مقررات کارشناسان
آيين‌نامه نحوه تشکيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري موضوع ماده (21) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه مديريت ايمني حمل‌ونقل و سوانح رانندگي مصوب 1388/4/6 وزيران عضو کارگروه توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب 1388/7/1 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پول‌شويي مصوب 1388/9/11 وزيران عضو کارگروه موضوع تصويب‌نامه شماره 217869/ت 41733 هـ مورخ 1387/11/23
مقررات کارشناسان
اساسنامه (مؤسسه قرب خاتم) قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبياء (ص) 1388/9/18 قرارگاه پدافند هوايي خاتم‌الانبياء (ص) و قرب خاتم
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده (24) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1388/10/13 وزراي عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک هيئت دولت
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه نحوه انتقال مالکيت آثار قابل احيا به صندوق احيا و بهره‌برداري از بناها و اماکن تاريخي و فرهنگي مصوب 1388/12/23 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
ضوابط و روش‌هاي مديريت اجرايي پسماندهاي کشاورزي مصوب 1389/1/29 شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست
مقررات کارشناسان
اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها مصوب 1389/4/27 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه تعيين قيمت فروش، اجاره و نحوه و شرايط واگذاري ساختمان‌ها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش‌وپرورش به مؤسسان مدارس غيردولتي
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1390/4/12 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن - مصوب 1388 مصوب 27/4/1390 وزيران عضو کارگروه مسکن
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي مصوب 1390/7/17 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مصوب 1390/7/20 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران مصوب 1390/10/4 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
ضوابط اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان در بخش ماشين‌هاي راه‌سازي، کشاورزي و تجهيزات وابسته مصوب 1390/10/22 وزارت صنعت، معدن و تجارت
مقررات کارشناسان
آئين‌نامه شماره 69 در خصوص نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي مؤسسات بيمه مصوب 1390/11/26 شوراي عالي بيمه
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1391/1/20 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 1391/4/25 رئيس قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
اجازه سرمايه‌گذاري در توسعه طرح‌هاي صنايع بالادستي فولاد در جوار معادن سنگ‌آهن سنگان خواف به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني