مقررات کارشناسان
اجازه سرمايه‌گذاري در توسعه طرح‌هاي صنايع بالادستي فولاد در جوار معادن سنگ‌آهن سنگان خواف به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني
مقررات کارشناسان
اساسنامه نمونه شرکت‌هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني مصوب 1391/6/26 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه مالي - معاملاتي مرکز ملي فضاي مجازي کشور مصوب 1391/7/22 شوراي عالي فضاي مجازي
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه قانون تأسيس سازمان نظام‌مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1391/9/29 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آئين دادرسي کار مصوب 1391/11/7 وزارت کار و امور اجتماعي
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه مالي و معاملات شرکت مادر تخصصي پالايش و پخش خون1391/12/5 وزراي عضو کميسيون اقتصاد هيئت دولت
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي مصوب 1391/6/12 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي کشور مصوب 29/2/1392 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور مصوب 1392/2/29 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات ...
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون معادن 1392/4/11 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
اساسنامه شرکت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم مصوب 1393/6/26 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
اساسنامه شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي مصوب 1393/7/27 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
اساسنامه سازمان صنايع هوافضا مصوب 1393/8/20 فرمانده کل قوا
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1393/10/10 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي مصوب 1393/10/28 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 1393/11/27 رئيس نهاد قوه قضائيه
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام ملي کشور - مصوب 1394 مصوب 1394/3/27 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 27/3/1394 هيئت‌وزيران
مقررات کارشناسان
آيين‌نامه اجرايي بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1394/4/10 هيئت وزيران