جستجوی کارشناس رسمی

جستجو در میان ۱۲۷۸۷ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۹۲ نتیجه پیدا شد.
سیدعطاالله سینائی کارشناس امور اداری و استخدامی
شماره پروانه: ۳۰۴۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۳۳۴۴۴۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۵۰۸۶
آدرس موسسه: شهرکرد کیلومتر۲جاده سلطان دانشگاه شهرکرد دانشکده ادبیات علوم انسانی
غلامعلی شریفی ریگی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۶۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۵۷۰۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۸۴۵۱
آدرس موسسه: لردگان بلوار امام رضا شهرک سپاه فاز ۴ کوچه ۱۲متری پلاک ۶۷
خسرو شمسی پور دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۸۳۸
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۸۷۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۴۲۵۴
آدرس موسسه: شهر کرد خ سعدی غربی کوچه ۷۷ پلاک ۴۰
دهقان شهرانی کرانی کارشناس زراعت و اصلاح نباتات
شماره پروانه: ۶۲۷۵
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۸۳۱۸۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۱۸۹۹
آدرس موسسه: شهرکرد میرآباد خ خوارزمی کوچه ۱۳ نبش کوچه ساختمان ۴ ط اول
غفار شیرعالی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۳۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فلارد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۸۳۰۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۲۰۵۹
آدرس موسسه: ملارد شهرمال خلیفه خ شهداء میدان امام حسین (ع)
ابراهیم صادقی کارشناس نفقه
شماره پروانه: ۲۲۸۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۰۴۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۲۱۲۴
آدرس موسسه: شهرکرد خ ملت روبروی بانک ملی مرکزی پاساژ صادقی
حسین صادقی کارشناس نفقه
شماره پروانه:
اعتبار:
وضعیت:
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۹۹۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۴۴۲۰
آدرس موسسه: لردگان زمین شهری خ ۱۳ابان فرعی اول کوچه اول
سیاوش صادقی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۷۰۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۱۸۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۶۸۰۷
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری-شهرکرد-خیابان سعدی غربی-کوچه۹۱پلاک۳۶
علی صادقی دزکی کارشناس تأسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۳۴۰۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۹۲۷۳
آدرس موسسه:
پرویز صادقی فرد کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۱۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۵۱۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۴۶۲۱
آدرس موسسه: بروجن ۴۰۰ دستگاه بلوار رسالت خ ۱۰۸ ک ۲۲۹ پ ۴
بهنام صحرانشین سامانی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۱۱۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کوهرنگ
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۷۱۰۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۷۵۳۷
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان ۱۷ شهریور-کوچه ۲۸-پلاک ۱۷-طبقه ۳-واحد ۴
خدامراد صفاری سامانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۹۷۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: سامان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۲۶۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۱۱۴۵
آدرس موسسه: شهر کرد-میرآباد غربی -بلوار فرهنگ-نبش خیابان پژمان-گلستان ۱-طبقه ۲