جستجوی کارشناس رسمی

جستجو در میان ۱۲۷۸۷ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۱۹۲ نتیجه پیدا شد.
حسین احمدوند کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۲۱۷
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۴۴۶۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۶۹۹۷
آدرس موسسه: شهر کرد بلوار فارابی خ سید جمال الدین اسدآبادی کوچه ۴ پ ۷
پریسا احمدی کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۸۸۷۷
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۶۷۳۱۶
تلفن همراه: ۰۹۳۳۸۸۳۶۴۹۳
آدرس موسسه: شهرچلیچه خیابان اصلی رو به روی کوچه آبمراد پ۱
مسعود احمدی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۱۵۳۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۲۵۸۱۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۹۲۰۶
آدرس موسسه: نجف آباد ویلا شهر خ معلم خ ۱۱۸ مجتمع پارس ط دوم واحد ۵
رضا احمدی بنی کارشناس اسلحه شناسی و مهمات
شماره پروانه: ۱۰۷۸۸
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۷۶۰۰
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری-شهرکرد-فردوسی شمالی-خیابان نورالشهداء-نور۳پلاک۱
بهرام احمدی چقاهستی کارشناس محصولات دامی
شماره پروانه: ۴۴۳۲
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۹۱۲۲۵۰۹۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۸۰۸۶
آدرس موسسه: شهرکرد خ نامجو کوجه ۱۱۱ پ ۸
حجت الله اروجی بروجنی کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۳۱۶۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۰۴۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۸۵۹۴۱
آدرس موسسه: شهرکرد بلوار آزادی خ فلسطین کوچه ۱۳ پ۵۱
صادق اسابه کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۷۳۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۸۳۳۰۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۳۰۶۷
آدرس موسسه: شهرکرد میرآباد غربی خ آفتاب ک۱۰ پ۲
حسین اسکندری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۹۳
اعتبار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۴۴۸۳۵۵
آدرس موسسه:
حسین اسلامی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۹۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۳۴۲۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۰۸۵
آدرس موسسه: استان چهار محا وبختیاری فارسان بلوار شهدا نبش میدان شیر علیمردان
مرتضی اسلامی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۴۶۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۷۲۳۴۱۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۱۵۳۱
آدرس موسسه: استان چهار محال وبختیاری فارسان بلوار شهدا نبش میدان شیر علیمردان
جان بابا اسلامی فارسانی کارشناس فرش
شماره پروانه: ۴۵۰۲
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۷۲۲۳۶۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۷۷۵۷
آدرس موسسه: فارسان خ شهید رجایی روبروی بانک صادرات ۶۹۰
مسعود اسماعیلی کرانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۳۲۰۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۱۵۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۱۶۳۸
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری شهرکرد خ سعدی شرقی ک۴۵ پلاک۳۴
منصور اشرفی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۰۱۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۳۲۲۵۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۵۳۷۵
آدرس موسسه: شهرکرد بلوار حافظ شمالی خ میرداماد آپارتمان گل گهر بلوک ۶۹ ط۳
منوچهر اعتدالپوردهکردی کارشناس روابط کار و کارگری
شماره پروانه: ۴۰۳۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۱۶۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۲۶۶۱
آدرس موسسه: شهرکرد خ ۱۷ شهریور خ شهدا اعتدال پورکوچه ۱۰ پ ۱۹
مهدی اکبری کارشناس جنگل داری و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۴۷۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: اردل
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۲۰۹۸۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۳۰۹۵
آدرس موسسه: اصفهان-ملک شهر-خیابان انقلاب-کوچه انصار-مجتمع مصور-واحد ۷
حمید امامقلی پور کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۲۴۹۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۵۰۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۱۳۱
آدرس موسسه: شهرکرد خیابان ۱۷ شهریور نبش کوچه ۲۴ طبقه سوم مرکز کارشناسان
محمدرضا امیری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۰۷۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۷۵۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۰۱۵۵
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری-شهرستان لردگان-خیابان بلوارشهدا-پلاک ۴۹
شاهرخ امیریان کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۷۸۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۶۰۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۸۰۳۰
آدرس موسسه: فارسان بلوار-میدان امام -پاساژ قائم طبقه دوم
اکرم امیری کاکلکی کارشناس نفقه
شماره پروانه: ۱۲۶۵۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۸۵۵۲۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۵۲۶۶
آدرس موسسه: اصفهان خ سروش ک شهید فانی ک مهدیه بزرگ اصفهان ک مرادی پ۱۸
جمشید امینیان کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۷۷۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۸۷۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۱۹۸۲
آدرس موسسه: شهرکرد-برم پهنه-انتهای خیابان سمیه-انتهای کوچه شماره ۸-پلاک ۱۲ طبقه دوم
مینا امینی بروجنی کارشناس گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۵۴۸۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۴۲۵۲۹۷۴-۰۳۸۲۴۲۵۲۳۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۲۰۸۱
آدرس موسسه: بلوار ملت کوچه شهید یوسف زاده ضلع شرقی بلوار ۱۵ خردادآپارتمان امینی ط ۲
نادر امینی راستابی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۴۵۴
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کوهرنگ
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۸۰۲۹۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۲۹۰۶
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری شهر کرد میر آباد غربی خ هاتف پلاک ۶۹
فاطمه انصاری کارشناس نفقه
شماره پروانه: ۵۹۴۶
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۶۴۲۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۳۴۶۹
آدرس موسسه: شهرکرد چهارراه فصیحی مجتمع پزشکی امام حسین طبقه آخر
رسول باقری کارشناس آتش نشانی و آتش سوزی
شماره پروانه: ۱۳۳۵۱
اعتبار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۷۳۲۰
آدرس موسسه:
