دادسراي انتظامي مرکز

معرفی

رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان رسمی مرکز و ارتقاء کیفیت نظام دادرسی انتظامی

اعضاء
آقاي کمال رئوف آقاي کمال رئوف دادستان مرکز
شريد بي طرفان شريد بي طرفان معاون ارجاع دادسراي انتظامي مرکز
دکتر محمد پارسا دکتر محمد پارسا معاون اظهار نظر دادسراي انتظامي مرکز
فاطمه محمد قلي ها فاطمه محمد قلي ها معاون اظهار نظر دادسراي انتظامي مرکز
اطلاعات تماس
79582777 (021)
وظایف و اهداف

اهداف راهبردی

 • نظارت و ارتقاء کارایی فرایندهای رسیدگی انتظامی در دادسراهای استانی
 • طراحی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه
 • افزایش اتقان آرای انتظامی
 • ایجاد وحدت رویه در صدور آراء و قرارهای نهایی انتظامی 
 • تسریع و تسهیل فرایند دادرسی انتظامی

وظایف

 • رسیدگی به شکایات، گزارش‌ها و درخواست‌های واصله
 • ارجاع شکایت به کمیته صلح و سازش
 • نظارت بر عملکرد دادسراهای انتظامی استانی
 • تشکیل پرونده، انجام تحقیقات، ابلاغ و اخذ دفاعیات وکیل،کارشناس رسمی و مشاور خانواده و تکمیل پرونده تخلفاتی و صدور قرار نهایی 
 • اجرای احکام انتظامی 
 • ارسال پرونده به دادگاه بدوی استانی
 • ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر انتظامی
 • پاسخ به استعلامات صورت گرفته از سوی مراجع
 • نیازسنجی و سیاست گزاری در حوزه جذب دادیاران انتظامی
 • آموزش دادیاران انتظامی و نظارت بر عملکرد ایشان
واحدهای زیر مجموعه
 1. دادسراهای انتظامی استانی وکلای قوه قضائیه
 2. دادسراهای انتظامی استانی کارشناسان رسمی دادگستری

دادسراهای انتظامی استانی وکلای قوه قضائیه

دادسراهای انتظامی استانی وکلای قوه قضائیه به منظور انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص شکایات انتظامی موکلان از وکلای استان و همچنین رسیدگی به گزارشات واصله در مرکز استان تشکیل می‌شوند.

 • ثبت شکایات انتظامی وگزارش‌های واصله
 • تکمیل تحقیقات و صدور قرار نهایی
 • ارسال قرار نهایی به معاون یا دادیار اظهارنظر
 • ارسال قرارنهایی برای دادستان انتظامی جهت اظهارنظر
 • ارسال پرونده به دادگاه انتظامی مرکز

دادسراهای انتظامی استانی کارشناسان رسمی دادگستری

دادسراهای انتظامی استانی کارشناسان رسمی دادگستری به منظور انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص شکایات انتظامی طرفین یک پرونده قضایی یا موکلان آن‌ها از کارشناسان رسمی استان و همچنین رسیدگی به گزارشات واصله در مرکز استان تشکیل می‌شوند.

 • ثبت شکایات انتظامی و گزارش‌های واصله
 • ارجاع پرونده های تخلفاتی کارشناسان رسمی به کارشناس یا کارشناسان رسمی مورد وثوق
 • تکمیل تحقیقات و صدور قرار نهایی
 • ارسال قرار نهایی به معاون یا دادیار اظهارنظر
 • ارسال قرارنهایی برای دادستان انتظامی جهت اظهارنظر
 • ارسال پرونده به دادگاه انتظامی مرکز