جستجوی کارشناسان رسمی دادگستری

جستجو در میان ۱۵۰۰۵ کارشناس رسمی

جستجوی پیشرفته
رشته
جنسیت
۵۹۲ نتیجه پیدا شد.
زهره قنبریها کارشناس حسابداری و حسابرسی
شماره پروانه: ۸۴۳۹
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۱۴۵۶۹۷۰۷
تلفن همراه: ۰۹۳۵۶۰۶۰۱۸۷
علی کارگر کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۲۹۰۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۲۳۷۴۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۱۵۵۲۰
بابک کاشانی زاده کارشناس ‫برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات
شماره پروانه: ۹۴۳۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۱۴۴۴۳۳۳۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۰۷۵۷۸
عزیزاله کاظمی کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۷۳۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: نظرآباد
تلفن موسسه: ۰۲۱۲۲۵۲۹۵۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۹۵۸۵۱۰
سهیلا کامرانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۰۳۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۵۶۱۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۳۸۶۶۹۱
فاطمه کیانی کارشناس ‫ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۲۰۷۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۴۸۵۷۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۳۴۰۴۶۲
بهرام کیائی کارشناس ‫ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات
شماره پروانه: ۲۶۵۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: نظرآباد
تلفن موسسه: ۰۲۶۲۵۳۵۳۷۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۱۹۰۴۵
هادی کبریایی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۵۵۵۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۴۲۰۶۲۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۲۷۲۷۳۸
علی کرامت زارنجی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۱۰۹۶۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۶۷۰۳۸۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۲۲۲۰۴۶
معصومه کرد کارشناس زبان انگلیسی
شماره پروانه: ۱۰۱۰۴
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۷۱۰۳۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۶۲۹۷۶۶