قوانين کارشناسان
لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
قوانين کارشناسان
اساسنامه شرکت ملي گاز ايران مصوب کميسيون مجلس سنا
قوانين کارشناسان
قانون مقررات تشکيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب کميسيون مجلس سنا
قوانين کارشناسان
قانون تعيين و حفاظت علائم و نشانه‌هاي زميني مربوط به نقشه‌برداري و تحديد حدود و حريم مصوب  مجلس شوراي ملي
قوانين کارشناسان
آئين‌نامه کميسيون فني موضوع تبصره ۲ ماده يک قانون پيش‌گيري و مبارزه با خطرات سيل مصوب کميسيون مجلس سنا
قوانين کارشناسان
آئين‌نامه مربوط به احداث خطوط راه‌آهن صنعتي و تجارتي مصوب کميسيون مجلس سنا
قوانين کارشناسان
 لايحه قانوني نيازمندي‌هاي شهر و توسعه معابر مصوب هيئت‌وزيران (دوره فترت)
قوانين کارشناسان
 قانون اصول تشکيلات عدليه مصوب کميسيون مجلس
قوانين کارشناسان
 قانون تجارت مصوب کميسيون مجلس
قوانين کارشناسان
 لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
قوانين کارشناسان
 قانون زمين شهري مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
 قانون اراضي شهري مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
 قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب مجلس شوراي ملي
قوانين کارشناسان
 قانون پيش‌فروش ساختمان مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
 قانون اجراي احکام مدني مصوب مجلس شوراي ملي
قوانين کارشناسان
 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مجلس شوراي ملي
قوانين کارشناسان
 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوب مجلس شوراي اسلامي
قوانين کارشناسان
 قانون کار مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام
قوانين کارشناسان
 قانون مجازات اسلامي مصوب کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس