واحد سنجش و ارزيابي

معرفی

برگزاری آزمون جذب و ارزیابی  صلاحیت وكلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده بر اساس معیارهای هیئت تعیین صلاحیت

اعضاء
حسين مظفري حسين مظفري سرپرست سنجش و ارزيابي
محمد کيهاني وحيد محمد کيهاني وحيد مسئول دفتر واحد
علي صابري علي صابري مسئول سنجش و نظارت
محمد علي رستمي محمد علي رستمي کارشناس هيئت تعيين صلاحيت
مهدي مقدسي مهدي مقدسي کارشناس استعلامات
حميد احمدي حميد احمدي کارشناس استعلامات
سجاد رسالت سجاد رسالت کارشناس نظارت
داود حيدري داود حيدري کارشناس ارزيابي پرونده
حميد رضا اکبري حميد رضا اکبري کارشناس ارزيابي پرونده
محمد مهدي زنده دلي محمد مهدي زنده دلي کارشناس آزمون
علي اکبر بيات علي اکبر بيات دبيرخانه واحد
اطلاعات تماس
79582111 (021)
وظایف و اهداف

اهداف راهبردی

 • ارزیابی کارآمد و اثربخش صلاحیت‌های داوطلبان وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده 

وظایف

 • انجام امور دبیرخانه‌ای هیئت تعیین صلاحیت 
 • انجام امور مربوط به  برگزاری آزمون‌های کتبی و مصاحبه‌های علمی
 • اخذ استعلامات از نهادهای نظارتی حسب مصوبات هیئت تعیین صلاحیت 
 • تعامل با هسته گزینش قوه قضائیه
 • رسیدگی و پاسخگویی به اعتراضات داوطلبان
 • انجام امور مربوط به بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان و تهیه گزارش جهت طرح در هیأت تعیین صلاحیت (گزینش و تحقیقات محلی)
 • مدیریت فرایند صدور پروانه بدون آزمون
واحدهای زیر مجموعه
 1. مسئول گزینش
 2. مسئول آزمون و مصاحبه
 3. مسئول استعلامات

مسئول گزینش

 • انجام امور مربوط به گزینش و تحقیقات محلی
 • مدیریت تیم‌های تحقیق استانی
 • نظارت بر کیفیت و حسن انجام تحقیقات محلی
 • تعامل با هسته گزینش قوه قضائیه
 • رسیدگی به اعتراضات

مسئول آزمون و مصاحبه

 • هماهنگی امور طراحی و تدوین سوالات آزمون های مرکز
 • هماهنگی جهت برگزاری مصاحبه های علمی، احکام و روانشناسی
 • مدیریت فرایند جذب بدون آزمون 

مسئول استعلامات

 • استعلام مدارک تحصیلی از مراجع ذی ربط قانون (وزارتین علوم و بهداشت، حوزه های علمیه و ...)
 • انجام سایر استعلام های قانونی 
 • هماهنگی با پزشکی قانونی جهت انجام آزمایش اعتیاد توسط داوطلبان
 • پاسخگویی به درخواست‌های واحدهای مختلف در خصوص استعلامات