جستجوی کارشناس رسمی

جستجو در میان ۱۲۷۸۷ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۹۲ نتیجه پیدا شد.
زکیه رئیسی نافچی کارشناس نفقه
شماره پروانه: ۸۶۷۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۹۳۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۵۰۵۶
آدرس موسسه: شهر کرد خیابان مولوی-کوچه ۶۲
مجید ریاحی سامانی کارشناس امور آب
شماره پروانه: ۱۲۱۶۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۲۰۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۵۹۷۳
آدرس موسسه: سامان انتهای خ پاسداران ابتدای خ ونک منزل ریاحی پ۱۹
محمد رییسی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۲۶۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۹۴۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۴۳۹۹
آدرس موسسه: چهارمحال و بختیاری ـ شهرکرد ـ خیابان امیرکبیر ـ کوچه ۱۰۴ ـ پلاک ۱۱
علیرضا زندیان سفیددشتی کارشناس برق ، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۴۸۶۹
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۴۷۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۶۲۹۴
آدرس موسسه: بروجن-بلوار رسالت-کوچه پشت اداره پست-خیابان ۱۰۴-پلاک ۳
رامین سامانی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۱۰۴۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: توديع
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۱۶۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۹۳۱۶
آدرس موسسه: شهرکرد - کوی فرهنگیان خ بوستان پلاک ۸
رخساره سامانی کارشناس حفاظت محیط زیست
شماره پروانه: ۸۶۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۱۹۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۰۲۹۴
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری شهرکرد چهارراه دولت استانداری چهارمحال و بختیاری واحد امور عمرانی دفتر فنی -واحد محیط زیست و توسعه پایدار
محمدرضا سپاهی بروجنی کارشناس حفاظت محیط زیست
شماره پروانه: ۳۴۴۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۴۲۲۶۱۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۶۳۷۹
آدرس موسسه: بروجن خ نواب صفوی کوچه فارابی پ ۴
آرمان سعیدی ابواسحقی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه:
اعتبار:
وضعیت:
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۵۵۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۳۴۶۸
آدرس موسسه: استان چهارمحال و بختیاری شهرستان لردگان خیابان امام کوچه بن بست دارالقران
هیبت الله سلطانی هفشجانی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۶۵۶۷
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۳۰۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۷۰۴۶
آدرس موسسه: شهر کرد خ فردوسی جنوبی روبروی ترمینال ازادی جنب پل هوایی داروخانه دکتر سلطانی
خیام سمیعی کرانی کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۸۳۱۹
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۷۲۲۸۰۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۵۶۸۶
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری شهرستان فارسان روستای کران خ فردوسی کوچه ۵۰پلاک ۱
علیرضا سنائی سامانی کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۳۵۶۶
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۲۶۲۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۸۶۲۷
آدرس موسسه: شهر کرد کوی فرهنگیان خ گلستان غربی کوچه ۲۸ پلاک ۸
حسین سهرابی فیل ابادی کارشناس نفقه
شماره پروانه: ۷۹۹۷۱۹
اعتبار:
وضعیت:
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۹۸۳۳۸۶۰ _ ۰۳۸۳۲۲۷۴۸۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۳۳۸۶۰
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-شهرکرد- خیابا