واحد سنجش و ارزيابي

معرفی

برگزاری آزمون جذب و ارزیابی  صلاحیت وكلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده بر اساس معیارهای هیئت تعیین صلاحیت

اطلاعات تماس
79582111 (021)
وظایف و اهداف

اهداف راهبردی

 • ارزیابی کارآمد و اثربخش صلاحیت‌های داوطلبان وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده 

وظایف

 • انجام امور دبیرخانه‌ای هیئت تعیین صلاحیت 
 • انجام امور مربوط به  برگزاری آزمون‌های کتبی و مصاحبه‌های علمی
 • اخذ استعلامات از نهادهای نظارتی حسب مصوبات هیئت تعیین صلاحیت 
 • تعامل با هسته گزینش قوه قضائیه
 • رسیدگی و پاسخگویی به اعتراضات داوطلبان
 • انجام امور مربوط به بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان و تهیه گزارش جهت طرح در هیأت تعیین صلاحیت (گزینش و تحقیقات محلی)
 • مدیریت فرایند صدور پروانه بدون آزمون
واحدهای زیر مجموعه
 1. مسئول گزینش
 2. مسئول آزمون و مصاحبه
 3. مسئول استعلامات

مسئول گزینش

 • انجام امور مربوط به گزینش و تحقیقات محلی
 • مدیریت تیم‌های تحقیق استانی
 • نظارت بر کیفیت و حسن انجام تحقیقات محلی
 • تعامل با هسته گزینش قوه قضائیه
 • رسیدگی به اعتراضات

مسئول آزمون و مصاحبه

 • هماهنگی امور طراحی و تدوین سوالات آزمون های مرکز
 • هماهنگی جهت برگزاری مصاحبه های علمی، احکام و روانشناسی
 • مدیریت فرایند جذب بدون آزمون 

مسئول استعلامات

 • استعلام مدارک تحصیلی از مراجع ذی ربط قانون (وزارتین علوم و بهداشت، حوزه های علمیه و ...)
 • انجام سایر استعلام های قانونی 
 • هماهنگی با پزشکی قانونی جهت انجام آزمایش اعتیاد توسط داوطلبان
 • پاسخگویی به درخواست‌های واحدهای مختلف در خصوص استعلامات