موافقت نامه های بین المللی
قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در زمینه کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی
موافقت نامه های بین المللی
قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در زمینه کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی
موافقت نامه های بین المللی
قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در زمینه کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی
موافقت نامه های بین المللی
قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی
موافقت نامه های بین المللی
قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی
موافقت نامه های بین المللی
قانون موافقت‌نامه معاضدت حقوقی در زمینه امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام
موافقت نامه های بین المللی
قانون موافقت‌نامه کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
موافقت نامه های بین المللی
قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی مصوب ۱۳۸۶/۵/۱۵ مجلس شورای اسلامی
موافقت نامه های بین المللی
قانون موافقت‌نامه کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان مصوب ۱۳۸۶/۴/۳۱ مجلس شورای اسلامی
موافقت نامه های بین المللی
قانون موافقت‌نامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرا صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی
موافقت نامه های بین المللی
قانون موافقت‌نامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مصوب۱۳۸۶/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی
موافقت نامه های بین المللی
قانون موافقت‌نامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ مجلس شورای اسلامی
موافقت نامه های بین المللی
قانون معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ مجلس شورای اسلامی
موافقت نامه های بین المللی
قانون موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه
موافقت نامه های بین المللی
قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه
موافقت نامه های بین المللی
قانون موافقت‌نامه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان