حوزه رياست

معرفی

ارتقای عملکرد دفتر ریاست مرکز در انجام وظایف محوله

اعضاء
محمود قائدي محمود قائدي رئيس حوزه رياست
محمد يوسفي محمد يوسفي پيگيري هاي ويژه رياست
حبيب اله خاني حبيب اله خاني دفتر رياست
رضا رسولي پور رضا رسولي پور دفتر حوزه رياست
وظایف و اهداف

اهداف راهبردی

 • سازماندهی امور دفتر ریاست مرکز
 • کاهش زمان رسیدگی به مسائل ارجاع شده به دفتر ریاست مرکز

وظایف

 • رسیدگی به امور داخلی دفتر ریاست            
 • پیگیری دستورات رئیس مرکز
 • دریافت و ثبت مکاتبات و دعوت نامه‌ها با عنوان رییس مرکز و ارائه آن برای صدور دستور و ارسال آن‌ها برای مسئولا ن ذیربط
 • تنظیم برنامه‌های مربوط به جلسات، ملاقات ها، مسافرتها، کنفرانسها و بازدیدهای رییس مرکز و تهیه گزارش‌های لازم
 • حل و فصل اختلافات اجرایی میان معاونان و مدیران مرکز
 • پیگیری لازم در خصوص تهیه و تنظیم اطلاعات،گزارش‌ها و تحلیل‌های لازم در رابطه با موضوعات و دستور جلسات  رئیس مرکز از طریق معاونت‌ها و واحدهای ذیربط
 • ابلاغ دستور جلسات، صورت جلسات، یادداشتها و دستورات رییس مرکز به معاونت‌ها و  مسئولان واحدهای ذیربط و پیگیری تا حصول نتیجه و ارائه گزارش نتیجه اقدامات انجام شده 
واحدهای زیر مجموعه
 1. فناوری اطلاعات
 2. روابط عمومی و ارتباطات مردمی
 3. دیوان داوری
 4. کمیسیون نقل و انتقالات