علی اکبر باقری کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۱۱۳۵۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۴۳۵۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۰۵۴۸
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری-بروجن-خیابان فردوسی شرقیپلاک ۱۳۷
سیاوش بختیاروند بختیاری کارشناس جنگل و مرتع
شماره پروانه: ۵۱۶۳
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۴۳۸۲۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۳۷۹۶۷۸
آدرس موسسه: اصفهان-خ رزمندگان-خ اصفهان ویل-مجتمع مسکونی اصفهان ویل بلوک E۰۱
رضا بشارتی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۲۹۴۷
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۶۴۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۲۶۶۳
آدرس موسسه: شهرکرد خیابان مولوی غربی -روبه روی کتاب فروشی دانشمند-پلاک ۴۰۶
رضا بنی طالبی دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۸۲۷
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۸۲۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۳۴۲
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری-شهرکرد-خیابان دکتر مفتح-پلاک۹۶
حسین بهرامی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۹۶۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۸۷۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۲۲۹۷
آدرس موسسه: بروجن خ پروین اعتصامی کوچه علامه شهرانی پلاک ۱۴
صفرعلی بیگی هرچگانی کارشناس جنگل داری و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۳۳۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۷۴۳۴۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۲۰۶۴
آدرس موسسه: وردنجان--خیابان مسجد جامع -جنب مسجد جامع-منزل شخصی صفرعلی بیگی
مسعود پوراعتمادی کارشناس تشخیص اصالت خط، امضاء و اثرانگشت
شماره پروانه: ۱۲۰۲۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۳۴۱۵۷۲
آدرس موسسه: چ وب-شهرکرد-خیابان شریعتی-کوچه۲۸پلاک۱۹
حسین پیروزی آورگانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۹۹۹۳۷۴
اعتبار:
وضعیت:
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۴۸۱۳۱۸۱ _ ۰۳۸۳۴۶۴۹۴۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۱۳۱۸۱
آدرس موسسه: خیابان خواجه نصیر کوچه ۱۵ پلاک ۱۷
مجید توفیقی بروجنی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۹۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۳۱۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۸۹۶۳
آدرس موسسه: بروجن خ اصفهان کوچه شهرزاد پلاک ۳۸
سید عباس جزایری کارشناس کار و کارگری و حوادث ناشی از کار
شماره پروانه: ۶۱۹۸
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۵۵۲۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۲۰۶۲۲
آدرس موسسه: شهرکردمیدان قدس خ شریعتی کوچه ۱۲/۱ پلاک ۱۱ نبش کوچه
محمود جعفری دهکردی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۲۱۵۷۱۹
اعتبار:
وضعیت:
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۸۴۱۴۴۲ _ ۰۳۸۳۲۲۶۲۵۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۱۴۴۲
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-شهرکرد- شهرکر
یوسف جلیل پیران کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۰۳۶۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۲۰۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۸۵۴۷
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان مولوی-بین کوچه ۱۵ و ۱۷ -پلاک ۱۵۹
غلامرضا جمالی ارمندی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۹۵۷۰
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۲۰۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۲۴۴۳۲
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری شهرستان لردگان -اداره ثبت اسناد و املاک لردگان
عارف جمشیدی کارشناس وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات
شماره پروانه: ۱۱۶۵۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۶۱۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۵۹۸۶
آدرس موسسه: چ وب-شهرکرد-بلوارآزادی-جنب اداره راه استان-فرعی دوم-پلاک۴
کیهان جهانبازی گوجانی کارشناس تأسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۲۰۷۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۸۸۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۸۳۵۴
آدرس موسسه: شهرکرد خ جهاد میرآباد غربی خ الوند ۸ مجتمع مسکونی ۵ واحدی
جواد چراغپور کارشناس علوم آزمایشگاهی
شماره پروانه: ۳۶۵۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کوهرنگ
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۲۹۷۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۹۳۹۱
آدرس موسسه: شهر کرد میر آباد غربی بلوار فرهنگ خ حکیم نظامی پ ۷
علی چیگویی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۹۶۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۰۸۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۵۹۸۳۵۶
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-شهرکرد-خیابان رودکی-۲۰متری اول-پلاک۲۱۴
شهره حبیبیان دهکردی کارشناس مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
شماره پروانه: ۳۴۷۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
آدرس موسسه: ندارد
علی حسن زاده سورشجانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۶۸۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۶۵۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۳۳۱۰
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری شهر کرد خ سعدی شرقی کوچه ۲۶ پلاک ۹
سیدمهدی حسینی ایرانی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۱۳۴۴۰
اعتبار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۴۵۲۹
آدرس موسسه:
ابراهیم حسینی بروجنی کارشناس روابط کار و کارگری
شماره پروانه: ۱۸۲۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۵۳۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۲۱۰۷
آدرس موسسه: ]چهارمحال و بختیاری شهرستان بروجن بلوار ملت خ قرنی شرقی جنب مسجد فاطمه الزهرا بن بست پ ۴۴
سیدمحسن حسینی چاگاهی کارشناس ثبت شرکتها ، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۴۲۱۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۲۰۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۸۵۰۰
آدرس موسسه: شهرکرد بلوارآیت اله کاشانی اداره ثبت اسناد واملاک شهر کرد
غلامرضا حیدری جوانمرد کارشناس نفقه
شماره پروانه: ۵۸۲۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۱۲۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۳۸۰۰
آدرس موسسه: چهار محال بختیاری - شهرستان لردگان -بلوار شهداء کوچه ۱۵ پلاک ۱۹
صادق حیدری سورشجانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۲۲۱۶۶
اعتبار:
وضعیت:
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۳۸-۳۳۴۴۲۸۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۱۱۸۰۸
آدرس موسسه: سورشجان خیابان شهید بهشتی کوچه شهید اصغرزاده پلاک ۵۰
فضل اله خادمی دهکردی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۲۳۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۷۷۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۱۸۲۱
آدرس موسسه: شهر کرد فرخشهر خ شهدا ء روبروی کتابخانه عمومی(پارک کودک) پ۲۱۶
امین خدابنده شهرکی کارشناس امور آب
شماره پروانه: ۱۲۵۷۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۹۲۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۳۶۷۵
آدرس موسسه: شهرکرد میرآباد خ دهقان کوچه ۹ پ۱۳ ط دوم
لیلا خدیوی بروجنی کارشناس نفقه
شماره پروانه: ۵۵۰۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۷۲۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۸۰۷۵
آدرس موسسه: چهارمحال و بختیاری بروجن خ طالقانی کوجه شهیدمصطفی قلی خدیوی پ ۴
رضا خسروی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۲۷۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۷۴۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۲۰۴۹۳
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری-شهرکرد-میرآباد-خیابان بسیج-کوچه۶-مجتمع مروارید
علیرضا خسروی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۶۶۹۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۴۵۵۲۴۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۲۶۳۱
آدرس موسسه: بروجن فلکه مرکزی بن بست بلوار ساحلی ساختمان وکلا طبقه ۲
عباس خسروی بابادی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۰۷۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۷۲۳۷۲۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۱۰۷۹
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری -شهرستان فارسان-خ فردوسی -پلاک ۱۰
محسن خسروی فارسانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۲۹۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۲۵۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۷۵۸۵۹۸
آدرس موسسه: فارسان چهارراه امیرکبیر نرسیده به سالن انقلاب
شیرزاد خسروی هفشجانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۸۱۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۰۴۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۶۳۰۷
آدرس موسسه: شهرکرد - میر آباد غربی -میدان مادر-خیابان قطره پلاک ۴۰
وحید خلیلی فرد بروجنی کارشناس برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۲۱۶۵
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۲۵۲۹
آدرس موسسه: چهارمحال و بختیاری _ شهرکرد -
ابراهیم داوودی فارسانی کارشناس مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
شماره پروانه: ۶۵۲۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۳۳۴۰۰۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۱۵۹۴
آدرس موسسه: شهرکرد بلوار کاشانی کوچه۱۲
امیر دهقان قهفرخی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۰۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۴۶۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۱۷۸۴
آدرس موسسه: چ وب-فرخ شهر-بلوارشهیدمطهری-کوچه۵۸-پلاک۹
مرتضی ذوالفقاری دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۹۲۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۹۹۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۳۱۳۲
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان سید جمال-مجتمع نیایش واحد ۳
ولی اله رادفر کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۳۳۹۷
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۸۲۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۶۷۴۰
آدرس موسسه: شهرکرد بلوار انقلاب نبش کوچه ۳۶
مظاهر ربیعی کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۵۰۲۰۵۱
اعتبار:
وضعیت:
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۸۴۳۳۸۰ _ ۰۳۸۳۴۵۲۱۶۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۳۳۸۰
آدرس موسسه: چهارمحال و بختیاری ، شهرستان بروجن ، شهر فرادنبه بلوار آزادی کوچه شهید هاشمی نژاد ، پلاک ۶
حسن رحمانی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۳۸۰۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۳۹۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۲۲۶۰
آدرس موسسه: شهرکرد -خیابان مولوی شرقی-بین کوچه ۲۷ و ۲۹
نوروزعلی رحمانی خواجه لنگ کارشناس وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات
شماره پروانه: ۱۳۰۶۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۳۴۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۱۶۵۶
آدرس موسسه: شهر کرد بلوار معلم کوچه ۲۷ پلاک ۱۰ طبقه اول
محمدصادق رحمانی شهرکی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۲۶۸۷۸
اعتبار:
وضعیت:
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۸۴۵۴۹۲ _ ۰۳۸۳۳۳۸۱۸۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۵۴۹۲
آدرس موسسه: میراباد غربی خیابان شمس تبریزی پلاک ۱۸
حمید رحیمی کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۲۹۴۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۷۴۵۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۵۲۶۸
آدرس موسسه: اصفهان خیابان شهید مطهری-مدیریت بانک کشاورزی
علی رحیمی پردنجانی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۱۲۵۷۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۷۵۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۱۹۸۹۵
آدرس موسسه: شهرکرد خ شریعتی میدان قدس خانه های سازمانی ثبت اسناد بلوک ۲
هادی رحیمی ریگی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۱۳۴۲۵
اعتبار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۰۹۱۵
آدرس موسسه:
خسرو رضائی خیرابادی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۹۹۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۳۳۵۷۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۶۵۵۷
آدرس موسسه: شهر کرد خ شریعتی کوچه ۱/۱۲ پ ۶
مهدی رضوانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۲۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۴۸۰۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۷۳۸۸
آدرس موسسه: شهرکرد خ شریعتی روبروی بانک صادرات مجتمع یوسف پور ط همکف
بهنام رفیعی کرانی کارشناس روابط کار و کارگری
شماره پروانه: ۹۹۳۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۳۲۲۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۲۸۴۳
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری شهرستان فارسان روستای کران ابتدای روستا خیابان فردوسی جنب باشگاه بدنسازی سهیل
بهزاد رئیسی نافچی کارشناس وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات
شماره پروانه: ۱۳۰۶۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۸۲۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۱۴۰۵
آدرس موسسه: استان چهارمحال و بختیاری شهرستان شهر کرد کوی شهرداری میدان شهرداری ساختمان خانه روشن طبقه اول واحد ۱
زکیه رئیسی نافچی کارشناس نفقه
شماره پروانه: ۸۶۷۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۹۳۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۵۰۵۶
آدرس موسسه: شهر کرد خیابان مولوی-کوچه ۶۲
مجید ریاحی سامانی کارشناس امور آب
شماره پروانه: ۱۲۱۶۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۲۰۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۵۹۷۳
آدرس موسسه: سامان انتهای خ پاسداران ابتدای خ ونک منزل ریاحی پ۱۹
محمد رییسی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۲۶۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۹۴۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۴۳۹۹
آدرس موسسه: چهارمحال و بختیاری ـ شهرکرد ـ خیابان امیرکبیر ـ کوچه ۱۰۴ ـ پلاک ۱۱
علیرضا زندیان سفیددشتی کارشناس برق ، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۴۸۶۹
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۴۷۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۶۲۹۴
آدرس موسسه: بروجن-بلوار رسالت-کوچه پشت اداره پست-خیابان ۱۰۴-پلاک ۳
رامین سامانی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۱۰۴۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: توديع
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۱۶۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۹۳۱۶
آدرس موسسه: شهرکرد - کوی فرهنگیان خ بوستان پلاک ۸
رخساره سامانی کارشناس حفاظت محیط زیست
شماره پروانه: ۸۶۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۱۹۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۰۲۹۴
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری شهرکرد چهارراه دولت استانداری چهارمحال و بختیاری واحد امور عمرانی دفتر فنی -واحد محیط زیست و توسعه پایدار
محمدرضا سپاهی بروجنی کارشناس حفاظت محیط زیست
شماره پروانه: ۳۴۴۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۴۲۲۶۱۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۶۳۷۹
آدرس موسسه: بروجن خ نواب صفوی کوچه فارابی پ ۴
آرمان سعیدی ابواسحقی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه:
اعتبار:
وضعیت:
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۵۵۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۳۴۶۸
آدرس موسسه: استان چهارمحال و بختیاری شهرستان لردگان خیابان امام کوچه بن بست دارالقران
هیبت الله سلطانی هفشجانی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۶۵۶۷
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۳۰۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۷۰۴۶
آدرس موسسه: شهر کرد خ فردوسی جنوبی روبروی ترمینال ازادی جنب پل هوایی داروخانه دکتر سلطانی
خیام سمیعی کرانی کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۸۳۱۹
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۷۲۲۸۰۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۵۶۸۶
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری شهرستان فارسان روستای کران خ فردوسی کوچه ۵۰پلاک ۱
علیرضا سنائی سامانی کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۳۵۶۶
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۲۶۲۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۸۶۲۷
آدرس موسسه: شهر کرد کوی فرهنگیان خ گلستان غربی کوچه ۲۸ پلاک ۸
حسین سهرابی فیل ابادی کارشناس نفقه
شماره پروانه: ۷۹۹۷۱۹
اعتبار:
وضعیت:
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۹۸۳۳۸۶۰ _ ۰۳۸۳۲۲۷۴۸۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۳۳۸۶۰
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-شهرکرد- خیابا
سیدعطاالله سینائی کارشناس امور اداری و استخدامی
شماره پروانه: ۳۰۴۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۳۳۴۴۴۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۵۰۸۶
آدرس موسسه: شهرکرد کیلومتر۲جاده سلطان دانشگاه شهرکرد دانشکده ادبیات علوم انسانی
غلامعلی شریفی ریگی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۶۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۵۷۰۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۸۴۵۱
آدرس موسسه: لردگان بلوار امام رضا شهرک سپاه فاز ۴ کوچه ۱۲متری پلاک ۶۷
خسرو شمسی پور دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۸۳۸
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۸۷۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۴۲۵۴
آدرس موسسه: شهر کرد خ سعدی غربی کوچه ۷۷ پلاک ۴۰
دهقان شهرانی کرانی کارشناس زراعت و اصلاح نباتات
شماره پروانه: ۶۲۷۵
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۸۳۱۸۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۱۸۹۹
آدرس موسسه: شهرکرد میرآباد خ خوارزمی کوچه ۱۳ نبش کوچه ساختمان ۴ ط اول
غفار شیرعالی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۳۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فلارد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۸۳۰۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۲۰۵۹
آدرس موسسه: ملارد شهرمال خلیفه خ شهداء میدان امام حسین (ع)
ابراهیم صادقی کارشناس نفقه
شماره پروانه: ۲۲۸۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۰۴۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۲۱۲۴
آدرس موسسه: شهرکرد خ ملت روبروی بانک ملی مرکزی پاساژ صادقی
حسین صادقی کارشناس نفقه
شماره پروانه:
اعتبار:
وضعیت:
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۹۹۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۴۴۲۰
آدرس موسسه: لردگان زمین شهری خ ۱۳ابان فرعی اول کوچه اول
سیاوش صادقی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۷۰۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۱۸۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۶۸۰۷
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری-شهرکرد-خیابان سعدی غربی-کوچه۹۱پلاک۳۶
علی صادقی دزکی کارشناس تأسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۳۴۰۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۹۲۷۳
آدرس موسسه:
پرویز صادقی فرد کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۱۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۵۱۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۴۶۲۱
آدرس موسسه: بروجن ۴۰۰ دستگاه بلوار رسالت خ ۱۰۸ ک ۲۲۹ پ ۴
بهنام صحرانشین سامانی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۱۱۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کوهرنگ
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۷۱۰۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۷۵۳۷
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان ۱۷ شهریور-کوچه ۲۸-پلاک ۱۷-طبقه ۳-واحد ۴
خدامراد صفاری سامانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۹۷۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: سامان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۲۶۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۱۱۴۵
آدرس موسسه: شهر کرد-میرآباد غربی -بلوار فرهنگ-نبش خیابان پژمان-گلستان ۱-طبقه ۲
ابوذر صفائی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۰۴۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۵۵۲۲۱۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۲۵۴۰۳۸
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری لردگان شهرآلونی خ ولیعصر(عج) پ ۱۸۵
فرامرز صفری دهکردی کارشناس کار و کارگری و حوادث ناشی از کار
شماره پروانه: ۸۹۱۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۹۴۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۷۵۵۹
آدرس موسسه: چهار ومحال وبختیاری شهرکر سرچشمه ها خ ۱۶ متری اول کوچه ۴
فرزاد صفی کارشناس تأسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۰۹۹۱
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۲۶۲۳۰۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۸۷۲۸۱
آدرس موسسه: شهرکرد شلمزار خ امام خمینی کوچه شهید کنعانی پ۵۷۴
محمدعلی طهماسبی بروجنی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۴۶۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۶۶۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۶۶۹۰
آدرس موسسه: بروجن خ فردوسی غربی دفتر مهندسی پارسیان
کورش عابدینی دستگردی کارشناس تأسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۰۶۸۱
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۹۹۰۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۷۶۷۰
آدرس موسسه: شهرکرد میرآباد شرقی خ رودکی بلوک۲ شهرداری-طبقه ۵ واحد ۱۹
مهدی عالی ده چناری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۳۲۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۶۲۱۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۴۲۷۹۰
آدرس موسسه: شهرکرد لردگان -خانمیرزا-روستای شهرویی
محمدرضا عباسیان تفته کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۶۵۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۶۷۱۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۱۰۵۳
آدرس موسسه: بروجن نقنه خیابان امام خمینی جنب عکاسی وحدت منزل عباسیان
حسین عباسیان مطلق کارشناس آتش نشانی و آتش سوزی
شماره پروانه: ۴۸۸۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۱۵۲۲۲۰۰۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۳۶۲۹۱۷
آدرس موسسه: زرین شهر خیابان شهدا - روبروی مدرسه سعدی
مجتبی عبدالهیان دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۱۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۴۷۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۳۸۳
آدرس موسسه: شهرکرد خ مولوی ک ۶۶ پ۴
سیمین دخت عرفانی جعفرابادی کارشناس نفقه
شماره پروانه: ۵۹۴۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۶۸۳۰۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۷۱۸۲۹۰
آدرس موسسه: شهرستان کیار-جعفراباد - خیابان اصلی -کوچه ۴
عبدالرضا عزیزبان فارسانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۳۸۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۲۷۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۰۹۹۸
آدرس موسسه: چهارمحا ل بختیاری شهرستان فارسان خ شهید داوری کوچه رسالت شماره ۵۳
لاله عکاشه قلعه مزعلی کارشناس روابط کار و کارگری
شماره پروانه: ۲۳۹۶
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۱۱۴۴۲۶۷۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۹۲۱۶
آدرس موسسه: شهرکرد خ کاشانی روبروی دانشگاه علوم پزشکی جنب رستوران قصر پلاک ۷۴
سوسن علائی فرادبنه کارشناس امور پزشکی و پیراپزشکی و دندانپزشکی
شماره پروانه: ۲۷۲۸
اعتبار: ۱۳۸۹/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: -۰۳۸۲۴۵۲۳۷۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۱۵۰۶۴-۰۹۳۷۰۷۲۵۹۱۹
آدرس موسسه: فرادنبه-بلوار آزادی-ک آزادی-۴راه آخر سمت چپ فرعی
مهدی علی پور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۹۵۱
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۷۷۰۲۰
تلفن همراه: ۰۹۳۶۵۰۳۴۳۳۰
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری شهر کرد خ فردوسی جنوبی حد فاصل میدان فردوسی ودروارزه فارسان خواربار فروشی علی پور
آیت اله علیدوستی شهرکی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۷۵۵۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۳۶۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۳۶۵۹
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری شهر کرد گودال چشمه ۲۰متری اول کوچه شماره ۱۰پلاک ۸
مجید علیدوستی شهرکی کارشناس اسلحه شناسی و مهمات
شماره پروانه: ۱۳۰۷۷
اعتبار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۲۵۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۴۰۲۱۹۳۲۴
آدرس موسسه: چهارمحال و بختیاری - شهر کرد - میر آبان نمره ی خیابان هاتف کوچه۱۸ پلاک ۷
ایرج علی یاری کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۲۹۵۵
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۲۰۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۴۱۳۹
آدرس موسسه: ا شهرکرد خ شریعی کوچه ۸ پلاک ۲۱
ابوالقاسم علی یاری دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۲۹۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۱۰۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۰۵۲۲
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری-شهرکرد-خیابان شریعتی-کوچه۴۹-پلاک۱۷طبقه۲
پرویز غلامی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۹۲۹۹۱
اعتبار:
وضعیت:
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۱۴۸۷۴۱۵۱ _ ۰۳۸۳۳۳۴۵۳۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۱۴۸۷۴۱۵۱
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-شهرکرد- شهرکر
آرش فاضلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۷۶۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۳۷۱۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۹۴۵۹
آدرس موسسه: فارسان-خ ابوذر غفاری-ک معلم-پ۲۲
هومان فاضلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۰۶۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۸۳۷۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۶۳۶۰۳
آدرس موسسه: شهرکرد میرآبادی شرقی میدان جهاد دانشگاهی ابتدای خیابان رودکی پلاک ۳
محراب فرجی نافچی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۴۰۶۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۰۲۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۳۸۴۰
آدرس موسسه: شهرکرد خ کاشانی کوچه ۷۲ پلاک ۱۷ طبقه اول واحد ۱
سید صادق فرقانی دهنوی کارشناس برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۱۵۵۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۳۷۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۰۵۹۸۸۷
آدرس موسسه: شهرکرد-میرآباد غربی -خیابان الوند-کوچه ۳- پلاک ۳
فرج الله فروزندهفشجانی کارشناس زبان انگلیسی
شماره پروانه: ۸۰۵۴
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: توديع
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۴۲۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۷۷۸۰
آدرس موسسه: شهر کرد کوی فرهنگیان خ بوستان کوچه ۲۰ پلاک ۳
رضا فضل الهی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۵۷۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۷۶۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۲۶۹۵
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-فارسان-جونقان-خیابان ولیعصر-کوچه شهید فضل اللهی
حمیدرضا فلاح کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۵۲۱۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۵۳۴۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۱۲۳۳
آدرس موسسه: شهرکرد-دروازه سامان-مجتمع ادارات-شرکت شهرکهای صنعتی
ولی الله فلاح فارسانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۱۴۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۶۶۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۵۵۹۰
آدرس موسسه: فارسان خیابان نواب صفوی-کوچه ۲۵
سعید قاسمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۱۱۲
اعتبار: ۱۳۸۹/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۷۰۲۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۲۰۱۹
آدرس موسسه: خ ملت غربی ک ۸۸ پ ۶
قاسم قاسمی ده چشمه کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۰۹۱
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۷۴۲۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۶۰۶۶
آدرس موسسه: شهرکرد خ کاشانی جنب استانداری سازمان مسکن و شهر سازی
حبیب الله قائدامینی هارونی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۱۹۹۶۵
اعتبار:
وضعیت:
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۸۲۴۹۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۴۹۵۲
آدرس موسسه: شهرکرد بلوار آزادی مجتمع طلوع بلوک ۵ شرقی طبقه ۲ واحد ۱۰
مسعود قایدامینی اسدابادی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۹۷۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کوهرنگ
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۳۳۸۱۱۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۶۰۵۹
آدرس موسسه: شهرکرد-میر آباد شرقی خ بزرگمهر کوچه ۲۷ پلاک ۴
سعید قطره سامانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۱۱۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۵۳۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۲۸۳۶
آدرس موسسه: شهرکردسامان-خیابان شهید جعفرزاده-روبروی بانک مهر ایرانیان
علی قلی زاده کارشناس اسلحه شناسی و مهمات
شماره پروانه: ۱۰۸۲۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۴۰۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۱۷۵۸
آدرس موسسه: بروجن - فاطمه خیابان کمال شهداء ۴۸ پلاک ۵۹
امین قنبری کهیانی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۲۲۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۵۰۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۶۲۳۱
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری شهرستان لردگان خ گلزار نبش کوچه مسجد
نرجس سادات کاظمی قهفرخی کارشناس مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
شماره پروانه: ۴۵۲۵
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۴۳۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۵۰۹۹
آدرس موسسه: فرخ شهر خ ۱۷ شهریور پ ۱۹۷
رجبعلی کاظمی نافچی کارشناس اسلحه شناسی و مهمات
شماره پروانه: ۱۰۷۷۷
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۱۸۱۱
آدرس موسسه: شهرکرد-کوی فرهنگیان-خیابان پیروزی-کوچه ۱۰متری دوم-پلاک۶۵
ثریا کرمی زاده کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۳۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۱۵۳۵۱۰۴۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۱۲۹۳۱
آدرس موسسه: اصفهان شهرضا-شهرک اسلام آباد-خیابن امام خمینی-کوچه شهید صدر-پلاک ۹
ناهید کریمی کارشناس روابط کار و کارگری
شماره پروانه: ۲۲۹۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۸۳۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۶۲۹۰
آدرس موسسه: بروجن -بلوارمدرس-کوچه شهید تیموری -کوچه غدیر ۵
محمد امین کریمی جو کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۷۷۳۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۵۴۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۲۲۰۲۰۳۹
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری شهرکرد بلوار کاشانی
حجت الله کریمی دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۹۴
اعتبار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۶۰۵۵
آدرس موسسه:
ذبیح الله کریمی وردنجانی کارشناس وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات
شماره پروانه: ۱۲۹۷۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۷۴۲۸۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۱۲۳۶
آدرس موسسه: شهرکرد وردنجانخیابان امام حسین پلاک ۱
سعید کنعانی کارشناس وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات
شماره پروانه: ۵۹۳۴
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۳۳۳۰۸۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۳۸۱۸
آدرس موسسه: شهرکرد خ آزادی خ قیام پلاک ۱۳
شفیع کهیانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۷۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۳۹۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۲۰۳۸
آدرس موسسه: شهرکرد طالقانی بین م مادر و فهمیده جنب مدرسه غیر انتفاعی بوستان خرداد
مهران کوهی کمالی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۹۵۰
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۲۵۳۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۹۰۶۵
آدرس موسسه: چهار محا ل وبختیاری شهر کرد خ سعدی کوچه شهاب پلاک ۴
پویان کیانپورقهفرخی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۹۸۰
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۲۴۲۴۲۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۲۶۰۷
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری فرخ شهر خ شهید مطهری کوچه ۵۰ پلاک ۲۴
اشرف کیانی هرچکانی کارشناس مامایی
شماره پروانه: ۳۹۳۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۷۰۲۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۰۶۸۴
آدرس موسسه: شهرکرد خ ولی عصر شمالی پ ۲۲۹
اسماعیل لشکرنژاد کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۶۹۹۱۴۴
اعتبار:
وضعیت:
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۸۸۲۶۰۲۴ _ ۰۳۸۳۴۴۴۵۰۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۲۶۰۲۴
آدرس موسسه: لردگان- خیابان رسالت- کوچه ۱۵ رسالت
اردشیر لطفی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۲۷۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۹۹۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۶۰۳۵۱
آدرس موسسه: شهرکرد -دروازه سامان-مجتمع ادارات-خیابان پیروزی-شرکت شهرکهای صنعتی استان
امین لطفی کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۴۸۴۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
آدرس موسسه: ندارد
عباس لقمانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۳۲۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۴۴۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۲۲۷۶
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری-شهرکرد-خیابان یاسر-کوچه۳۲پلاک۱۱
سهیل مالک پور کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۲۲
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۴۴۴۳۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۰۸۶۶۸۹
آدرس موسسه: شهرکرد خ کاشانی کوچه۴۸ پلاک۶
محمدعلی متقی دستنایی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۳۴۰۱
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۷۲۲۵۰۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۸۱۳۹
آدرس موسسه: شهرکرد فارسان میدان امام بلوار طالقانی کوچه۴ پلاک۱۲
اصغر مجیدی چهارمحالی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۰۴۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۱۲۰۵۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۹۹۸۵
آدرس موسسه: تهران سعادت آباد کوی فراز خ سینا پ ۲۲ واحد ۱۲
ایمان محمدی کارشناس برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۳۹۹۸۹۰
اعتبار:
وضعیت:
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۳۵۷۶۶۲۴۳۰ _ ۰۳۸۳۴۲۵۴۳۷۱
تلفن همراه: ۰۹۳۵۷۶۶۲۴۳۰
آدرس موسسه: محله فاطمیه فاز۴ خ فدک ک فدک۳ پلاک۲۱
نادر محمدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۹۴۰۲۲
اعتبار:
وضعیت:
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۸۵۵۸۹۴ _ ۰۳۸۳۳۲۲۴۴۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۵۸۹۴
آدرس موسسه: فارسان خیابان هلال احمر روبروی هنرستان ایثار منزل نگهدار محمدی
محمود محمدی اشکفتکی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۹۹۷۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۱۵۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۲۶۶۵
آدرس موسسه: شهرکرد خ سعدی غربی کوچه ۸۰پلاک ۱۳ طبقه اول
صفر محمدی جو کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۱۱۷۱۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۱۲۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۵۵۶۹۳
آدرس موسسه: چ وب-شهرستان لردگان-روبروی دانشگاه پیام نور-دفتر فنی مهندسی صفر محمدی جو
شهناز محمدی ده چشمه کارشناس مامایی
شماره پروانه: ۴۱۴۱
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۳۳۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۸۶۷۹۸
آدرس موسسه: فارسان-خ شهید بهشتی - روبروی کلینیک سابق-مجتمع امام رضا-طبقه ۱
محمد محمدی زاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۹۵
اعتبار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۸۳۱۸
آدرس موسسه:
آرش محمدی فارسانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۲۸۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۴۳۸۹۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۵۴۲۱
آدرس موسسه: اصفهان-خیابان کاوه-خیابان شهیدعادل پور-کوچه ۵ ارغوان-بن بست پروانه-واحد ۴
صفا محمدی فارسانی کارشناس حفاظت محیط زیست
شماره پروانه: ۱۶۲۶
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۲۲۴۳۰۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۲۴۰۷
آدرس موسسه: شهرکرد-خ کاشانی کوچه ۵۲ نبش اقبال ساختمان ۴ طبقه
محمد رضا محمدی میلاسی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۲۴۱
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۵۴۶۲۱۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۹۳۱۸
آدرس موسسه: لردگانخانه سازمانی ۳۶ پست اداره برق لردگان
ایمان مختاری فردجونقانی کارشناس کامپیوتر و فناوری اطلاعات
شماره پروانه: ۷۹۸۹۴۴
اعتبار:
وضعیت:
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۸۰۱۵۸۸ _ ۰۳۸۳۲۲۴۸۹۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۱۵۸۸
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-شهرکرد- امیرک
قدرت مرادی کارشناس وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات
شماره پروانه: ۱۱۲۹۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۲۱۶۳۱۴۸۸۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۳۳۸۰۲۸
آدرس موسسه: تهران فرودگاه بین المللی مهرآباد خ معراج شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ط ۲ جنوبی
محمد مرادی فرادنبه کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۳۳۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۵۸۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۹۲۴۵
آدرس موسسه: شهر کردمیدان معلم بلوار معلم بلوار سیمه نرسیده به خ جانبازان جنب مشاوره املاک قصر رویا
سام مردانی کرانی کارشناس محصولات دامی
شماره پروانه: ۵۰۲۵
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۲۲۶۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۷۰۱۶
آدرس موسسه: شهرکرد -گودال چشمه-بلوار ۱۳ آبان-روبروی سالن ورزشی کارگران-کوچه ۶-پلاک ۳۳
مجتبی مطلبیان چالشتری کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۱۳۳
اعتبار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۳۲۱۸۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۰۱۵۶۱
آدرس موسسه: استان چهارمحال و بختیاری شهر کرد چالشتر بلوار رهبر کوچه ۸۸ پلاک ۳
بهنام معتمدیان دهکردی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۷۲۱۲
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: توديع
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۷۰۲۳۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۶۹۷۱۵
آدرس موسسه: اصفهان خ ملاصدرا کوچه دهم پلاک ۶۳ واحد ۴
بهنام معتمدی قهفرخی کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۸۰۳۳
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۲۶۵۸
آدرس موسسه: شهرکرد خ ورزش کوچه ۱۰ پلاک ۳۱
شاهین مقدس کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۰۵۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۹۸۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۵۰۹۲
آدرس موسسه: چ وب-شهرکرد- فرخ شهر بلوارفدائیان اسلام-کوچه۲۲پلاک۳۰
جمشید مقیمی دهکردی کارشناس فلزات
شماره پروانه: ۱۲۴۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۰۳۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۲۰۳۰۶
آدرس موسسه: شهرکرد میدان معلم خ جهادگران نبش کوچه۲۲پ ۱۷
محمدرضا مهجوریان دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۲۴۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۰۷۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۳۶۸۳۰
آدرس موسسه: شهرکرد -خیابان آیت الله کاشانی چهارراه هواپیمایی -نبش کوچه ۵۱ -پلاک ۱۶۸
روح الله مهری امام قیسی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۷۹۴۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۶۵۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۶۷۵۹
آدرس موسسه: بروجن میدان امام حسین (ع) (مرکزی ) پاساژ آپادانا ط دوم دفتر کارشناسی
حمید مهین پور کارشناس جنگل و مرتع
شماره پروانه: ۱۲۴۶۷
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۲۹۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۰۵۳۵
آدرس موسسه: فرخ شهر بلوار فدائیان اسلام شهرک آفتاب کوچه ۳ پ۳۸
سید حسین موسوی وردنجانی کارشناس وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات
شماره پروانه: ۱۱۶۵۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۷۸۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۲۰۱۶۰
آدرس موسسه: چ وب-شهرکرد-بلوارقدس-خیابان ۱۵خرداد-کوچه۱۳ روبروی نقلیه بهداری-پلاک ۲۳
مهدی میراحمدی سرپیری کارشناس نقشه برداری
شماره پروانه: ۱۲۳۸۷
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۰۸۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۴۲۸۶۶
آدرس موسسه: بروجن شهید رجائی خ کرمی کوچه شادی ۴ پ۱۵
محمود نادری بنی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۶۵۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۷۲۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۷۶۵۱
آدرس موسسه: شهرکرد -خ یاسر کوچه ۵۲پ۱۰/۱
رضا نادری سامانی کارشناس تشخیص اصالت خط، امضاء و اثرانگشت
شماره پروانه: ۱۲۳۸۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۴۳۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۰۵۴۱۴۴
آدرس موسسه: چهارمحال سامان خ پارک شهر جنب کوچه گل همیشه بهار پ۴۵
حسین نبیئی بروجنی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۵۰۵۱۶۴
اعتبار:
وضعیت:
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۸۴۹۳۸۴ _ ۰۳۸۳۴۲۲۸۵۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۹۳۸۴
آدرس موسسه: خیابان حافظ کوچه شهید غلامزاده
منصور نجفی حاجیور کارشناس جنگل و مرتع
شماره پروانه: ۱۲۴۷۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۰۴۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۶۳۵۷
آدرس موسسه: شهرکرد خ ۱۷شهریور کوچه ۱۸ پ۱
بهزاد نجفی دهکردی کارشناس زراعت و اصلاح نباتات
شماره پروانه: ۳۷۹۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۴۵۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۲۱۶۵
آدرس موسسه: شهرکردمیراباد غربی خیابان فجر کوچه ۵ پلاک ۲
علی نصیری کارشناس زراعت و اصلاح نباتات
شماره پروانه: ۱۲۳۶۳
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۶۲۶۰۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۷۸۴۱
آدرس موسسه: کوهرنگ روستای نصیر آباد خ امام خمینی کوچه ۴
مجتبی نظرنژاد کارشناس کامپیوتر و فناوری اطلاعات
شماره پروانه: ۱۲۸۰۴
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۲۰۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۵۸۵۹۰
آدرس موسسه: کوی فرهنگیان خیابان لقمان کوچه ۲۷ پلاک ۵
مجید نظری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۳۶۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۵۶۵۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۵۶۵۸
آدرس موسسه: شهرکرد بلوار آیت اله کاشانی کوچه ۲۳ پلاک ۲۲
اعظم نظری شهرکی کارشناس ثبت شرکتها ، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۶۴۵۲
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۳۳۴۰۳۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۱۶۷۹
آدرس موسسه: شهرکرد خ ابوذر کوجه ۱/۵ پ ۱۷ طبقه همکف
سیاوش نظری وانانی کارشناس امور اقتصادی و بازرگانی
شماره پروانه: ۵۹۲۲
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۵۸۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۳۰۴۱
آدرس موسسه: شهرکرد خ فارابی خ قائم نبش خیابان پارس ساختمان شاپورواحد۱
قدرت اله نکوئی شهرکی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۱۵۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۵۰۰۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۵۸۸۶
آدرس موسسه: شهر کرد-خیابان کاشانی-خیابان دستغیب-کوچه ۹
جواد نورمند چالشتری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۲۸۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: سامان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۴۸۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۳۴۶۹
آدرس موسسه: چهارمحال و بختیاری ـ سامان ـ خیابان شهید جعفر زاده-جنب بانک صادرات
بهادر نوروزی کارشناس روابط کار و کارگری
شماره پروانه: ۲۱۲۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۱۱۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۳۸۹۱
آدرس موسسه: بروجن -شهر بلداجی--خیابان ددکتر شریعتی-بلوار دولت-کوچه ۱۲ متری
عباس نوروزی کارشناس کار و کارگری و حوادث ناشی از کار
شماره پروانه: ۵۹۶۹
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۲۲۵۴۷۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۴۴۸۶
آدرس موسسه: شهرکرد بلوار مفتح خ نامجو ۱۸متری اول پ۱۹
زهره نوروزیان قهفرخی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۱۳۳۴۴
اعتبار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۱۰۸۳
آدرس موسسه:
حشمت اله هاشمی شهرکی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۹۴۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۵۵۸۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۷۵۱۰۹
آدرس موسسه: اصفهان خ خاقانی کوچه باغومیان کوچه قارا گل بن بست خیام پلاک ۱۳۱
سعید وطن خواه کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۱۳۰۶۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۱۲/۰۶
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۴۱۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۲۲۴۷۷۰
آدرس موسسه: شهرکرد میرآباد پشت بانک ملی مجتمع مسکونی عدالت واحد ۱
سجاد یاری بروجنی کارشناس برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۲۲۹۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۴۷۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۳۱۶۳
آدرس موسسه: بروجن چهارراه نیما مجتمع یاری
اکبر یزدانی سودجانی کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۲۰۳۲۰۵
اعتبار:
وضعیت:
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۸۲۳۳۸۷ _ ۰۳۸۳۳۳۸۶۳۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۳۳۸۷
آدرس موسسه: شهرکرد ، میرآباد غربی ، خ خیام، پ ۷۸
محسن یگانه کارشناس امور ثبتی
شماره پروانه: ۱۳۴۱۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۱۵۴۵
آدرس موسسه: