مقررات وکلا
از بخشنامه به کليه دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص ساماندهي اقدامات اجرايي و پيگيري‌هاي قضايي براي مقابله مؤثر با مفاسد اقتصادي مصوب 1389/1/16 رياست جمهوري
مقررات وکلا
ساماندهي خدمات حقوقي در دستگاه‌هاي اجرايي مصوب 1389/1/25 رياست جمهوري
مقررات وکلا
از راهبرد و اهداف برنامه پنج‌ساله قوه قضائيه مصوب 1390/9/19 رئيس قوه قضائيه
مقررات وکلا
از آئين دادرسي کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزارت کار و امور اجتماعي
مقررات وکلا
آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي مصوب 1391/12/6 هيئت‌وزيران
مقررات وکلا
از آيين‌نامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392/2/25 رئيس قوه قضائيه
مقررات وکلا
از دستورالعمل ضوابط و شرايط تأسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الکترونيک قضايي مصوب 1392/2/26 رئيس قوه قضائيه
مقررات وکلا
از آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مصوب 1393/6/5 رئيس قوه قضائيه
مقررات وکلا
از آيين‌نامه اداره جلسات هيئت عمومي و هيئت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب 1393/11/4 رئيس قوه قضائيه
مقررات وکلا
از آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 1393/11/27 رئيس نهاد قوه قضائيه
مقررات وکلا
از آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور  مصوب 1394/3/27هيئت‌وزيران
مقررات وکلا
از آيين‌نامه اجرايي تبصره (1) ماده (149) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم - مصوب 1394- مصوب 1395/1/15 هيئت‌وزيران
مقررات وکلا
از آيين‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي مصوب 1395/5/24 رئيس قوه قضائيه
مقررات وکلا
از آيين‌نامه اجرايي نحوه تحقيق و بازرسي، رسيدگي به شکايات و اجراي آراي شوراي رقابت مصوب 1395/6/14 هيئت‌وزيران
مقررات وکلا
از منشور حقوق شهروندي مصوب 1395/9/29 رئيس‌جمهور
مقررات وکلا
از مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص حقوق شهروندي در نظام اداري مصوب 1395/11/9 شوراي عالي اداري
مقررات وکلا
از دستورالعمل نحوه تشکيل و فعاليت مراکز مشاوره خانواده مصوب 1396/12/21 رئيس قوه قضائيه
مقررات وکلا
بخشنامه سازمان امور مالياتي کشور در خصوص ابلاغ نظر اعضاي شوراي عالي مالياتي
مقررات وکلا
مجاز نبودن وکلاي ممنوع الوکاله براي وکالت نمودن امورات ثبتي مصوب 1311/4/15مديرکل ثبت مملکتي
مقررات وکلا
اعلان احصائيه امور قضائي راجع به حضور وکيل در محاکم مصوب 1312/12/21 وزير عدليه