جستجوی کارشناس رسمی

جستجو در میان ۱۲۷۸۷ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۹۲ نتیجه پیدا شد.
ابوذر صفائی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۰۴۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۵۵۲۲۱۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۲۵۴۰۳۸
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری لردگان شهرآلونی خ ولیعصر(عج) پ ۱۸۵
فرامرز صفری دهکردی کارشناس کار و کارگری و حوادث ناشی از کار
شماره پروانه: ۸۹۱۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۹۴۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۷۵۵۹
آدرس موسسه: چهار ومحال وبختیاری شهرکر سرچشمه ها خ ۱۶ متری اول کوچه ۴
فرزاد صفی کارشناس تأسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۰۹۹۱
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۲۶۲۳۰۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۸۷۲۸۱
آدرس موسسه: شهرکرد شلمزار خ امام خمینی کوچه شهید کنعانی پ۵۷۴
محمدعلی طهماسبی بروجنی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۴۶۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۶۶۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۶۶۹۰
آدرس موسسه: بروجن خ فردوسی غربی دفتر مهندسی پارسیان
کورش عابدینی دستگردی کارشناس تأسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۰۶۸۱
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۹۹۰۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۷۶۷۰
آدرس موسسه: شهرکرد میرآباد شرقی خ رودکی بلوک۲ شهرداری-طبقه ۵ واحد ۱۹
مهدی عالی ده چناری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۳۲۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۶۲۱۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۴۲۷۹۰
آدرس موسسه: شهرکرد لردگان -خانمیرزا-روستای شهرویی
محمدرضا عباسیان تفته کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۶۵۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۶۷۱۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۱۰۵۳
آدرس موسسه: بروجن نقنه خیابان امام خمینی جنب عکاسی وحدت منزل عباسیان
حسین عباسیان مطلق کارشناس آتش نشانی و آتش سوزی
شماره پروانه: ۴۸۸۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۱۵۲۲۲۰۰۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۳۶۲۹۱۷
آدرس موسسه: زرین شهر خیابان شهدا - روبروی مدرسه سعدی
مجتبی عبدالهیان دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۱۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۴۷۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۳۸۳
آدرس موسسه: شهرکرد خ مولوی ک ۶۶ پ۴
سیمین دخت عرفانی جعفرابادی کارشناس نفقه
شماره پروانه: ۵۹۴۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۶۸۳۰۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۷۱۸۲۹۰
آدرس موسسه: شهرستان کیار-جعفراباد - خیابان اصلی -کوچه ۴
عبدالرضا عزیزبان فارسانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۳۸۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۲۷۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۰۹۹۸
آدرس موسسه: چهارمحا ل بختیاری شهرستان فارسان خ شهید داوری کوچه رسالت شماره ۵۳
لاله عکاشه قلعه مزعلی کارشناس روابط کار و کارگری
شماره پروانه: ۲۳۹۶
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۱۱۴۴۲۶۷۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۹۲۱۶
آدرس موسسه: شهرکرد خ کاشانی روبروی دانشگاه علوم پزشکی جنب رستوران قصر پلاک ۷۴