جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۵۰۰۲ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۲۰۴ نتیجه پیدا شد.
حسین احمدوند کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۲۱۷
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۴۴۶۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۶۹۹۷
آدرس موسسه: شهر کرد بلوار فارابی خ سید جمال الدین اسدآبادی کوچه ۴ پ ۷
پریسا احمدی کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۸۸۷۷
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۶۷۳۱۶
تلفن همراه: ۰۹۳۳۸۸۳۶۴۹۳
آدرس موسسه: شهرچلیچه خیابان اصلی رو به روی کوچه آبمراد پ۱
مسعود احمدی کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۱۵۳۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۱۴۲۲۵۸۱۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۹۲۰۶
آدرس موسسه: نجف آباد ویلا شهر خ معلم خ ۱۱۸ مجتمع پارس ط دوم واحد ۵
رضا احمدی بنی کارشناس اسلحه شناسی و مهمات
شماره پروانه: ۱۰۷۸۸
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۷۶۰۰
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری-شهرکرد-فردوسی شمالی-خیابان نورالشهداء-نور۳پلاک۱
بهرام احمدی چقاهستی کارشناس محصولات دامی
شماره پروانه: ۴۴۳۲
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۹۱۲۲۵۰۹۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۸۰۸۶
آدرس موسسه: شهرکرد خ نامجو کوجه ۱۱۱ پ ۸
حجت الله اروجی بروجنی کارشناس امور مالیاتی
شماره پروانه: ۳۱۶۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۰۴۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۸۵۹۴۱
آدرس موسسه: شهرکرد بلوار آزادی خ فلسطین کوچه ۱۳ پ۵۱
صادق اسابه کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۷۳۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۸۳۳۰۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۳۰۶۷
آدرس موسسه: شهرکرد میرآباد غربی خ آفتاب ک۱۰ پ۲
حسین اسکندری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۲۹۳
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۴۴۸۳۵۵
آدرس موسسه:
حسین اسلامی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۹۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۳۴۲۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۰۸۵
آدرس موسسه: استان چهار محا وبختیاری فارسان بلوار شهدا نبش میدان شیر علیمردان
مرتضی اسلامی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۴۶۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۷۲۳۴۱۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۱۵۳۱
آدرس موسسه: استان چهار محال وبختیاری فارسان بلوار شهدا نبش میدان شیر علیمردان
جان بابا اسلامی فارسانی کارشناس فرش
شماره پروانه: ۴۵۰۲
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۷۲۲۳۶۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۷۷۵۷
آدرس موسسه: فارسان خ شهید رجایی روبروی بانک صادرات ۶۹۰
مسعود اسماعیلی کرانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۳۲۰۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۱۵۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۱۶۳۸
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری شهرکرد خ سعدی شرقی ک۴۵ پلاک۳۴
منصور اشرفی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۰۱۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۳۲۲۵۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۵۳۷۵
آدرس موسسه: شهرکرد بلوار حافظ شمالی خ میرداماد آپارتمان گل گهر بلوک ۶۹ ط۳
منوچهر اعتدالپوردهکردی کارشناس روابط کار و کارگری
شماره پروانه: ۴۰۳۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۱۶۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۲۶۶۱
آدرس موسسه: شهرکرد خ ۱۷ شهریور خ شهدا اعتدال پورکوچه ۱۰ پ ۱۹
مهدی اکبری کارشناس جنگل داری و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۴۷۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: اردل
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۲۰۹۸۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۳۰۹۵
آدرس موسسه: اصفهان-ملک شهر-خیابان انقلاب-کوچه انصار-مجتمع مصور-واحد ۷
حمید امامقلی پور کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۲۴۹۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۵۰۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۱۳۱
آدرس موسسه: شهرکرد خیابان ۱۷ شهریور نبش کوچه ۲۴ طبقه سوم مرکز کارشناسان
محمدرضا امیری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۰۷۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۷۵۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۰۱۵۵
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری-شهرستان لردگان-خیابان بلوارشهدا-پلاک ۴۹
شاهرخ امیریان کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۷۸۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۶۰۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۸۰۳۰
آدرس موسسه: فارسان بلوار-میدان امام -پاساژ قائم طبقه دوم
یاسر امیریان فارسانی کارشناس ثبت شرکتها ، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۴۲۴۵
اعتبار: ۱۳۸۸/۱۰/۲۶
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۷۲۲۵۳۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۰۱۸۶۵
آدرس موسسه: فارسان خ نواب صفوی خ سیزده ابان پلاک ۱۶
اکرم امیری کاکلکی کارشناس نفقه
شماره پروانه: ۱۲۶۵۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۸۵۵۲۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۵۲۶۶
آدرس موسسه: اصفهان خ سروش ک شهید فانی ک مهدیه بزرگ اصفهان ک مرادی پ۱۸
جمشید امینیان کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۷۷۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۸۷۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۱۹۸۲
آدرس موسسه: شهرکرد-برم پهنه-انتهای خیابان سمیه-انتهای کوچه شماره ۸-پلاک ۱۲ طبقه دوم
مینا امینی بروجنی کارشناس گاز و گازرسانی
شماره پروانه: ۵۴۸۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۴۲۵۲۹۷۴-۰۳۸۲۴۲۵۲۳۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۲۰۸۱
آدرس موسسه: بلوار ملت کوچه شهید یوسف زاده ضلع شرقی بلوار ۱۵ خردادآپارتمان امینی ط ۲
نادر امینی راستابی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۴۵۴
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کوهرنگ
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۸۰۲۹۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۲۹۰۶
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری شهر کرد میر آباد غربی خ هاتف پلاک ۶۹
فاطمه انصاری کارشناس نفقه
شماره پروانه: ۵۹۴۶
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۶۴۲۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۳۴۶۹
آدرس موسسه: شهرکرد چهارراه فصیحی مجتمع پزشکی امام حسین طبقه آخر
رسول باقری کارشناس آتش نشانی و آتش سوزی
شماره پروانه: ۱۳۳۵۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۷۳۲۰
آدرس موسسه:
علی اکبر باقری کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۱۱۳۵۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۴۳۵۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۰۵۴۸
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری-بروجن-خیابان فردوسی شرقیپلاک ۱۳۷
سیاوش بختیاروند بختیاری کارشناس جنگل و مرتع
شماره پروانه: ۵۱۶۳
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۴۴۳۸۲۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۳۷۹۶۷۸
آدرس موسسه: اصفهان-خ رزمندگان-خ اصفهان ویل-مجتمع مسکونی اصفهان ویل بلوک E۰۱
رضا بشارتی کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۲۹۴۷
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۶۴۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۲۶۶۳
آدرس موسسه: شهرکرد خیابان مولوی غربی -روبه روی کتاب فروشی دانشمند-پلاک ۴۰۶
رضا بنی طالبی دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۸۲۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۸۲۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۳۴۲
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری-شهرکرد-خیابان دکتر مفتح-پلاک۹۶
حسین بهرامی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۲۹۶۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۸۷۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۲۲۹۷
آدرس موسسه: بروجن خ پروین اعتصامی کوچه علامه شهرانی پلاک ۱۴
صفرعلی بیگی هرچگانی کارشناس جنگل داری و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۸۳۳۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۷۴۳۴۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۲۰۶۴
آدرس موسسه: وردنجان--خیابان مسجد جامع -جنب مسجد جامع-منزل شخصی صفرعلی بیگی
مسعود پوراعتمادی کارشناس تشخیص اصالت خط، امضاء و اثرانگشت
شماره پروانه: ۱۲۰۲۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۳۴۱۵۷۲
آدرس موسسه: چ وب-شهرکرد-خیابان شریعتی-کوچه۲۸پلاک۱۹
حسین پیروزی آورگانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۹۹۹۳۷۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۴۸۱۳۱۸۱ _ ۰۳۸۳۴۶۴۹۴۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۱۳۱۸۱
آدرس موسسه: شهرکرد خیابان خواجه نصیر کوچه ۱۵ پلاک ۱۷
مجید توفیقی بروجنی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۹۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۳۱۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۸۹۶۳
آدرس موسسه: بروجن خ اصفهان کوچه شهرزاد پلاک ۳۸
سید عباس جزایری کارشناس کار و کارگری و حوادث ناشی از کار
شماره پروانه: ۶۱۹۸
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۵۵۲۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۲۰۶۲۲
آدرس موسسه: شهرکردمیدان قدس خ شریعتی کوچه ۱۲/۱ پلاک ۱۱ نبش کوچه
محمود جعفری دهکردی کارشناس امور بانکی
شماره پروانه: ۲۱۵۷۱۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۸۴۱۴۴۲ _ ۰۳۸۳۲۲۶۲۵۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۱۴۴۲
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-شهرکرد- شهرکر
یوسف جلیل پیران کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۰۳۶۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۲۰۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۸۵۴۷
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان مولوی-بین کوچه ۱۵ و ۱۷ -پلاک ۱۵۹
غلامرضا جمالی ارمندی کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۹۵۷۰
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۲۰۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۲۴۴۳۲
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری شهرستان لردگان -اداره ثبت اسناد و املاک لردگان
عارف جمشیدی کارشناس وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات
شماره پروانه: ۱۱۶۵۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۶۱۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۵۹۸۶
آدرس موسسه: چ وب-شهرکرد-بلوارآزادی-جنب اداره راه استان-فرعی دوم-پلاک۴
کیهان جهانبازی گوجانی کارشناس تأسیسات ساختمانی
شماره پروانه: ۱۲۰۷۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۸۸۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۸۳۵۴
آدرس موسسه: شهرکرد خ جهاد میرآباد غربی خ الوند ۸ مجتمع مسکونی ۵ واحدی
جواد چراغپور کارشناس علوم آزمایشگاهی
شماره پروانه: ۳۶۵۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کوهرنگ
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۲۹۷۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۹۳۹۱
آدرس موسسه: شهر کرد میر آباد غربی بلوار فرهنگ خ حکیم نظامی پ ۷
علی چیگویی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۱۹۶۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۰۸۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۵۹۸۳۵۶
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-شهرکرد-خیابان رودکی-۲۰متری اول-پلاک۲۱۴
شهره حبیبیان دهکردی کارشناس مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
شماره پروانه: ۳۴۷۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه:
آدرس موسسه: ندارد
علی حسن زاده سورشجانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۹۶۸۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۶۵۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۳۳۱۰
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری شهر کرد خ سعدی شرقی کوچه ۲۶ پلاک ۹
سیدمهدی حسینی ایرانی کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۱۳۴۴۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۴۵۲۹
آدرس موسسه:
ابراهیم حسینی بروجنی کارشناس روابط کار و کارگری
شماره پروانه: ۱۸۲۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۵۳۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۲۱۰۷
آدرس موسسه: ]چهارمحال و بختیاری شهرستان بروجن بلوار ملت خ قرنی شرقی جنب مسجد فاطمه الزهرا بن بست پ ۴۴
سیدمحسن حسینی چاگاهی کارشناس ثبت شرکتها ، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۴۲۱۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۲۰۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۸۵۰۰
آدرس موسسه: شهرکرد بلوارآیت اله کاشانی اداره ثبت اسناد واملاک شهر کرد
غلامرضا حیدری جوانمرد کارشناس نفقه
شماره پروانه: ۵۸۲۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۱۲۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۳۸۰۰
آدرس موسسه: چهار محال بختیاری - شهرستان لردگان -بلوار شهداء کوچه ۱۵ پلاک ۱۹
محمود حیدری چالشتری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۸۱۸۸
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۴۴۲۲۳۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۱۲۵۷
آدرس موسسه: شهر کرد چالش تر بلوار رهبر کوچه ۷۷ پلاک ۹۹۶
صادق حیدری سورشجانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۲۲۱۶۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۳۸-۳۳۴۴۲۸۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۱۱۸۰۸
آدرس موسسه: سورشجان خیابان شهید بهشتی کوچه شهید اصغرزاده پلاک ۵۰
فضل اله خادمی دهکردی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۲۳۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۷۷۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۱۸۲۱
آدرس موسسه: شهر کرد فرخشهر خ شهدا ء روبروی کتابخانه عمومی(پارک کودک) پ۲۱۶
امین خدابنده شهرکی کارشناس امور آب
شماره پروانه: ۱۲۵۷۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۹۲۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۳۶۷۵
آدرس موسسه: شهرکرد میرآباد خ دهقان کوچه ۹ پ۱۳ ط دوم
لیلا خدیوی بروجنی کارشناس نفقه
شماره پروانه: ۵۵۰۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۷۲۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۸۰۷۵
آدرس موسسه: چهارمحال و بختیاری بروجن خ طالقانی کوجه شهیدمصطفی قلی خدیوی پ ۴
رضا خسروی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۱۲۷۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۷۴۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۲۰۴۹۳
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری-شهرکرد-میرآباد-خیابان بسیج-کوچه۶-مجتمع مروارید
عباس خسروی بابادی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۰۷۲
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۷۲۳۷۲۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۱۰۷۹
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری -شهرستان فارسان-خ فردوسی -پلاک ۱۰
محسن خسروی فارسانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۲۹۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۲۵۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۷۵۸۵۹۸
آدرس موسسه: فارسان چهارراه امیرکبیر نرسیده به سالن انقلاب
شیرزاد خسروی هفشجانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۸۱۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۰۴۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۶۳۰۷
آدرس موسسه: شهرکرد - میر آباد غربی -میدان مادر-خیابان قطره پلاک ۴۰
وحید خلیلی فرد بروجنی کارشناس برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۱۲۱۶۵
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۲۵۲۹
آدرس موسسه: چهارمحال و بختیاری _ شهرکرد -
مجید خواستاربروجنی کارشناس امور معادن
شماره پروانه: ۲۲۶۰
اعتبار:
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۴۲۲۱۵۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۳۳۰۱
آدرس موسسه: بروجن خ نواب کوچه فارابی مجتمع آپارتمانی اطلس واحد ۴ ۰۳۸۲۴۲۲۹۵۰۴-۰۹۱۳۱۸۴۲۳۶۵
ابراهیم داوودی فارسانی کارشناس مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن
شماره پروانه: ۶۵۲۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۳۳۴۰۰۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۱۵۹۴
آدرس موسسه: شهرکرد بلوار کاشانی کوچه۱۲
امیر دهقان قهفرخی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۲۰۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۴۶۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۱۷۸۴
آدرس موسسه: چ وب-فرخ شهر-بلوارشهیدمطهری-کوچه۵۸-پلاک۹
فریدون ذوالفقاری کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۸۲۶
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۴۲۲۸۶۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۶۶۷۱
آدرس موسسه: بروجن فلکه شهرداری دفتر پویا
مرتضی ذوالفقاری دهکردی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۷۹۲۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۹۹۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۳۱۳۲
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان سید جمال-مجتمع نیایش واحد ۳
ولی اله رادفر کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۳۳۹۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۸۲۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۶۷۴۰
آدرس موسسه: شهرکرد بلوار انقلاب نبش کوچه ۳۶
افتخار راستی کارشناس حفاظت محیط زیست
شماره پروانه: ۱۷۰۳
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۲۴۲۲۶۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۵۶۸۰
آدرس موسسه: شهرکرد-شهر فرخ شهر-خ شهید توسلی-ک۱۵-پ۲۲
مظاهر ربیعی کارشناس امور گمرکی
شماره پروانه: ۵۰۲۰۵۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۸۴۳۳۸۰ _ ۰۳۸۳۴۵۲۱۶۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۳۳۸۰
آدرس موسسه: چهارمحال و بختیاری ، شهرستان بروجن ، شهر فرادنبه بلوار آزادی کوچه شهید هاشمی نژاد ، پلاک ۶
حسن رحمانی کارشناس دامپروری و دامپزشکی
شماره پروانه: ۳۸۰۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۳۹۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۲۲۶۰
آدرس موسسه: شهرکرد -خیابان مولوی شرقی-بین کوچه ۲۷ و ۲۹
نوروزعلی رحمانی خواجه لنگ کارشناس وسائط نقلیه موتوری زمینی و تصادفات
شماره پروانه: ۱۳۰۶۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۳۴۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۱۶۵۶
آدرس موسسه: شهر کرد بلوار معلم کوچه ۲۷ پلاک ۱۰ طبقه اول
محمدصادق رحمانی شهرکی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۳۷۲۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۸۴۵۴۹۲ _ ۰۳۸۳۳۳۸۱۸۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۵۴۹۲
آدرس موسسه: میراباد غربی خیابان شمس تبریزی پلاک ۱۸
حمید رحیمی کارشناس باغبانی
شماره پروانه: ۲۹۴۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۲۷۴۵۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۵۲۶۸
آدرس موسسه: اصفهان خیابان شهید مطهری-مدیریت بانک کشاورزی
علی رحیمی پردنجانی کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۱۲۵۷۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۷۵۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۱۹۸۹۵
آدرس موسسه: شهرکرد خ شریعتی میدان قدس خانه های سازمانی ثبت اسناد بلوک ۲
هادی رحیمی ریگی کارشناس امور ثبتی و نقشه برداری
شماره پروانه: ۱۳۴۲۵
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۰۹۱۵
آدرس موسسه:
خسرو رضائی خیرابادی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۴۹۹۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۳۳۵۷۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۶۵۵۷
آدرس موسسه: شهر کرد خ شریعتی کوچه ۱/۱۲ پ ۶
مهدی رضوانی کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۱۲۲۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۴۸۰۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۷۳۸۸
آدرس موسسه: شهرکرد خ شریعتی روبروی بانک صادرات مجتمع یوسف پور ط همکف
بهنام رفیعی کرانی کارشناس روابط کار و کارگری
شماره پروانه: ۹۹۳۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۳۲۲۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۲۸۴۳
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری شهرستان فارسان روستای کران ابتدای روستا خیابان فردوسی جنب باشگاه بدنسازی سهیل