مقررات کارشناسان
اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب 1391/6/26 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه مالی - معاملاتی مرکز ملی فضای مجازی کشور مصوب 1391/7/22 شورای عالی فضای مجازی
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/9/29 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
آئین دادرسی کار مصوب 1391/11/7 وزارت کار و امور اجتماعی
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادر تخصصی پالایش و پخش خون1391/12/5 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیئت دولت
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1391/6/12 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور مصوب 29/2/1392 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور مصوب 1392/2/29 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات ...
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه اجرایی قانون معادن 1392/4/11 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم مصوب 1393/6/26 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مصوب 1393/7/27 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
اساسنامه سازمان صنایع هوافضا مصوب 1393/8/20 فرمانده کل قوا
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1393/10/10 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب 1393/10/28 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393/11/27 رئیس نهاد قوه قضائیه
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام ملی کشور - مصوب 1394 مصوب 1394/3/27 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 27/3/1394 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/4/10 هیئت وزیران
مقررات کارشناسان
اساسنامه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش (سهامی خاص) مصوب 1394/5/7 هیئت‌وزیران