهرستان بروجن ، شهر فرادنبه بلوار آزادی کوچه شهید هاشمی نژاد ، پلاک ۶
حسن رحمانی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۳۸۰۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۳۹۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۲۲۶۰
آدرس موسسه: شهرکرد -خیابان مولوی شرقی-بین کوچه ۲۷ و ۲۹
نوروزعلی رحمانی خواجه لنگ کارشناس وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات
شماره پروانه: ۱۳۰۶۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۳۴۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۱۶۵۶
آدرس موسسه: شهر کرد بلوار معلم کوچه ۲۷ پلاک ۱۰ طبقه اول
محمدصادق رحمانی شهرکی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۷۲۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۸۴۵۴۹۲ _ ۰۳۸۳۳۳۸۱۸۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۵۴۹۲
آدرس موسسه: میراباد غربی خیابان شمس تبریزی پلاک ۱۸
حمید رحیمی کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۲۹۴۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۷۴۵۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۵۲۶۸
آدرس موسسه: اصفهان خیابان شهید مطهری-مدیریت بانک کشاورزی
علی رحیمی پردنجانی کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۱۲۵۷۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۷۵۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۱۹۸۹۵
آدرس موسسه: شهرکرد خ شریعتی میدان قدس خانه های سازمانی ثبت اسناد بلوک ۲
هادی رحیمی ریگی کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۱۳۴۲۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۰۹۱۵
آدرس موسسه: