مقررات کارشناسان
نقشه‌برداری از پلاک‌های مشمول ماده 30 آئین‌نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت‌اسناد و املاک
مقررات کارشناسان
تعرفه هزینه‌های ایاب و ذهاب و حق‌الزحمه اشخاص مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه اجرایی ماده (27) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1379/3/8 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی مصوب 1379/6/13 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1379/6/16 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آب‌رسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379/8/11 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه اجرایی بند ب الحاقی به ماده 86 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع ماده 43
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381/6/24 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
آئین‌نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1371/1/19 سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (2) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری برو ن شهری در داخل شهر تهران
مقررات کارشناسان
بررسی و ارزیابی قرار دادن عملکرد اعضاء هیئت‌مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان‌ها در مورد رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان
مقررات کارشناسان
امکان استفاده ازنظر کارشناسان در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا مصوب 1382/12/5 رئیس قوه قضائیه
مقررات کارشناسان
اساسنامه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مصوب 1383/3/27 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم‌ توسعه
مقررات کارشناسان
اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأ‌سیسات دو‌لتی و عمومی (شرکت‌مادرتخصصی) مصوب 1383/4/28 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون تأسیس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380 مصوب 1383/9/4 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384/3/18 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای اردبیل مصوب 1384/3/18 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی- تاریخی منقول مجاز مصوب 1384/5/5 هیئت‌وزیران
مقررات کارشناسان
دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده‌های قضایی مصوب 1385/8/21  رئیس قوه قضائیه