قوانین کارشناسان
قانون موافقت‌نامه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب 1378/9/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام
قوانین کارشناسان
قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب مجلس شورای اسلامی
قوانین کارشناسان
قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی
قوانین کارشناسان
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
قوانین کارشناسان
قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) مصوب مجلس شورای اسلامی
قوانین کارشناسان
قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب  مجلس شورای اسلامی
قوانین کارشناسان
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب مجلس شورای اسلامی
قوانین کارشناسان
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس
قوانین کارشناسان
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس
قوانین کارشناسان
قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی
قوانین کارشناسان
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب مجلس شورای اسلامی
قوانین کارشناسان
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب  مجمع تشخیص مصلحت نظام
قوانین کارشناسان
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب مجلس شورای اسلامی
قوانین کارشناسان
قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب مجلس شورای اسلامی
قوانین کارشناسان
قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب  مجلس شورای اسلامی
قوانین کارشناسان
قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب مجلس شورای اسلامی
قوانین کارشناسان
قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
قوانین کارشناسان
قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی
قوانین کارشناسان
قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب  کمیسیون اجتماعی مجلس
قوانین کارشناسان
قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب  مجلس شورای اسلامی