جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۵۰۰۵ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۲۰۷ نتیجه پیدا شد.
پریسا احمدی کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۸۸۷۷
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۶۷۳۱۶
تلفن همراه: ۰۹۳۳۸۸۳۶۴۹۳
مسعود احمدی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۵۳۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۲۵۸۱۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۹۲۰۶
رضا احمدی بنی کارشناس ‫امور اسلحه و مهمات
شماره پروانه: ۱۰۷۸۸
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۷۶۰۰
بهرام احمدی چقاهستی کارشناس ‫(محصولات دامی ( پوست ، چرم ، سالامبور و روده
شماره پروانه: ۴۴۳۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۹۱۲۲۵۰۹۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۸۰۸۶
حسین احمدوند کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۲۱۷
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۴۴۶۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۶۹۹۷
سجاد یاری بروجنی کارشناس ‫برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۲۲۹۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۴۷۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۳۱۶۳
رضا ارشادی فارسانی کارشناس ‫مهندسی آب
شماره پروانه: ۷۹۴۱۲۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۳۸۲۷۲۲۷۸۸۱ - ۹۱۳۱۸۳۷۰۷۵
تلفن همراه:
حجت الله اروجی بروجنی کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۳۱۶۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۰۴۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۸۵۹۴۱
صادق اسابه کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۷۳۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۸۳۳۰۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۳۰۶۷
حسین اسکندری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۹۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۴۴۸۳۵۵
حسین اسلامی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۹۴۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۳۴۲۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۰۸۵
مرتضی اسلامی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۴۶۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۷۲۳۴۱۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۱۵۳۱
جان بابا اسلامی فارسانی کارشناس فرش
شماره پروانه: ۴۵۰۲
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۷۲۲۳۶۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۷۷۵۷
مسعود اسماعیلی کرانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۳۲۰۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۱۵۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۱۶۳۸
منصور اشرفی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۰۱۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۳۲۲۵۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۵۳۷۵
منوچهر اعتدالپوردهکردی کارشناس روابط کار و کارگری
شماره پروانه: ۴۰۳۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۱۶۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۲۶۶۱
مهدی اکبری کارشناس جنگل داری و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۴۷۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: اردل
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۲۰۹۸۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۳۰۹۵
حمید امامقلی پور کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۲۴۹۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۵۰۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۱۳۱
محمدرضا امیری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۰۷۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۷۵۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۰۱۵۵
جعفر امیری ابراهیم محمدی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۶۹۹۳۴۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۰۳۱۲۰۲۴۷ _ ۰۳۸۳۴۴۵۲۱۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۱۲۰۲۴۷
شاهرخ امیریان کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۷۸۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۶۰۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۸۰۳۰
یاسر امیریان فارسانی کارشناس ‫ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۴۲۴۵
اعتبار: ۱۳۸۸/۱۰/۲۶
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۷۲۲۵۳۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۰۱۸۶۵
اکرم امیری کاکلکی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۲۶۵۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۸۵۵۲۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۵۲۶۶
جمشید امینیان کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۷۷۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۸۷۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۱۹۸۲
مینا امینی بروجنی کارشناس ‫صنایع گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۵۴۸۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۴۲۵۲۹۷۴-۰۳۸۲۴۲۵۲۳۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۲۰۸۱
نادر امینی راستابی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۴۵۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کوهرنگ
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۸۰۲۹۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۲۹۰۶
فاطمه انصاری کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۵۹۴۶
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۶۴۲۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۳۴۶۹
رسول باقری کارشناس ‫آتش سوزی و آتش نشانی
شماره پروانه: ۱۳۳۵۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۷۳۲۰
علی اکبر باقری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۱۳۵۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۴۳۵۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۰۵۴۸
سیاوش بختیاروند بختیاری کارشناس جنگل و مرتع
شماره پروانه: ۵۱۶۳
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۴۳۸۲۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۳۷۹۶۷۸
رضا بشارتی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۲۹۴۷
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۶۴۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۲۶۶۳
صفرعلی بیگی هرچگانی کارشناس جنگل داری و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۳۳۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۷۴۳۴۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۲۰۶۴
رضا بنی طالبی دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۸۲۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۸۲۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۳۴۲
حسین بهرامی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۹۶۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۸۷۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۲۲۹۷
حسین پیروزی آورگانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۹۹۹۳۷۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۴۸۱۳۱۸۱ _ ۰۳۸۳۴۶۴۹۴۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۱۳۱۸۱
مسعود پوراعتمادی کارشناس ‫تشخیص اصالت خط ، امضاء و اثر انگشت
شماره پروانه: ۱۲۰۲۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۳۴۱۵۷۲
مجید توفیقی بروجنی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۹۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۳۱۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۸۹۶۳
سید عباس جزایری کارشناس ‫روابط کار و کارگری‫ و حوادث ناشی از کار
شماره پروانه: ۶۱۹۸
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۵۵۲۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۲۰۶۲۲
محمود جعفری دهکردی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۲۱۵۷۱۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۸۴۱۴۴۲ _ ۰۳۸۳۲۲۶۲۵۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۱۴۴۲
یوسف جلیل پیران کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۰۳۶۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۲۰۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۸۵۴۷
غلامرضا جمالی ارمندی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۹۵۷۰
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۲۰۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۲۴۴۳۲
عارف جمشیدی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
شماره پروانه: ۱۱۶۵۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۶۱۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۵۹۸۶
کیهان جهانبازی گوجانی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۲۰۷۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۸۸۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۸۳۵۴
جواد چراغپور کارشناس ‫علوم آزمایشگاهی
شماره پروانه: ۳۶۵۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کوهرنگ
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۳۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۳۶۱
علی چیگویی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۹۶۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۰۸۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۵۹۸۳۵۶
شهره حبیبیان دهکردی کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آن
شماره پروانه: ۳۴۷۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
غلامرضا حیدری جوانمرد کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۵۸۲۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۱۲۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۳۸۰۰
محمود حیدری چالشتری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۱۸۸
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۴۴۲۲۳۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۱۲۵۷
صادق حیدری سورشجانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۶۴۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸-۳۳۴۴۲۸۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۱۱۸۰۸
سیدمهدی حسینی ایرانی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۴۴۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۴۵۲۹
ابراهیم حسینی بروجنی کارشناس روابط کار و کارگری
شماره پروانه: ۱۸۲۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۵۳۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۲۱۰۷
سیدمحسن حسینی چاگاهی کارشناس ‫ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۴۲۱۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۲۰۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۸۵۰۰
علی حسن زاده سورشجانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۶۸۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۶۵۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۳۳۱۰
فضل اله خادمی دهکردی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۲۳۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۷۷۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۱۸۲۱
امین خدابنده شهرکی کارشناس ‫مهندسی آب
شماره پروانه: ۱۲۵۷۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۹۲۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۳۶۷۵
لیلا خدیوی بروجنی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۵۵۰۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۷۲۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۸۰۷۵
رضا خسروی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۲۷۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۷۴۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۲۰۴۹۳
علیرضا خسروی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۶۶۹۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۴۵۵۲۴۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۲۶۳۱
عباس خسروی بابادی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۰۷۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۷۲۳۷۲۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۱۰۷۹
قربانعلی خسروی فارسانی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۵۷۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۲۴۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۲۱۱۷۰
محسن خسروی فارسانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۲۹۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۲۵۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۷۵۸۵۹۸
شیرزاد خسروی هفشجانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۸۱۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۰۴۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۶۳۰۷
وحید خلیلی فرد بروجنی کارشناس ‫برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۲۱۶۵
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۲۵۲۹
مجید خواستاربروجنی کارشناس ‫معادن
شماره پروانه: ۲۲۶۰
اعتبار:
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۴۲۲۱۵۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۳۳۰۱
ابراهیم داوودی فارسانی کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آن
شماره پروانه: ۶۵۲۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۳۳۴۰۰۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۱۵۹۴
امیر دهقان قهفرخی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۰۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۴۶۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۱۷۸۴
فریدون ذوالفقاری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۸۲۶
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۴۲۲۸۶۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۶۶۷۱
مرتضی ذوالفقاری دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۹۲۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۹۹۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۳۱۳۲
مجید ریاحی سامانی کارشناس ‫مهندسی آب
شماره پروانه: ۱۲۱۶۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۲۰۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۵۹۷۳
ولی اله رادفر کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۳۳۹۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۸۲۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۶۷۴۰
افتخار راستی کارشناس حفاظت محیط زیست
شماره پروانه: ۱۷۰۳
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۲۴۲۲۶۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۵۶۸۰
مظاهر ربیعی کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۱۳۶۸۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۸۴۳۳۸۰ _ ۰۳۸۳۴۵۲۱۶۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۳۳۸۰
حمید رحیمی کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۲۹۴۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۷۴۵۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۵۲۶۸
حسن رحمانی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۳۸۰۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۳۹۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۲۲۶۰
نوروزعلی رحمانی خواجه لنگ کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
شماره پروانه: ۱۳۰۶۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۳۴۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۱۶۵۶
محمدصادق رحمانی شهرکی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۷۲۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۸۴۵۴۹۲ _ ۰۳۸۳۳۳۸۱۸۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۵۴۹۲
علی رحیمی پردنجانی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۵۷۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۷۵۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۱۹۸۹۵
هادی رحیمی ریگی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۴۲۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۰۹۱۵
محمد رییسی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۲۶۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۹۴۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۴۳۹۹
خسرو رضائی خیرابادی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۹۹۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۳۳۵۷۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۶۵۵۷
مهدی رضوانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۲۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۴۸۰۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۷۳۸۸
بهنام رفیعی کرانی کارشناس روابط کار و کارگری
شماره پروانه: ۹۹۳۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۳۲۲۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۲۸۴۳
بهزاد رئیسی نافچی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
شماره پروانه: ۱۳۰۶۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۸۲۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۱۴۰۵
زکیه رئیسی نافچی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۸۶۷۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۹۳۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۵۰۵۶
اکبر یزدانی سودجانی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۷۵۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۸۲۳۳۸۷ _ ۰۳۸۳۳۳۸۶۳۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۳۳۸۷
علیرضا زندیان سفیددشتی کارشناس برق ، الکترونیک و مخابرات
شماره پروانه: ۴۸۶۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۴۷۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۶۲۹۴
رامین سامانی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۰۴۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۱۶۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۹۳۱۶
رخساره سامانی کارشناس حفاظت محیط زیست
شماره پروانه: ۸۶۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۱۹۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۰۲۹۴
محمدرضا سپاهی بروجنی کارشناس حفاظت محیط زیست
شماره پروانه: ۳۴۴۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۴۲۲۶۱۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۶۳۷۹
آرمان سعیدی ابواسحقی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۵۴۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۵۵۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۳۴۶۸
هیبت الله سلطانی هفشجانی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۶۵۶۷
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۳۰۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۷۰۴۶
خیام سمیعی کرانی کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۸۳۱۹
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۷۲۲۸۰۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۵۶۸۶
سیدعطاالله سینائی کارشناس امور اداری و استخدامی
شماره پروانه: ۳۰۴۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۳۳۴۴۴۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۵۰۸۶
علیرضا سنائی سامانی کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۳۵۶۶
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۲۶۲۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۸۶۲۷
حسین سهرابی فیل ابادی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۷۹۹۷۱۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۹۸۳۳۸۶۰ _ ۰۳۸۳۲۲۷۴۸۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۳۳۸۶۰
مینا شیرزاد چالشتری کارشناس پرستاری
شماره پروانه: ۴۳۷۹
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۳۲۲۶۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۲۹۶۲
غفار شیرعالی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۳۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فلارد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۸۳۰۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۲۰۵۹
غلامعلی شریفی ریگی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۶۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۵۷۰۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۸۴۵۱
خسرو شمسی پور دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۸۳۸
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۸۷۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۴۲۵۴
دهقان شهرانی کرانی کارشناس زراعت و اصلاح نباتات
شماره پروانه: ۶۲۷۵
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۸۳۱۸۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۱۸۹۹
ابراهیم صادقی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۲۲۸۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۰۴۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۲۱۲۴
حسین صادقی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۱۳۵۲۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۹۹۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۴۴۲۰
سیاوش صادقی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۷۰۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۱۸۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۶۸۰۷
علی صادقی دزکی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۳۴۰۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۹۲۷۳
پرویز صادقی فرد کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۳۱۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۵۱۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۴۶۲۱
بهنام صحرانشین سامانی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۱۱۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کوهرنگ
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۷۱۰۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۷۵۳۷
فرزاد صفی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۰۹۹۱
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۲۶۲۳۰۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۸۷۲۸۱
خدامراد صفاری سامانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۹۷۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: سامان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۲۶۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۱۱۴۵
ابوذر صفائی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۰۴۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۵۵۲۲۱۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۲۵۴۰۳۸
فرامرز صفری دهکردی کارشناس ‫روابط کار و کارگری‫ و حوادث ناشی از کار
شماره پروانه: ۸۹۱۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۹۴۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۷۵۵۹
محمدعلی طهماسبی بروجنی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۴۶۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۶۶۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۶۶۹۰
کورش عابدینی دستگردی کارشناس ‫تاسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۰۶۸۱
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۹۹۰۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۷۶۷۰
مهدی عالی ده چناری کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۳۲۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۶۲۱۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۴۲۷۹۰
حسین عباسیان مطلق کارشناس ‫آتش سوزی و آتش نشانی
شماره پروانه: ۴۸۸۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۱۵۲۲۲۰۰۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۳۶۲۹۱۷
محمدرضا عباسیان نقنه کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۶۵۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۶۷۱۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۱۰۵۳
مجتبی عبدالهیان دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۱۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۴۷۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۳۸۳
سیمین دخت عرفانی جعفرابادی کارشناس ‫تعیین نفقه
شماره پروانه: ۵۹۴۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۶۸۳۰۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۷۱۸۲۹۰
عبدالرضا عزیزبان فارسانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۳۸۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۲۷۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۰۹۹۸
نوربخش عسکری کارشناس زراعت و اصلاح نباتات
شماره پروانه: ۳۸۸۷
اعتبار:
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۳۳۴۲۵۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۱۶۵۸
لاله عکاشه قلعه مزعلی کارشناس روابط کار و کارگری
شماره پروانه: ۲۳۹۶
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۱۱۴۴۲۶۷۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۹۲۱۶
ایرج علی یاری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۲۹۵۵
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۲۰۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۴۱۳۹
ابوالقاسم علی یاری دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۲۹۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۱۰۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۰۵۲۲
سوسن علائی فرادبنه کارشناس ‫پزشکی و پیراپزشکی/قدیم
شماره پروانه: ۲۷۲۸
اعتبار: ۱۳۸۹/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: -۰۳۸۲۴۵۲۳۷۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۱۵۰۶۴-۰۹۳۷۰۷۲۵۹۱۹
مهدی علی پور کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۹۵۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۷۷۰۲۰
تلفن همراه: ۰۹۳۶۵۰۳۴۳۳۰
آیت اله علیدوستی شهرکی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۵۵۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۳۶۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۴۱۳۶۵۹
مجید علیدوستی شهرکی کارشناس ‫امور اسلحه و مهمات
شماره پروانه: ۱۳۰۷۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۲۵۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۴۰۲۱۹۳۲۴
پرویز غلامی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۹۲۹۹۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۱۴۸۷۴۱۵۱ _ ۰۳۸۳۳۳۴۵۳۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۱۴۸۷۴۱۵۱
آرش فاضلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۷۶۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۳۷۱۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۹۴۵۹
هومان فاضلی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۰۶۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۸۳۷۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۶۳۶۰۳
همایون فتاحی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۳۶۵۴
اعتبار:
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۲۲۱۱۱۷۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۱۸۲۱۸۹
محراب فرجی نافچی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۴۰۶۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۰۲۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۳۸۴۰
سید صادق فرقانی دهنوی کارشناس ‫برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۱۵۵۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۳۷۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۰۵۹۸۸۷
فرج الله فروزندهفشجانی کارشناس زبان انگلیسی
شماره پروانه: ۸۰۵۴
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۴۲۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۷۷۸۰
رضا فضل الهی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۵۷۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۷۶۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۲۶۹۵
حمیدرضا فلاح کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۵۲۱۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۵۳۴۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۱۲۳۳
ولی الله فلاح فارسانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۱۴۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۶۶۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۵۵۹۰
مسعود قایدامینی اسدابادی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۹۷۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کوهرنگ
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۳۳۸۱۱۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۶۰۵۹
بهروز قادری دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۲۵۹
اعتبار:
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۲۹۹۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۲۵۲۹
سعید قاسمی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۱۱۲
اعتبار: ۱۳۸۹/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۷۰۲۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۲۰۱۹
قاسم قاسمی ده چشمه کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۰۹۱
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۷۴۲۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۶۰۶۶
حبیب الله قائدامینی هارونی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۷۰۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۸۲۴۹۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۴۹۵۲
سعید قطره سامانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۱۱۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۵۳۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۲۸۳۶
علی قلی زاده کارشناس ‫امور اسلحه و مهمات
شماره پروانه: ۱۰۸۲۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۴۰۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۱۷۵۸
امین قنبری کهیانی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۲۲۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۵۰۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۶۲۳۱
نرجس سادات کاظمی قهفرخی کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آن
شماره پروانه: ۴۵۲۵
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۴۳۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۵۰۹۹
رجبعلی کاظمی نافچی کارشناس ‫امور اسلحه و مهمات
شماره پروانه: ۱۰۷۷۷
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۱۸۱۱
پویان کیانپورقهفرخی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۹۸۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۲۴۲۴۲۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۲۶۰۷
اشرف کیانی هرچکانی کارشناس مامایی
شماره پروانه: ۳۹۳۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۷۰۲۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۰۶۸۴
ناهید کریمی کارشناس روابط کار و کارگری
شماره پروانه: ۲۲۹۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۸۳۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۶۲۹۰
محمد امین کریمی جو کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۷۳۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۵۴۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۲۲۰۲۰۳۹
حجت الله کریمی دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۹۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۶۰۵۵
ثریا کرمی زاده کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۳۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۱۵۳۵۱۰۴۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۲۱۲۹۳۱
ذبیح الله کریمی وردنجانی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
شماره پروانه: ۱۲۹۷۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۷۴۲۸۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۱۲۳۶
سعید کنعانی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
شماره پروانه: ۵۹۳۴
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۳۳۳۰۸۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۳۸۱۸
شفیع کهیانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۷۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۳۹۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۲۰۳۸
مهران کوهی کمالی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۹۵۰
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۲۵۳۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۹۰۶۵
محسن یگانه کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۳۴۱۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۱۵۴۵
اسماعیل لشکرنژاد کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۶۹۹۱۴۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۸۸۲۶۰۲۴ _ ۰۳۸۳۴۴۴۵۰۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۲۶۰۲۴
اردشیر لطفی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۲۷۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۹۹۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۶۰۳۵۱
امین لطفی کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۴۸۴۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
عباس لقمانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۳۲۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۴۴۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۲۲۷۶
سهیل مالک پور کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۶۲۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۴۴۴۳۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۰۸۶۶۸۹
محمدعلی متقی دستنایی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۳۴۰۱
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۷۲۲۵۰۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۸۱۳۹
ایمان محمدی کارشناس ‫برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۳۸۳۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۳۵۷۶۶۲۴۳۰ _ ۰۳۸۳۴۲۵۴۳۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۴۷۱۳۲
نادر محمدی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۶۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۸۵۵۸۹۴ _ ۰۳۸۳۳۲۲۴۴۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۵۸۹۴
محمود محمدی اشکفتکی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۹۹۷۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۱۵۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۲۶۶۵
صفر محمدی جو کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۱۱۷۱۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۱۲۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۵۵۶۹۳
شهناز محمدی ده چشمه کارشناس مامایی
شماره پروانه: ۴۱۴۱
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۳۳۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۸۶۷۹۸
محمد محمدی زاده کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۹۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۸۳۱۸
آرش محمدی فارسانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۲۸۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۴۳۸۹۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۵۴۲۱
صفا محمدی فارسانی کارشناس حفاظت محیط زیست
شماره پروانه: ۱۶۲۶
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۲۲۴۳۰۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۲۴۰۷
آرش محمدقاسمی سامانی کارشناس ‫مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آن
شماره پروانه: ۴۱۳۴
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۲۸۶۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۰۷۸۵
محمد رضا محمدی میلاسی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۲۴۱
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۵۴۶۲۱۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۹۳۱۸
ایمان مختاری فردجونقانی کارشناس ‫کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات (IT , ICT)
شماره پروانه: ۷۹۸۹۴۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۸۰۱۵۸۸ _ ۰۳۸۳۲۲۴۸۹۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۱۵۸۸
مهدی میراحمدی سرپیری کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۱۲۳۸۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۰۸۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۴۲۸۶۶
قدرت مرادی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
شماره پروانه: ۱۱۲۹۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۲۱۶۳۱۴۸۸۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۳۳۸۰۲۸
محمد مرادی فرادنبه کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۳۳۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۵۸۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۹۲۴۵
سام مردانی کرانی کارشناس ‫(محصولات دامی ( پوست ، چرم ، سالامبور و روده
شماره پروانه: ۵۰۲۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۲۲۶۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۷۰۱۶
کیوان مصیبی دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۲۰۵
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۲۴۲۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۰۴۴۲
مجتبی مطلبیان چالشتری کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۱۳۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۳۲۱۸۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۰۱۵۶۱
بهنام معتمدیان دهکردی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۷۲۱۲
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۷۰۲۳۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۶۹۷۱۵
بهنام معتمدی قهفرخی کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۸۰۳۳
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۲۶۵۸
شاهین مقدس کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۰۵۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۹۸۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۵۰۹۲
جمشید مقیمی دهکردی کارشناس فلزات
شماره پروانه: ۱۲۴۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۰۳۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۲۰۳۰۶
مرتضی منصوری بروجنی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۰
اعتبار: ۱۳۸۵/۰۴/۰۴
وضعیت: عدم تمدید
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
محمدرضا مهجوریان دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۲۴۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۰۷۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۳۶۸۳۰
روح الله مهری امام قیسی کارشناس امور ثبتی و نقشه‌ برداری
شماره پروانه: ۷۹۴۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۶۵۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۶۷۵۹
حمید مهین پور کارشناس جنگل و مرتع
شماره پروانه: ۱۲۴۶۷
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۲۹۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۰۵۳۵
سید حسین موسوی وردنجانی کارشناس ‫امور وسائط نقلیه موتوری زمینی
شماره پروانه: ۱۱۶۵۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۷۸۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۲۰۱۶۰
محمود نادری بنی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۶۵۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۷۲۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۷۶۵۱
رضا نادری سامانی کارشناس ‫تشخیص اصالت خط ، امضاء و اثر انگشت
شماره پروانه: ۱۲۳۸۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۴۳۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۰۵۴۱۴۴
حسین نبیئی بروجنی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۳۶۹۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۸۴۹۳۸۴ _ ۰۳۸۳۴۲۲۸۵۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۹۳۸۴
منصور نجفی حاجیور کارشناس جنگل و مرتع
شماره پروانه: ۱۲۴۷۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۰۴۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۶۳۵۷
بهزاد نجفی دهکردی کارشناس زراعت و اصلاح نباتات
شماره پروانه: ۳۷۹۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۴۵۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۲۱۶۵
علی نصیری کارشناس زراعت و اصلاح نباتات
شماره پروانه: ۱۲۳۶۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۶۲۶۰۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۷۸۴۱
مجید نظری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۳۶۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۵۶۵۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۵۶۵۸
اعظم نظری شهرکی کارشناس ‫ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۶۴۵۲
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۳۳۴۰۳۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۱۶۷۹
مجتبی نظرنژاد کارشناس ‫کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات (IT , ICT)
شماره پروانه: ۱۲۸۰۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۲۰۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۵۸۵۹۰
سیاوش نظری وانانی کارشناس ‫‫امور اقتصادی و بازرگانی
شماره پروانه: ۵۹۲۲
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۵۸۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۳۰۴۱
قدرت اله نکوئی شهرکی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۱۵۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۵۰۰۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۵۸۸۶